U periodu od 2. do 4. marta 2023. godine održan je 5. Transnacionalni projektni sastanak projektnog tima „Design and implementation of master degree in palliative care“ u prostorijama Univerziteta u Sarajevu -Fakulteta zdravstvenih studija i Univerziteta u Sarajevu-Stomatološkog fakulteta sa klinikama.

Članovi projektnog tima sa Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede i Univerziteta u Sarajevu su u trodnevnom radnom sastanku izvršili pregled elaborata zajedničkog studijskog programa te dogovorili sve potrebne aktivnosti za uspješan završetak izrade dokumenta studijskog programa te završetak provedbe projektnih aktivnosti. Učesnici sastanka su izrazili zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom tri institucije u provedbi projekta te velikom motiviranošću projektnog tima za uspješnim dovršetkom studijskog programa kojim bi se odgovorilo na rastuću potrebu tržišta rada za kompetentnim pružateljima palijativne njege u zdravstvenim ustanovama.