Dragi  studenti,

ovim putem želimo podijeliti svoje iskustvo i preporučiti vam da aplicirate na programe razmjene koji se nude studentima Univerziteta u Sarajevu.

U protekla dva mjeseca, bili smo počašćeni odlaskom na Erasmus Intership razmjenu studenata na South Bohemia Univerzitet u Češkim Budejovice, Češka republika.

Blagovremena prijava na konkurs za razmjenu, najbolji prosjek ocjena, motivaciono pismo i CV zaslužni su za naše Erasmus+ iskustvo. Spoznajom da smo mi upravo ti kojima se pružila prilika za tako nešto, počeli smo sa pripremama za razmjenu.

Naša razmjena počela je 07.02.2022. sa orijentacionom sedmicom kada su nas upoznali sa mjestom gdje boravimo, dali nam informacije o lokaciji studentskog doma, fakulteta, kampusa, rektorata i sl.

Sedam dana poslije, 14.2.2022.godine započela je praksa koju smo obavljali naredna dva mjeseca. Smjene prakse od 8 sati dnevno odnosno 40 sati sedmično ispostavile su se kao dobra prilika da stečeno znanje proširimo i nadogradimo. Praksa se održavala u četvrtoj po veličini bolnici u Češkoj republici.

Studentice Studijskog programa fizioterapija, Amna Kuljaninović i Sarah Arnautović praksu su obavljale na odjeljenjima i centrima fizioterapije (Arpida centar za obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa onesposobljenjem, ‘Lázně Třeboň’, Rehabilitacioni centar Borovany i Centar za fizioterapiju u sklopu fakulteta socijalnih i zdravstvenih nauka), dok su studenti sa Studijskog programa zdravstvena njega Glorija Babić i Haris Mršo svoju praksu obavljali na sljedećim odjeljenjima: neurologija, neurohirurgija, hirurgija, ortopedija, odjeljenje intenzivne njege i urologija. Prilikom obavljanja prakse potpora su nam bile kolege studenti s kojima smo komunicirali na engleskom jeziku i pomoću kojih smo uspostavljali komunikaciju sa osobljem i pacijentima. Iskreno oduševljenje moglo se primijetiti kako sa naše strane, tako i od studenata i osoblja.  Uposlenici su nas rado uključivali u poslove s velikom dozom povjerenja jer smo imali dobra teorijska znanja i praktične vještine.

Obrazovni karakter Erasmusa za nas je bio jednako važan kao i dio naše razmjene koji smo koristili za sticanje novih poznanstava i prijateljstava sa studentima iz cijele Evrope, pa i svijeta. Slobodno vrijeme smo koristili i za posjetu drugih gradova i država sto je našu razmjenu učinilo još zanimljivijom.

I za kraj, koristimo priliku da motivišemo naše drage kolege studente da vrijedno rade i budu dio razmjene studenata jer će zasigurno biti bogatiji za vrijedno životno iskustvo.

Studijski program Fizioterapija: Amna Kuljaninović i Sarah Arnautović

Studijski program Zdravstvena njega: Glorija Babić i Haris Mršo

 

Prof.dr Jasmina Mahmutović,

Prodekan za međunarodnu saradnju