Biblioteka

Home/Biblioteka
Biblioteka2021-05-18T13:44:06+02:00

Voditelj biblioteke: Amina Nurudinović-Begić

Telefon: 033 569 823

E-mail:  biblioteka@fzs.unsa.ba, amina.begic.n@fzs.unsa.ba

Radno vrijeme biblioteke: 8:00 – 16:00 (ponedjeljak-petak)

Preuzimanje građe: 11:00-13:00 (ponedjeljak-petak)

Naručivanje građe: Putem E-maila ili online chat-a

Korištenje online chat-a biblioteke:

U svrhu kvalitetnije i brže usluge, korisnicama Biblioteke Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu omogućena je komunikacija s osobljem Biblioteke u realnom vremenu putem online chat-a u periodu od 09:00 do 14:00 sati svakim radnim danom.

Komunikacija se ostvaruje klikom na “Biblioteka”, te chat ikonu smještenu u desnom uglu.

PROTOKOL O KORIŠTENJU USLUGE ONLINE CHAT-A

Uslugu korištenja online chat-a možete koristiti ukoliko ste:

 • trenutni član Biblioteke Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu,
 • vanjski korisnik kojem su potrebne informacije i usluge vezane specifično uz fondove Biblioteke Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu.
 •  potrebno je da korisnici navedu svoje ime i prezime i e-mail adresu

Odgovore na postavljena pitanja dobit ćete u realnom vremenu putem online chat-a u periodu od 09:00 do 14:00 sati svakim radnim danom.  Svi razgovori ostaju pohranjeni u arhivi chat-a.

Biblioteka FZS

O biblioteci

Kako je Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu prolazio kroz sve faze svog razvoja, tako je biblioteka Fakulteta sve to trpila i nosila se sa svim tim. Biblioteka Fakulteta je dobila svoje prostorije prošle godine, i time se svrstala u sistem ostalih Visokoškolskih biblioteka.

Svaka visokoškolska biblioteka, kao vrsta specijalne biblioteka, sastavni je dio odgojno-obrazovnog procesa, a to znači da njena knjižna građa je ukomponovana u plan i program rada Fakulteta u kojem se nalazi. Cilj biblioteke je da zadovolji ostvarivanje zadatog programa fakulteta, ali i zadovoljenje potreba svih njenih korisnika.

Biblioteka Fakulteta zdravstvenih studija posjeduje monografske publikacije, medicinske riječnike, dvojezične riječnike, enciklopedije, atlase, domaće i inostrane medicinske časopise, magistarske i doktorske radove, diplomske radove odbranjene na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu.

8.juna 2011. godine Biblioteka Fakultet zdravstenih studija u Sarajevu je postala član bibliotečko-informacionog sistema COBBIS.BH. Na ovaj način, Biblioteka Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu je 46. članica Virtualne biblioteke Bosne i Hercegovine i dobila je novi naziv Bibliotečko-informacioni centar (BIC).

 

BIBLIOTEČKO-INFORMACIONI CENTAR (BIC)

Učlanjenje i obaveze korisnika

 • Korisnici BIC su studenti, nastavno osoblje i svi uposlenici Fakulteta zdravstvenih studija koji su se učlanili u Biblioteku.
 • Učlanjenje u Biblioteku se vrši od 1.10. svake školske godine u prostorijama biblioteke. Za upis je potrebna slijedeća dokumentacija: indeks i lična karta.
 • Korisnik dobija člansku kartu koju je dužan pokazati pri podizanju naručenih publikacija, kao i za rad u čitaonici.
 • Članska karta važi za tekuću školsku godinu.
 • Upis u Biblioteku se obnavlja svake školske godine.
 • Prije upisa u narednu školsku godinu student je obavezan vratiti pozajmljene publikacije.
 • Student može pozajmiti najviše 2 knjige, a diplomanti i magistranti mogu 3 ili više publikacija.
 • Rok za vraćanje posuđene pubikacije je 7, 14 dana, i može se produžiti samo ako za njih ne postoji interesovanje drugih korisnika.
 • Korisnik je dužan čuvati posuđene publikacije.
 • Pozajmljivanje knjiga i ostale bibliotečke građe za rad u Čitaonici, kao i za iznošenje van prostorija Biblioteke, vrši se putem reversa.
 • Ukoliko je korisnik izgubio ili oštetio posuđenu publikaciju dužan je donijeti isti naslov ili platiti nadoknadu na osnovu Pravilnika o radu biblioteke Fakulteta zdravstvenih studija.

Pravila ponašanja u čitaonici BIC

Radno vrijeme: Ponedeljak – petak 08.00 do 16.00 sati

Korisnici čitaonice:

 • Čitaonicu mogu koristiti studenti, nastavnici i saradnici Fakulteta zdravstvenih studija i vanjski korisnici.
 • Voditelj biblioteke može odobriti privremeno korištenje čitaonice i drugim korisnicima.

