OBAVJEŠTENJE
ovjera ljetnjeg semestra akademske 2022/23. godine
upis zimskog semestra akademske 2023/24. godine

Obavještavaju se studenti da će se ovjera ljetnjeg semestra i upis u narednu akademsku 2023/24. godinu provesti u periodu od 02. do 10. 10. 2023. godine.
Cijena koštanja jednog upisnog materijala je 2,00 KM.

Link: primjer uplatnice.

OVJERA II SEMESTRA

UPIS APSOLVENTSKOG STATUSA

OBNOVA APSOLVENTSKOG STATUSA

Ovjera/obnova se vrši u vrijeme rada Studentske službe.

Pri upisu, kandidati  su obavezni poštovati upute koje će dobiti pri upisu od službenih osoba, a koje se tiču načina obavljanja upisa/obnove.

ZA OVJERU PARNOG (LJETNJEG) SEMESTRA JE POTREBNO:

– Svi potpisi u indexu predmeta zimskog semestra
– Za redovne samofinansirajuće studente II ciklusa – uplaćene sve rate školarine u iznosu od 3.200,00KM (po ugovoru o studiranju).

APSOLVENTSKI STAŽ
Na sticanje statusa studenta apsolventa, akademske 2023./24. godine imaju pravo studenti koji imaju sve potpise kao dokaz odslušane nastave u akademskoj 2022./23. godini i isti zadržavaju status studenta u narednoj akademskoj godini (apsolventski staž) i ima pravo polagati nepoložene ispite u svim ispitnim rokovima u toku studijske godine. Ukoliko je student položio sve ispite, izuzev Završnog rada, ima pravo polagati Završni rad u toku studijske godine, bez obzira na ispitne rokove utvrđene zakonom.

Ovi studenti ne plaćaju upisninu već samo ostale troškove registracije, razvoja i korišćenja ISSS aplikacije, osiguranje studenta, korištenje biblioteke, uz ispunjavanja obrazaca.

Upis Apsolventskog staža se vrši u vrijeme rada Studentske službe.

Studenti koji nemaju uslov za sticanje statusa studenta apsolventa obnavljaju godinu studija uz uplatu iznosa od 260,00KM – svi studenti. (primjer uplatnice) i 100,00KM/po ispitu za samofinansirajuće i vanredne studente. (primjer uplatnice)
Studenti koji imaju nepoložene ispite iz zimskog semestra, isti trebaju upisati i index i semestralni list.

Studenti kojima je istekao apsolventski staž – obnavljaju apsovnetski staž uz uplatu iznosa na ime obnove od 260,00KM – svi studenti. (primjer uplatnice) i 100,00KM/po ispitu za samofinansirajuće i vanredne studente. (primjer uplatnice)

ZA OBNOVU GODINE JE POTREBNO:

  • 1 semestralni list + 2 obrasca ŠV 20 (2,00KM- primjer uplatnice)
  • popunjen semestralni list, (prednja i stražnja strana) i index
  • uplata 10 KM na ime korištenja biblioteke u 2023./24. primjer uplatnice
  • uplata 10 KM na ime korištenja sistema informacionog sistema u 2023./24. primjer uplatnice
  • uplata 10 KM na ime razvoja informacionog sistema u 2023./24. primjer uplatnice.
  • uplata  na ime osiguranja studenta u 2023./24. – (naknadno će biti obavještenje o ovoj uplati)

STRANI DRŽAVLJANI

Studenti strani državljani su dužni regulisati boravak u Bosni i Hercegovini (informacija na oglasnoj ploči).

RVI

Kandidati iz kategorije pripadnika populacije RVI postupaju u skladu sa ranije donesenim Rješenjima o oslobađanju od plaćanja školarine i upisnine (po odredbama Konkursa na osnovu kog su upisani).

Studenti koji „prenose“ neki predmet/predmete iz zimskog semestra u narednu godinu studija, iste trebaju upisati na prednju stranu semestralnog lista u gornji desni ugao.
Primjer svih uplatnica potrebnih za uplatu su na oglasnoj ploči i web stranici fakulteta.

Molimo Vas da vodite računa da uplatnice budu pravilno popunjene.

Uputstvo o plaćanju upisnina i školarina za studente koji studiraju u skladu sa bolonjskim sistemom na članicama Univerziteta u Sarajevu za 2023./23. godinu