Dana 30.9. i 1.10. u prostorijama HUB Homework-a, održan je stručno-edukativni program pod nazivom „Prehrana u doba COVID-a“. Organizator ovog događaja je Udruženje „Asocijacija studenata fakulteta zdravstvenih studija“ skupa sa HUB Homework. Zbog epidemiološke situacije, dio učesnika (pasivni), njih 250, program je pratilo online preko Teams-a, a aktivni učesnici su, ukupno njih 50, uz poštivanje epidemioloških mjera, program pratili uživo, u prostorijama HUB Homework-a. Na ovom događaju su većim dijelom sudjelovali studenti sa Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, ali i studenti sa drugih fakulteta UNSA, od kojih izdvajamo kolege sa Medicinskog, Poljoprivrednog i Prirodno-matematičkog fakulteta.

Nakon svečanog otvaranja, prisutnim se obratila uvažena dekanesa Fakulteta zdravstvenih studija, prof. dr. Arzija Pašalić koja je održala predavanje pod nazivom „Važnost ishrane za vrijeme korona virusa – navike i pravila“, a nakon toga je počela prva studentska sesija u kojoj su aktivni učesnici imali priliku izlagati razne teme vezane za prehranu u doba pandemije Corona virusa, te o istima vodili diskusije i rasprave. Nakon završene studentske sesije, učesnici su stečeno znanje utvrdili na kvizu, a pobjednik kviza osvojio je vrijedan poklon paket.

Drugi dan programa otvoren je drugom studentskom sesijom koja se također završila finalnim kvizom u kojem su prisutni učesnici usavršili znanje o temama koje su prethodno slušali, a studenti su nakon toga dobili vrijedne poklon pakete od naših sponzora. Ovaj projekat je dobio na svom značaju jer je bodovan od Komore diplomiranih inžinjera svih profila FBiH. Na kraju, prisutnim se obratio i ujedno proglasio program zatvorenim predsjednik Udruženja „Asocijacija studenata fakulteta zdravstvenih studija“ Nemanja Jovičić, koji se zahvalio svim prisutnim na dolasku, kao i sponzorima ovog projekta, Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke na finansiranju ovog projekta, kompanijama „Juice&Smoothies“ i „GA-ME-HA d.o.o.“ koji su se pobrinuli da se naši učesnici osvježe i zaslade ukusnim slasticama, te HUB Homework koji su ujedno dio organizacije ovog projekta.

Zahvaljujemo se svim sudionicima na sudjelovanju, kvalitetno pripremljenim i izloženim radovima.

AFZS