Dana, 13.12.2022. godine u Bosanskom kulturnom centru, održana je svečana promocija diplomanata i magistranata Univerziteta u Sarajevu-Fakulteta zdravstvenih studija. Promovisano je ukupno 168 diplomanata  i 80 magistranata. Priznanje Zlatna značka dodjeljeno je za tri najbolje studentice koje su postigle izuzetan uspjeh tokom studiranja. Studentica Amra Cana najbolji je student I ciklusa studija sa srednjom prosječnom ocjenom 9,56. Drugi najbolji student I ciklusa studija sa srednjom prosječnom ocjenom 9,54 je studentica Merjem Bataine. Najbolji student II ciklusa studija je studentica Đenisa Tatarević koja je završila studij sa srednjom prosječnom ocjenom 9,56. Počasnom Srebrnom značkom odlikovano je 15 studenata prvog i drugog ciklusa.

Svim diplomantima i magistrantima kao i njihovim porodicama od srca čestitamo. Želimo vam da svojim znanjem i vještinama doprinosite akademskoj i društvenoj zajednici, predano radite, usavršavate se i budete istinski promotori struke.