Za korištenje usluga Biblioteke  potrebno je popuniti  novi obrazac (https://docs.google.com/forms/d/1vgHuwl1B_O9LMZXyX9BjXyNKHtJYemaq1dzPBaBvkVY/edit), te pratiti mail i obavijest kada Vam dođe o zahtjevu za kreiranje šifre za korištenje Cobiss sistema i pozajmice. Od tog trenutka sve obavijesti (o pripremi građe, kada je građa spremna da je podignete, da li je prošao rok za povratak građe) ćete dobijati putem maila ili možete provjeriti kada uđete u Cobiss gdje ćete imati profil sa kreiranom šifrom.

 

Potreno je također da skinete i aplikaciju mCobiss, radi lakšeg, bržeg pristupa Cobiss-u, te mogućnost pozajmice knjiga putem telefona u samo nekoliko klikova.

 

Za dodatne informacije javite se na mail Bilbioteke.

Amina Nurudinović-Begić

Bibliotekar