U Biblioteku je stigao novi naslov pod nazivom ” Osnove modela, teorije i prakse zdravstvene njege” autora Hugh P. Mckenna, Majda Pajnkihar, Fiona A. Murphy. Publikacija je dostupna u pet primjeraka.

 

Amina Nurudinović- Begić

Biblioteka FZS