Od oktobra mjeseca radno vrijeme biblioteke za rad sa korisnicima (pozajmica, vraćanje građe, pregled radova, baza, konsultacije sa bibliotekarom) je  od 8:00-12:00 h.

Amina Nurudinović-Begić

Bibliotekar