U petak 17. decembra 2021. godine pretpisan je Memorandum o razumjevanju i saradnji  između Univerziteta u Sarajevu – Fakulteta zdravstvenih studija na čelu s dekanom, prof. dr. Arzijom Pašalić, i predstavnika Udruženja “Eco Active Natura.”
Udruženje “Eco Active Natura” u partnerstvu sa Udruženjem za sanitarno inženjerstvo u Bosni i Hercegovini pokrenuo je projekat pod nazivom „Ekološko-zdravstveni faktori u predškolskim ustanovama.“ Projekat je finansiran od strane Fonda za zaštitu okoliša FBiH, a glavni cilj projekta bio je poboljšanje ekološko-zdravstvenih faktora koji utiču na predškolsku populaciju sa području Kantona Sarajevo. Projektni zadaci bili su određivanje nivoa buke i nivoa onečišćenja zraka u predškolskim ustanovama kao i izrada preporuka za smanjenje nivoa buke i zagađenja zraka u zatvorenim prostorijama.

U saradnji sa Univerzitetom u Sarajevu – Fakultetom zdravstvenih studija, studenti druge i treće godine studijskog programa Sanitarnog inžinjerstva završili su obuku za korištenje i praktičan rad sa uređajima kojima su u okviru projekta određivali navedeni parametri.

Nakon završenih projektnih aktivnosti Udruženje “Eco Active Natura” doniralo je uređaje za određivanje broja čestica  prašine te mjerač buke. Doniranu opremu studenti će koristiti u u okviru nastave što će doprinjeti upotpunjavanju njihovog praktičnog znanja i vještina.