11. i 12. novembra 2022. godine održana je Studentska konferencija i transnacionalni sastanak projektnog tima u okviru ERASMUS + projekta „Design and implementation of master degree in palliative care programme“ na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku. Ispred Unziverziteta u Sarajevu-Fakulteta zdravstvenih studija učešće su uzeli prof. dr. Jasmina Mahmutović i prof. dr. Vedran Đido.

Za više informacija na linku