U prostorijama Biblioteke se 28.10.2022. godine obilježio Nacionalni dan svjesnosti o bibliotekama. Nekoliko aktivnosti je relizirano, te u svakoj od tih aktivnosti su bili uključeni studenti. Naziv aktivnosti je “Biblioteka, u korak s vremenom!” u kojima se se predstavila dostignuća naše Biblioteke i koliko je Biblioteka fakulteta zdravstvenih studija uspjela da napreduje, te šta su naredni koraci. Jedna od aktivnost je bila razgovor studenata sa bibliotekarkom , odgovaranje na njihove upite, nejasnoće. Aktivnost koja je bila najvažnije ovoga dana je upoznavanje studenata sa novitetima u Biblioteci, mCobiss aplikacijom, korištenjem aplikacije, te ono najvažnije bibliotečkom pozajmicom u Cobiss sistemu. U sklopu aktivnosti akcent je bio zapravo skrenuti pažnju studentima koliko je važna informacijska pismenost, te su studenti imali priliku da se upoznaju sa najboljim alatima za pretraživanje i pisanje radova. Aktivnost koja je također bila realizovana je i razmjena literature, te  se na taj način održava misija da je  Biblioteka mjesto susreta.