Povodom obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv dijabetesa u organizaciji Asocijacije studenata Fakulteta zdravstvenih studija i Hub-homeworka u prostorijama Hub homeworka organizovano je predavanje i zdravstvena radionica određivanja glukoze i proračuna indeksa tjelesne mase. U skladu sa svijetskim epidemiološkim studijama  incidenca šećerne bolesti u dobnoj skupini od 20 do 79 godina iznosi 537 miliona ljudi, a procjenjuje se da će stopa morbiditeta do 2030. godine porasti na 643 miliona ljudi. Ukazujući na alarmantnost navedenog podatka cilj predavanja i radionice je bio podići svijest o faktorima rizika i značaju edukacije u promociji preventivnih mjera u suzbijanju masovnih nezaraznih oboljenja.
Viši as. Almedina Hajrović je održala predavanje o dijabetesu i inzulinskoj rezistenciji (IR),  pri čemu su istaknuti faktori rizika, preventivni modeli, modeli procjene rizika kao i laboratorijski, antropometrijski parametri u procjeni. Poseban osvrt predavanja usmjeren je ka promociji zdravih stilova života i upravljanju rizikom, te značaju pravilno izbalansirane ishrane i fizičke aktivnosti u prevenciji. Predavanje je završeno edukacijom za samostalno mjerenje glukoze, te su prisutni pozvani na radionicu kontrole vrijednosti glukoze u kapilarnoj krvi. Mjerenje glukoze i individualnu edukaciju o samoprimjeni glukometara održale su studentice sa studijskog programa Laboratorijske tehnologije Adelina Avdović, Sumeja Faljić, Nudžejma Šupuk, Revda Mutahera Amin, Muhidina Balićevac.
Cjelokupna organizacija obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv dijabetesa završena irskom poslovicom koja glasi  “Ako nemaš vremena za svoje zdravlje sada, nećeš imati zdravlja za svoje vrijeme sutra”.