Dana 16.6.2021. godine održan je EKOLOŠKI PROJEKAT u organizaciji „Asocijacije studenata Fakulteta zdravstvenih studija“ i „Asocijacije studenata Šumarskog fakulteta“, na planinskom lokalitetu Igman. Studenti dva navedena fakulteta, a različitih stručnih i praktičnih vještina, su se uspjeli umrežiti i povezati, te kroz aspekt zaštite životne sredine od antropogenih faktora i otpada koji je potekao od čovjeka, zaštite okoliša i prirode, sadnje drvenastih vrsta, zajednički promovisati i potaknuti izgradnju ekološke svijesti, o tome da je čista priroda, temelj zdravog života čovjeka.

Na projektu je učestvovalo 30 studenata, sa dva navedena fakulteta.

Očistivši i uljepšavši odabranu lokaciju koja je zagađena otpadom, čime su učinili prirodu ljepšom, a ujedno pokušali podići svijesti studentske populacije, ali i svih drugih građana o važnosti održavanja životne sredine, te odgovornog i savjesnog ponašanja prema prirodi koja nas okružuje. Takođe, motivisali su sve učesnike, ali i sve druge studente na konkretne ekološke aktivnosti kojima mogu doprinijeti poboljšanju trenutnog stanja, te potaknuti mlade na što veći angažman u rješavanju ekoloških pitanja i uključivanja u misiju očuvanja životne sredine, te izgradnju ekološke svijesti, kao jednog od preduslova za kvalitetan život i očuvanje zdravlja.          

„Svi navedeni ciljevi projekta su ostvareni te smo dali, dobar primjer da je promjena u lokalnoj zajednici moguća, samo je treba spoznati, te na istoj raditi. Misija na ovom projektu nam je bila da povežemo studente našeg Fakulteta zdravstvenih studija i Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, u jednu zajedničku inicijativu zarad poboljšanja trenutne ekološke situacije u regionu, koja je upotpunosti ostvarena.“ Istakao je predsjednik Asocijacije Nemanja Jovičić.