OBAVJEŠTENJE
ovjera ljetnjeg semestra akademske 2020/21. godine
upis zimskog semestra akademske 2021/22. godine

 

Obavještavaju se studenti da će se ovjera ljetnjeg semestra i upis u narednu akademsku 2021/22. godinu provesti u periodu od 18. do 22. 10. 2021. godine.
Imajući u vidu aktuelnu epidemiološku situaciju utvrdili smo korake u cilju zaštite zdravlja kako studenata, tako i osoblja Fakulteta, koje Vas molimo da ispoštujete.
Cijena koštanja jednog upisnog materijala je 2,00 KM.

Link: primjer uplatnice.

OVJERA II SEMESTRA
OBNOVA I SEMESTRA
UPIS APSOLVENTSKOG STATUSA

 

Fizikalna terapija semestar semestar+apsolventi …………………………….18.10.2021. 
Laboratorijske tehnologije semestar semestar+apsolventi ………………19.10.2021. 
Radiološke tehnologije semestar semestar+apsolventi…………………….20.10.2021. 
Sanitarno inžinjerstvo semestar semestar+apsolventi………………………21.10.2021. 
Zdravstvena njega semestar semestar+apsolventi……………………………22.10.2021.

Ovjera/obnova se vrši u vrijeme rada Studentske službe.

Pri upisu, kandidati se moraju pridržavati Smjernica za prevenciju i kontrolu infekcije COVID 19 na UNSA, te obavezno koristiti zaštitnu masku i držati socijalnu distancu od 2 metra.
Također su obavezni poštovati upute koje će dobiti pri upisu od službenih osoba, a koje se tiču načina obavljanja upisa/obnove.

ZA OVJERU PARNOG (LJETNJEG) SEMESTRA JE POTREBNO:

– Svi potpisi u indexu predmeta zimskog semestra
– Za redovne samofinansirajuće studente II ciklusa – uplaćene sve rate školarine u iznosu od 3.200,00KM (po ugovoru o studiranju).
– Za vanredne studente II ciklusa studija uplaćene sve rate školarine u iznosu od 2.200,00KM (po ugovoru o studiranju).

APSOLVENTSKI STAŽ
Na sticanje statusa studenta apsolventa, akademske 2021./22. godine imaju pravo studenti koji imaju sve potpise kao dokaz odslušane nastave u akademskoj 2020./21. godini i isti zadržavaju status studenta u narednoj akademskoj godini (apsolventski staž) i ima pravo polagati nepoložene ispite u svim ispitnim rokovima u toku studijske godine. Ukoliko je student položio sve ispite, izuzev Završnog rada, ima pravo polagati Završni rad u toku studijske godine, bez obzira na ispitne rokove utvrđene zakonom.
Studenti koji nemaju uslov za sticanje statusa studenta apsolventa ili kojima je istekla godina apsloventskog staža, obnavljaju godinu studija uz uplatu iznosa od 260,00KM – za redovan budžetski finansiran studij. (primjer uplatnice) i 100,00KM/po ispitu za samofinansirajuće i vanredne studente. (primjer uplatnice)
Studenti koji imaju nepoložene ispite iz zimskog semestra, isti trebaju upisati i index i semestralni list.
Ovi studenti ne plaćaju upisninu već samo ostale troškove registracije, razvoja i korišćenja ISSS aplikacije, osiguranje studenta, korištenje biblioteke, uz ispunjavanja obrazaca.

Upis Apsolventskog staža se vrši u vrijeme rada Studentske službe.

ZA OBNOVU GODINE JE POTREBNO:

– 1 semestralni list + 2 obrasca ŠV 20 (2,00KM- primjer uplatnice)
– popunjen semestralni list, (prednja i stražnja strana) i index
– uplata 5 KM na ime osiguranja studenta u 2021./22. – (preko Asocijacije studenata) primjer uplatnice
– uplata 20 KM na ime korištenja biblioteke u 2021./22. primjer uplatnice
– uplata 10KM na ime korištenja ISSS u 2021./22. primjer uplatnice
– uplata 10KM na ime razvoja ISSS u 2021./22. primjer uplatnice.

 

STRANI DRŽAVLJANI
Studenti strani državljani su dužni regulisati boravak u Bosni i Hercegovini (informacija na oglasnoj ploči).
Studenti koji „prenose“ neki predmet/predmete iz zimskog semestra u narednu godinu studija, iste trebaju upisati na prednju stranu semestralnog lista u gornji desni ugao.
Primjer svih uplatnica potrebnih za uplatu su na oglasnoj ploči i web stranici fakulteta.

Molimo Vas da vodite računa da uplatnice budu pravilno popunjene.