S obzirom da se bliži kraj godine, u prilogu je  kratka anketa o uslugama u Biblioteci, za evaluaciju izvještaja i rada za 2021. godinu. Molim Vas bez obzira da li ste koristili usluge Biblioteke ili ne da u anketi odgovorite na ona pitanja na koja možete dati odgovor, jer svaki odgovor je jako važan kako bismo dobili informacije o načinu rada Biblioteke, koliko nastavnog osoblja i studenata uopće koristi bibliotečke usluge, te na koncu šta je idući korak u izgradnji ovog informacionog centra.

https://docs.google.com/forms/d/1_aPBvD4_KLspVV_6ag-Zr5rQ7eVwnBdvrxtUkahXwAw/edit

 

Amina Begić- Nurudinović

Bibliotekar