Prijedlogom Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu došlo do izmjene šifre budžetske organizacije Fakulteta zdravstvenih studija i Univerziteta u Sarajevu.

Nova šifra budžetske organizacije Fakulteta (umjesto 2104012) je: 3502012.

Nova šifra budžetske organizacije Univerziteta (umjesto 2104001) je: 3502001.

Potrebno je da se sve uplate vrše na novi organizacioni kod.

Instrukcije o načinu studentskih uplata i primjeri popunjenih uplatnica su dostupne na web stranici i oglasnoj ploči Fakulteta.

NAPOMENA: Transakcijski račun za uplate je: 141 196 532 000 8475 (BBI banka)

Studenti strani državljani u polje “Broj poreskog obveznika” upisuju trinaest jedinica (Broj poreskog obveznika: 1111111111111).