UNIVERZITET U SARAJEVU-

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA                    

III CIKLUS STUDIJA/DOKTORSKI STUDIJ

(generacija upisana akademske 2019./20.godine)

Sarajevo, 08. 11. 2021. godine

 

OVJERA   LJETNJEG/PARNOG SEMESTRA AKAD. 2020./21.GODINE,

ZA OVJERU PARNOG (LJETNOG) SEMESTRA JE POTREBNO:

 • uplata preostalog iznosa školarine od 2.000,00KM za IV semestar (II rata)
 • ostvareni ECTS bodovi predviđeni NPP za tekuću akademsku godinu

 

UPIS  U  NEPARNI/ZIMSKI  SEMESTAR AKADEMSKE 2021./22.GODINE:

obaviće se od :  08.- 12.11.2021.godine. 

ZA UPIS  – NEPARNOG (ZIMSKOG) SEMESTRA JE POTREBNO:

 • uplata 2.000,00KM na ime školarine I rate zimskog semestra 2021./22. godine  Primjer uplatnice
 • 1 semestralni list + 2 obrasca ŠV 20 (može se dobiti u Studentskoj službi uz dokaz o uplati 2,00KM – Primjer uplatnice
 • semestralni list i 2 obrasca ŠV 20 popunjeni prema uputi Studentske službe
 • uplata 5 KM na ime osiguranja studenata u 2021./22. godini  Primjer uplatnice
 • uplata 20 KM na ime korištenja biblioteke u 2021./21. godini  Primjer uplatnice
 • uplata 10 KM na ime korištenja ISSS u 2021./22. godini  Primjer uplatnice
 • uplata 10 KM na ime razvoja ISSS u 2021./22. godini  Primjer uplatnice

 

ZA OBNOVU – NEPARNOG (ZIMSKOG) SEMESTRA AKAD. 2021./22. GODINE JE POTREBNO:

( važi za studente koji nisu stekli uslov za upis u naredni semester – nisu ispunili obaveze predviđene nastavnim planom i programom za prethodnu godinu)

 • 1 semestralni list + 2 obrasca ŠV 20 (može se dobiti u Studentskoj službi uz dokaz o uplati 2,00KM  Primjer uplatnice
 • semestralni list i 2 obrasca ŠV 20 popunjeni prema uputi Studentske službe
 • uplata 5 KM na ime osiguranja studenata u 2021./22. godini  Primjer uplatnice
 • uplata 20 KM na ime korištenja biblioteke u 2021./21. godini  Primjer uplatnice
 • uplata 10 KM na ime korištenja ISSS u 2021./22. godini  Primjer uplatnice
 • uplata 10 KM na ime razvoja ISSS u 2021./22. godini  Primjer uplatnice

 

Primjeri svih potrebnih uplatnica imaju na oglasnoj ploči i WEB stranici.

Ovjera/upis/obnova se vrši uz index.

Ukoliko niste u mogućnosti u naznačenom terminu izvršiti ovjeru/upis/obnovu molimo Vas da se putem e-maila [email protected] javite u cilju regulisanja statusa.

Samo pravilno popunjene uplatnice će se primati (originalni dokaz o uplati).

 

Pri upisu, studenti se moraju pridržavati Smjernica za prevenciju i kontrolu infekcije COVID 19 na UNSA, te obavezno koristiti zaštitnu masku i držati socijalnu distancu od 2 metra, te se što kraće zadržavanje u prostorijama Fakulteta.

Također su obavezni poštovati upute koje će dobiti pri ovjeri/upisu/obnovi od službenih osoba.

Upisni materijal se kupuje isključivo putem Studentska službe.