Univerzitet u Sarajevu-Fakultet zdravstvenih studija je u periodu od 24. do 28. oktobra 2022. godine ugostio profesoricu Carlu Mariu Lopes Candeias sa Univerziteta Aveiro, Kampus Santiago, Odjel za geoznanost.
Profesorica Candeias održala je predavanje studentima III, V i VII semestra studijskog programa Sanitarno inžinjerstvo na temu “Air quality and its impact on human health”
Predavanje je bilo izuzetno interesantno i korisno, obzirom da su prezentovana dva istraživačka rada o kontaminaciji unutrašnjeg i vanjskog okoliša PM česticama porijeklom iz vulkanske prašine te njihovom uticaju na zdravlje ljudi. Drugo istraživanje bilo je vezano ispitivanje radona u školskoj sredini.
U okviru programa mobilnosti upriličena je posjeta mjernoj stanici za praćenje kvaliteta zraka Otoka.