Kompanija Pharma Maac BiH za potrebe studijskog programa Laboratorijske tehnologije donirala je vrijedan materijal u svrhu izvođenja praktičnog dijela nastave za studente Fakulteta zdravstvenih studija.  Vodeći se misijom da je stvaranje mogućnosti izazov, ovakav vid podrške značajan je u svrhu omogućavanja što kvalitetnijeg i boljeg praktičnog znanja i vještina za studente. Zahvaljujemo se kompaniji Pharma Maac d.o.o. BiH te se nadamo da će se ovakvi vidovi podrške nastaviti i u budućnosti.