U četvrtak, 10.06.2021. godine je potpisan sporazum o saradnji između Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu kojeg predstvalja prof. dr. Arzija Pašalić, dekan i ISST International iz Njemačke kojeg predstvalja Nikola Jevtić, licencirani ISST instruktor. Fakultet zdravstvenih studija je postao reprezentativni centar ISST International te će se u okviru saradnje izvoditi ISST bazični kurs I, ISST bazični kurs II, refresher kurs i kurs za ljekare.