Nakon što je potpisan Ugovor sa izvođačem radova počeli su radovi na  rekonstrukciji, adaptaciji i promjeni namjene paviljona VIII i IX studentskog naselja Bjelave u zgrade obrazovanja Univerziteta u Sarajevu – Fakulteta zdravstvenih studija.
Investitor radova je Vlada Kantona Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu, Fakultet zdravstvenih studija i UNDP.
Izvođač radova je kompanija “Unigradnja” dd. Sarajevo, a rok za završetak radova je mjesec juli 2023. godine. nakon čega se trajno rješava pitanje smještaja Fakulteta zdravstvenih studija kao članice Univerziteta u Sarajevu.