Biblioteka Univerziteta u Sarajevu-Fakulteta zdravstvenih studija omogućila je korisnicima novu uslugu u segmentu COBISS3/Pozajmica. Aktiviranjem ove usluge omogućeno je pretraživanje kataloga Biblioteke, te je moguća elektronska rezervacija  građe. Kako bi korisnici aktivirali uslugu online rezervacije građe potrebno je da se jave bibliotekaru putem maila ili u prostorijama Biblioteke za informacije i naredne korake.

Osim ove usluge, korisnicima je dostupna i mobilna aplikacija za pretraživanje dostupnih izvora, te rezervaciju građe. Besplatna aplikacija mCOBISS dostupna je za mobilne uređaja koji rade na operativnim sistemima Android.

 

 

Bibliotekar

Mr.Amina Nurudinović-Begić