Povodom Nacionalnog dana svjesnosti o bibliotekama u BiH Fakultet zdravstvenih studija organizirat će nekoliko aktivnosti. Naziv aktivnosti je “Biblioteka, u korak s vremenom!” u kojima ćemo kroz interakciju sa studentima predstaviti dostignuća naše Biblioteke i koliko je Biblioteka fakulteta zdravstvenih studija uspjela da napreduje i bude u korak s vremenom,a ali i o eventualnim nedostacima. Prva aktivnost je razgovor sa studentima u prostorijama biblioteke , odgovaranje na njihove upite o radu Biblioteke, eventualnim nejasnoćama, kritikama, te sugestijama za dalji rad. Druga aktivnost je upoznavanje studenata sa novitetima u Biblioteci, mCobiss aplikacijom, korištenjem aplikacije, te ono najvažnije bibliotečkom pozajmicom u Cobiss sistemu. Treća aktivnost je upoznavanje studenata (akcent je na studentima prve godine) sa najboljim alatima za pretraživanje i pisanje radova. Aktivnost koja će također biti realizovana je i razmjena knjiga, gdje će profesori, asistenti, studenti, te vanjski korisnici moći da ostave knjige, skripte, časopise, te ostalu literaturu koja im nije više potrebna u prostorijama Biblioteke periodu od 8:00-12:00.

Voditelj aktivnosti: Amina Nurudinović-Begić, MA Komparativna književnost i informacijske znanosti