Dana 16.07.2021. godine predstavnici Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, doc. dr. Eldad Kaljić i as. Adela Erović Vranešić, održali su edukativnu i preventivno-promotivnu radionicu za djecu iz vrtića 4 to play u Sarajevu. U okviru radionice analizirana je postura i stanje koštano-mišićnog sistema kod djece te je demonstrirana pravilna postura u toku stajanja, hodanja i sjedenja kao i pravilan hod.

Program analize posture i stanja koštano-mišićnog sistema kao i rano prepoznavanje i otkrivanje posturalnih devijacija u drugom ključnom periodu rasta je značajan input u prevenciji i korekciji posturalnih deformiteta.