Biblioteka Fakulteta zdravstvenih studija bogatija je za  dva nova naslova:

Kaljić, Eldad et al., (2021) Upravljanje kvalitetom s procedurama u fizioterapijskoj rehabilitaciji. Sarajevo: Fakultet zdravstvenih studija.

Mileusnić, Dušan, Durbaba Mirjana (2012) Radijaciona onkologija. Beograd: Alta nova.