Način korištenja bibliotečkog fonda u čitaonici

 • Čitaonica je sastavni dio BIC i njen rad odvija se prema Pravilniku o radu Biblioteke .
 • Sve publikacije se zadužuju kod bibliotekara uz potpis i ostavljanje identifikacijskog dokumenta. Publikacije uzete na revers za rad u čitaonici korisnik potražuje i zadužuje kod bibliotekara, uz potpis i identifikacijski dokument. Korisnik u čitaonici može istovremeno zadužiti najviše 5 publikacija.
 • Po završetku rada u čitaonici, korisnik je obavezan razdužiti pozajmljene publikacije kod bibliotekara i preuzeti svoje identifikacijske dokumente.
 • Korisnik u čitaonici može koristiti i svoje vlastite publikacije koje će pri dolasku u čitaonicu pokazati bibliotekaru.
 • Referensna zbirka (leksikoni, enciklopedije, rječnici, atlasi), periodika (časopisi i novine), službene publikacije, statističke publikacije, diplomski, magistarski i doktorski radovi , unikatni i zadnji primjerci knjiga se isključivo koriste u čitaonici.
 • Studenti koriste čitaonicu na osnovu članske karte

Kontrola unošenja publikacija

 • U čitaonicu korisnici mogu unositi bilježnice, a svoje knjige u slučajevima kada je to neophodno.
 • Lične stvari se odlažu na vješalicu

Čuvanje publikacija i naknada štete

 • Korisnik je dužan pažljivo postupati sa građom koja mu je data na korištenje. Nije dozvoljeno grubo i nepažljivo listanje, savijanje listova, pisanje, podvlačenje … i sl.
 • U vlastitom interesu korisnik treba prilikom prijema naručene građe pogledati njeno stanje i eventualna oštećenja prijaviti odmah.
 • Ako se utvrdi da je korisnik oštetio građu, dužan je nadoknaditi štetu po Cjenovniku usluga BIC-a Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu
 • U slučaju povrede ovih pravila student gubi pravo korištenja Biblioteke i čitaonice u toku školske godine

Ponašanje u čitaonici

 • U prostoru čitaonice nije dozvoljeno unositi prtljag.
 • U čitaonici nije dozvoljeno konzumiranje cigareta, unositi hranu i piće, glasno govoriti, upotrebljavati mobilni telefon ili na bilo koji način uznemiravati korisnike i ometati njihov rad.

Cijenovnik usluga

STUDENTI FAKULTETA ZDRAVSTVENIH STUDIJA

 • Članarina za jednu školsku godinu 20,00 KM
 • Izdavanje duplikata članske karte 10,00 KM

VANJSKI KORISNICI

 • Godišnja članarina 50,00 KM
 • Polugodišnja članarina 25,00 KM
 • Mjesečna članarina 10,00 KM
 • Dnevna članarina (bez članske karte) 5,00 KM

ZAKASNINA I IZGUBLJENA KNJIGA

 • Dan kašnjenja 0,50 KM
 • Troškovi opomene 2,00 KM
 • Cijena izgubljene knjige se uvećava za troškove nabavke i troškove obrade.
 • Za građu koja se ne može kupiti naknada se procijenjuje

MEĐUBIBLIOTEČKA POZAJMICA

 • Naknada troškova koje ispostavi NUB BiH ili biblioteka iz inostranstva + troškovi poštarine.

 

Sve uplate se vrše na račun: Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu, broj: 1610000000940038 kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo

 

Web linkovi

SCIENCE DIRECT

http://www.sciencedirect.com

ScienceDirect je baza podataka koja je dio Elseviera (Nizozemska). Ona nudi pristup na 2500 časopisa i preko 1000 knjiga, iz područja medicinskih, tehničkih, prirodnih i društvenih nauka. Samo nekim časopisima je omogućen slobodan pristup full-text.

WEB OF SCIENCE (WOS)

http://www.webofknowledge.com

Web of Science (WoS) je bibliografska i citatna baza podataka koja u svoja tri indeksa, Social Sciences Citation Index, Science Citation Index i Arts and Humanities Citation index. Ona omogućava pretraživanje preko 60 miliona zapisa iz časopisa, zbornika radova i knjiga iz oblasti prirodnih, društvenih i humanističkih nauka i umjetnosti.
Ugovoreni period pretplate: 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017. godine.

SCOPUS

https://www.scopus.com

Scopus je najveća bibliografska i citatna baza podataka koja obuhvata naučne časopise, knjige, konferencijske zbornike radova i patente. Pristupom se može vršiti pretraživanje u oblasti nauke, tehnologije, medicine, društvenih i humanističkih nauka i umjetnosti. Ugovoreni period pretplate: 1. 9. 2016 – 31. 8. 2019. godine.

EBSCOhost

https://search.ebscohost.com/

Preko EBSCO servisa – agregatne platforme imamo pristup na sljedeće baze podataka: Omogućen je pristup na slijedeće EBSCO baze podataka:
Academic Search Complete, Business Source Complete, Central and Eastern European Academic Source, eBook Academic Subscription Collection, eBook Business Subscription Collection, MasterFILE Premier, Newspaper Source, Health Source: Academic & Nursing Edition, Health Source: Consumer Edition, MEDLINE, ERIC, Regional Business News.
Obzirom da su za pristup neophodni korisnički podaci, molimo da se za pomoć obratite osoblju biblioteke .

Google Scholar

https://scholar.google.com/

Google Scholar nudi jednostavan način širokog pretraživanja naučne literature. S jednog se mjesta mogu pretraživati mnoge znanstvene discipline iz različitih izvora: recenzirani radovi, knjige, sažeci i članci izdani od akademskih izdavača, profesionalnih društava, repozitorija preprinata…

COBISS BiH COBISS Bosna i Hercegovina

COBISS: Co-operative Online Bibliographic System and Services. Bibliografske baze podataka svih zemalja članica COBISS sistema.

 

Go to Top