Biblioteka nastavlja sa praksom razmjene, poklanjanja publikacija naših korisnika, te je ovom prilikom donirano 4 publikacije U Biblioteku FZS (po jedan primjerak):

Čaušević, Nedim, “DEMISTIFIKACIJA HACCP SISTEMA-U PRAKSI”, Tešanj, 2019.

Čaušević, Nedim, “IZ MOG UGLA: MENADŽERSKE INTELIGENCIJE”, Tešanj, 2020.

Redžo, Čaušević, “PSIHOLOŠKE OSNOVE I PREVENCIJA TRAUME”, Sarajevo 2021.

Kliko, Amir, “RAT U SREDNJOJ BOSNI 1992-1994.”, Sarajevo 2019.