Univerzitet u Sarajevu-Fakultet zdravstvenih studija  je prva visokoobrazovna ustanova u BiH u polju biomedicinskih nauka koja je u svrhu izvođenja što kvalitetnijeg nastavnog procesa za studente kao i za istraživačke aktivnosti u zdravstvenim disciplinama obezbijedila biokompatibilni 3D štampač.

Aditivna proizvodnja  poznata kao 3D štampanje prvi put je razvijena osamdesetim godinama prošlog stoljeća. Modeli koji su geometrijski precizni dizajniraju se pomoću slika dobivenih korištenjem različitih modaliteta kao što su magnetna rezonanca (MRI) ili kompjuterska tomografija (CT) koji se zatim štampaju u slojevima pomoću odgovarajućeg materijala kako bi se stvorila nova verzija subjekta.

Postoji nekoliko grana osnovne upotrebe 3D štampanja u zdravstvu koje su povezane sa inovacijama kao što je stvaranje tkiva i organa, hirurških alata, hirurških modela specifičnih za pacijente, protetika po mjeri te proizvodnja anatomski modela i fantoma koji se mogu koristiti u optimizaciji parametara snimanja i analizi kvaliteta radiološke slike.

Nabavka biokompatibilnog 3D štampača omogućava Univerzitetu u Sarajevu-Fakultetu zdravstvenih studija da uzme aktivno učešće u polju biomedicinskih istraživanja kao i u ispitivanju upotrebe aditivne tehnologije u zdravstvu.