U svrhu kvalitetnije i brže usluge, korisnicama Biblioteke Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu omogućena je komunikacija s osobljem Biblioteke u realnom vremenu putem online chat-a u periodu od 09:00 do 14:00 sati svakim radnim danom.

Komunikacija se ostvaruje klikom na “Biblioteka”, te chat ikonu smještenu u desnom uglu.

PROTOKOL O KORIŠTENJU USLUGE ONLINE CHAT-A

Uslugu korištenja online chat-a možete koristiti ukoliko ste:

  • trenutni član Biblioteke Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu,
  • vanjski korisnik kojem su potrebne informacije i usluge vezane specifično uz fondove Biblioteke Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu.
  •  potrebno je da korisnici navedu svoje ime i prezime i e-mail adresu

Odgovore na postavljena pitanja dobit ćete u realnom vremenu putem online chat-a u periodu od 09:00 do 14:00 sati svakim radnim danom.  Svi razgovori ostaju pohranjeni u arhivi chat-a.

Biblioteka FZS