OBAVJEŠTENJE
ovjera ljetnjeg semestra akademske 2021/22. godine
upis zimskog semestra akademske 2022/23. godine

Obavještavaju se studenti da će se ovjera ljetnjeg semestra i upis u narednu akademsku 2022/23. godinu provesti u periodu od 03. do 10. 10. 2022. godine.
Imajući u vidu aktuelnu epidemiološku situaciju utvrdili smo korake u cilju zaštite zdravlja kako studenata, tako i osoblja Fakulteta, koje Vas molimo da ispoštujete.
Cijena koštanja jednog upisnog materijala je 2,00 KM.

Link: primjer uplatnice.

OVJERA II SEMESTRA
OBNOVA I SEMESTRA
UPIS APSOLVENTSKOG STATUSA

Ovjera/obnova se vrši u vrijeme rada Studentske službe.

Pri upisu, kandidati  su obavezni poštovati upute koje će dobiti pri upisu od službenih osoba, a koje se tiču načina obavljanja upisa/obnove.

ZA OVJERU PARNOG (LJETNJEG) SEMESTRA JE POTREBNO:

– Svi potpisi u indexu predmeta zimskog semestra
– Za redovne samofinansirajuće studente II ciklusa – uplaćene sve rate školarine u iznosu od 3.200,00KM (po ugovoru o studiranju).
– Za vanredne studente II ciklusa studija uplaćene sve rate školarine u iznosu od 2.200,00KM (po ugovoru o studiranju).

APSOLVENTSKI STAŽ
Na sticanje statusa studenta apsolventa, akademske 2022./23. godine imaju pravo studenti koji imaju sve potpise kao dokaz odslušane nastave u akademskoj 2020./21. godini i isti zadržavaju status studenta u narednoj akademskoj godini (apsolventski staž) i ima pravo polagati nepoložene ispite u svim ispitnim rokovima u toku studijske godine. Ukoliko je student položio sve ispite, izuzev Završnog rada, ima pravo polagati Završni rad u toku studijske godine, bez obzira na ispitne rokove utvrđene zakonom.

Ovi studenti ne plaćaju upisninu već samo ostale troškove registracije, razvoja i korišćenja ISSS aplikacije, osiguranje studenta, korištenje biblioteke, uz ispunjavanja obrazaca.

Upis Apsolventskog staža se vrši u vrijeme rada Studentske službe.

Studenti koji nemaju uslov za sticanje statusa studenta apsolventa ili kojima je istekla godina apsloventskog staža, obnavljaju godinu studija uz uplatu iznosa od 260,00KM – svi studenti. (primjer uplatnice) i 100,00KM/po ispitu za samofinansirajuće i vanredne studente. (primjer uplatnice)
Studenti koji imaju nepoložene ispite iz zimskog semestra, isti trebaju upisati i index i semestralni list.

ZA OBNOVU GODINE JE POTREBNO:

– 1 semestralni list + 2 obrasca ŠV 20 (2,00KM- primjer uplatnice)
– popunjen semestralni list, (prednja i stražnja strana) i index
– uplata  na ime osiguranja studenta u 2022./23. – (naknadno će biti obavještenje o ovoj uplati)
– uplata 10 KM na ime korištenja biblioteke u 2022./23. primjer uplatnice
– uplata 10 KM na ime korištenja sistema informacionog sistema u 2022./23. primjer uplatnice
– uplata 10 KM na ime razvoja informacionog sistema u 2022./23. primjer uplatnice.

STRANI DRŽAVLJANI
Studenti strani državljani su dužni regulisati boravak u Bosni i Hercegovini (informacija na oglasnoj ploči).
Studenti koji „prenose“ neki predmet/predmete iz zimskog semestra u narednu godinu studija, iste trebaju upisati na prednju stranu semestralnog lista u gornji desni ugao.
Primjer svih uplatnica potrebnih za uplatu su na oglasnoj ploči i web stranici fakulteta.

Molimo Vas da vodite računa da uplatnice budu pravilno popunjene.

Uputstvo o plaćanju upisnina i školarina za studente koji studiraju u skladu sa bolonjskim sistemom na fakultetima-akademijama Univerziteta u Sarajevu u ak. 2022.-2023. godini