Upis kandidata u prvu godinu trećeg ciklusa studija na Univerzitet u Sarajevu – Fakultet zdravstvenih studija obavit će nakon objavljivanja konačne rang liste za upis kandidata na III ciklus studija na Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu u ak. 2021./2022. godini u periodu od 14.-19.02.2022. godine u terminu od 11:00-13:00 sati u prostorijama Studentske službe – Fakultet zdravstvenih studija, Stjepana Tomića 1.

Prilikom dolaska na Fakultet, kandidati su dužni strogo poštovati higijensko-epidemiološke mjere. Obavezno je nošenje zaštitnih maski. Kandidati su dužni ponijeti vlastitu olovku.

Prilikom upisa kandidati su obavezni predati sljedeće dokumente:

Tabela br 1                                                                  Potrebna dokumentacija
1Upisni materijal – preuzima se prilikom upisa
2Dvije fotografije za indeks- Dimenzije 4×6
3Uvjerenja o ljekarskom pregleduZavod za zaštitu zdravlja studenata UNSA – Patriotske lige 36

 

Tabela br 2                                                                  Uplatnice
1.Školarina – 1. rataPrimjer uplatnice
2.Uplata za korištenje bibliotekePrimjer uplatnice
3.Uplata za  korištenje ISSS sistemaPrimjer uplatnice
4.Uplata za razvoj ISSS sistemaPrimjer uplatnice
5.Upisni materijal i indeksPrimjer uplatnice
6.Osiguranje studentaPrimjer uplatnice

 

U slučaju da kandidat/kandidatkinja iz objektivnih razloga (bolest, samoizolacija, boravak izvan BiH i sl.) ne mogu fizički pristupiti upisu u navedenim terminima, dužni su periodu od 14.-19.02.2022. godine dostaviti na e-mail adresu: info@fzs.unsa.ba skenirane uplatnice naznačene u tabeli broj 2.

Ukoliko kandidati ne pristupe upisu u periodu od 14.-19.02.2022. godine, smatrat će se da su odustali od upisa na Fakultet zdravstvenih studija.