U organizaciji Univerziteta u Sarajevu – Fakulteta zdravstvenih studija 12. i 13.02.2022. godine održana je iTHRUST MASTERCLASS edukacija. Edukacija je obuhvatala teorijske i praktične aspekte HVLA (High Velocity Low Amplitude) manualnih manipulacijskih tehnika kičmenog stuba, karilice, gornjih i donjih ekstremiteta. Edukaciji je prisustvovalo 30 polaznika, koji su nakon završetka edukacije i savladavnja preko trideset tehnika poslatali licencirani praktičari iTHRUST metode.

Edukaciju su vodili Dr. Giovanni Bonfanti i Adnan Kojić.

Univerzitet u Sarajevu – Fakultet zdravstvenih studija