UPIS KANDIDATA KOJI SU STEKLI PRAVO NA UPIS U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA UNIVERZITETA U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2023/2024. 

Upis kandidata u prvu godinu drugog ciklusa studija na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu obavit će se u periodu od 05.-11.10.2023. godine u terminu od 11:00-13:00 sati u prostorijama Studentske službe Univerziteta u Sarajevu – Fakulteta zdravstvenih studija.

Prilikom upisa kandidati su obavezni predati sljedeće dokumente:

Tabela 2
OBAVEZNI DOKUMENTI
1.Upisni materijal
2.Diploma o završenom prethodnom studiju
3.Dodatak diploi/prepis ocjena
4.Dvije fotografije za indeks- Dimenzije 4×6 cm
5.Izvod iz matične liste rođenihOriginal ili ovjerene kopiju ne stariju od 6 mjeseci
6.Uvjerenje o državljanstvu
7.Drugu relevantnu dokumentaciju kojom su ostvareni dodatni bodovi propisani kriterijima Konkursa za upis.

Dokumentacija koju kandidat dostavljaju je dokumentacija koja je već dostavljena prilikom apliciranja.

Prilikom upisa kandidati su obavezni predati dokaze o izvršenim uplatama (uplatnice), kako slijedi:

Tabela 3
UPLATNICE
1.Upisnina

Uplaćuju svi kandidati

 Primjer uplatnice
2.Školarina – 1. rata

Uplaćuje Redovni – samofinansirajući studij

Primjer uplatnice
3.Uplata za korištenje biblioteke Primjer uplatnice
4.Uplata za  korištenje informacionog sistema – Primjer uplatnice
5.Uplata za razvoj  informacionog sistema Primjer uplatnice
6.Upisni materijal Primjer uplatnice

NAPOMENA: Vezano za uplate na ime Osiguranja studenata za  kandidate koji su stekli pravo na upis u I godinu II ciklusa studija će biti blagovremeno informisani.

 

Spisak  predmeta II CIKLUS STUDIJA Ak.2023_2024predmeti i imena nastavnika

UGOVOR O STUDIRANJU

Možete pronaći putem slijedećeg linka:

UGOVOR O STUDIRANJU -II ciklus

Isti isprintati u dva primjerka, potpisati i donijeti prilikom upisa.

LJEKARSKI PREGLED

Ljekarski pregled za kandidate koji su stekli pravo na upis u prvu godini drugog ciklusa studija će se obaviti u JUKS Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata .

Uvjerenja o ljekarskom pregledu, kandidati su dužni dostaviti Studentskoj službi Fakulteta zdravstvenih studija prilikom upisa.

Ukoliko kandidati ne pristupe upisu u periodu od 05.-11.10.2023. godine, smatrat će se da su odustali od upisa na Fakultet zdravstvenih studija.

Mole se kandidati da u što kraćem roku izvrše upis obzirom nastava na II ciklusu studija kreće od ponedeljka 09.10.2023. godine.