Na Univerzitetu u Sarajevu-Fakultetu zdravstvenih studija je boravila Dr. Özgül  ÖZKOÇ iz Turske, na osnovu Erasmus+ Inter-institutional agreementa potpisanog između Univerziteta u Sarajevu i Altinbas Univerziteta iz Turske,

Dr. Özgül  ÖZKOÇ, fokusirana na naučno područje zdravstvenog menadžmenta i kvaliteta u zdravstvu, aplicirala je i dobila mogućnost boravka na Univerzitetu u Sarajevu – Fakultetu zdravstvenih studija u svrhu treninga “Staff Mobility for Training”.

U skladu sa planom treninga koji su definisale prof.dr. Jasmina Mahmutović, Prodekan za međunarodnu saradnju, prof.dr. Aida Pilav i prof.dr. Vedran Đido  uspješno je realizovan trening Dr. Özgül  ÖZKOÇ u periodu od 18.04.-22.04.2022 godine.

 

Prof. dr. Jasmina Mahmutović,

Prodekan za međunarodnu saradnju