Lijepo žive samo oni koji su spremni razumjeti. Razumijevanjem se rješavamo straha od nepoznatog i sasjecamo predrasude u korjenu. Otvorenim umom stvaramo šansu da prestanemo etiketirati i da počnemo na pravi način doživljavati druge i drugačije. Etikete tipa invalid, hendikepiran, smotan, bolestan, onesposobljen, glup, gluh i ćorav padaju u vodu kad pokušamo da se stavimo u kožu osobe na koju smo nalijepili etiketu i razvijemo iskrenu empatiju prema toj osobi i načinu na koji ona doživljava Svijet. U sklopu edukacije studenata I ciklusa studijskog programa Fizioterapije na Univerzitetu u Sarajevu – Fakultetu zdravstvenih studija, prisustvovali smo međunarodnom takmičenju iz paraolimpijskog sporta Goalball. Poslije odgledanog vrlo zanimljivog susreta, naš student koji ima drugačiju percepciju svijeta bez upotrebe čula vida, educirao je svoje kolege o načinu igre, nakon čega su zauzeli mjesto na sportskom borilištu. Dojmovi su fascinantni, studenti su percipirali prostor i bavili se sportom bez upotrebe čula vida i uspješno nastavili put ka razumijevanju drugog i drugačijeg, razvoju empatije, u svrhu obrazovanja zdravstvenih profesionalaca spremnih da učestvuju u holističkom pristupu zdravlju i ozdravljenju.

Zahvaljujemo se JU Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Sarajevo, što su nam omogućili da shvatimo važnost aktivnog učešća zdravstvenih profesionalaca svih profila, u kreiranju inkluzivnijeg Svijeta u kojem svako zauzima mjesto koje mu pripada u skladu sa ličnim afinitetima, željama i mogućnostima.