Biblioteka

Biblioteka2022-12-29T10:36:21+01:00

O biblioteci

Kako je Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu prolazio kroz sve faze svog razvoja, tako je biblioteka Fakulteta sve to trpila i nosila se sa svim tim. Biblioteka Fakulteta je dobila svoje prostorije prošle godine, i time se svrstala u sistem ostalih Visokoškolskih biblioteka.

Svaka visokoškolska biblioteka, kao vrsta specijalne biblioteka, sastavni je dio odgojno-obrazovnog procesa, a to znači da njena knjižna građa je ukomponovana u plan i program rada Fakulteta u kojem se nalazi. Cilj biblioteke je da zadovolji ostvarivanje zadatog programa fakulteta, ali i zadovoljenje potreba svih njenih korisnika.

Biblioteka Fakulteta zdravstvenih studija posjeduje monografske publikacije, medicinske riječnike, dvojezične riječnike, enciklopedije, atlase, domaće i inostrane medicinske časopise, magistarske i doktorske radove, diplomske radove odbranjene na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu.

8.juna 2011. godine Biblioteka Fakultet zdravstenih studija u Sarajevu je postala član bibliotečko-informacionog sistema COBBIS.BH. Na ovaj način, Biblioteka Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu je 46. članica Virtualne biblioteke Bosne i Hercegovine i dobila je novi naziv Bibliotečko-informacioni centar (BIC).

Voditelj biblioteke: Amina Nurudinović-Begić
Telefon: 033 569 823
E-mail: biblioteka@fzs.unsa.ba

RAD SA KORISNICIMA, PREUZIMANJE GRAĐE: 8:00-12:00

Radno vrijeme biblioteke: 8:00 – 16:00 (ponedjeljak-petak)

Naručivanje građe: Putem E-maila ili online chat-a

Online upis u Biblioteku

Svi korisnici biblioteke su dužni učlaniti se u biblioteku putem https://docs.google.com/forms/d/1XPEje1o98BYwjgTDWh9EfIMNvzv0Pjzw72yTAKmXHO8/edit

 • Korisnici BIC su studenti, nastavno osoblje i svi uposlenici Fakulteta zdravstvenih studija koji su se učlanili u Biblioteku.
 • Student može pozajmiti najviše 2 knjige, a diplomanti i magistranti mogu 3 ili više publikacija.
 • Rok za vraćanje posuđene pubikacije je 7, 14 dana, i može se produžiti samo ako za njih ne postoji interesovanje drugih korisnika.
 • Korisnik je dužan čuvati posuđene publikacije.
 • Ukoliko je korisnik izgubio ili oštetio posuđenu publikaciju dužan je donijeti isti naslov ili platiti nadoknadu na osnovu Pravilnika o radu biblioteke Fakulteta zdravstvenih studija.

Korištenje Online chat-a Biblioteke:

U svrhu kvalitetnije i brže usluge, korisnicama Biblioteke Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu omogućena je komunikacija s osobljem Biblioteke u realnom vremenu putem online chat-a u periodu od 09:00 do 14:00 sati svakim radnim danom.

Komunikacija se ostvaruje klikom na “Biblioteka”, te chat ikonu smještenu u desnom uglu.

PROTOKOL O KORIŠTENJU USLUGE ONLINE CHAT-A

Uslugu korištenja online chat-a možete koristiti ukoliko ste:

 • trenutni član Biblioteke Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu,
 • vanjski korisnik kojem su potrebne informacije i usluge vezane specifično uz fondove Biblioteke Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu.
 • potrebno je da korisnici navedu svoje ime i prezime i e-mail adresu

Odgovore na postavljena pitanja dobit ćete u realnom vremenu putem online chat-a u periodu od 09:00 do 14:00 sati svakim radnim danom. Svi razgovori ostaju pohranjeni u arhivi chat-a.

Biblioteka FZS

BIBLIOTEČKO-INFORMACIONI CENTAR (BIC

Čuvanje publikacija i naknada štete

 • Korisnik je dužan pažljivo postupati sa građom koja mu je data na korištenje. Nije dozvoljeno grubo i nepažljivo listanje, savijanje listova, pisanje, podvlačenje … i sl.
 • U vlastitom interesu korisnik treba prilikom prijema naručene građe pogledati njeno stanje i eventualna oštećenja prijaviti odmah.
 • Ako se utvrdi da je korisnik oštetio građu, dužan je nadoknaditi štetu po Cjenovniku usluga BIC-a Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu
 • U slučaju povrede ovih pravila student gubi pravo korištenja Biblioteke i čitaonice u toku školske godine

Cijenovnik usluga

STUDENTI FAKULTETA ZDRAVSTVENIH STUDIJA

 • Članarina za jednu školsku godinu 20,00 KM

Prodaja univerzitetskih udžbenika u izdanju Univerziteta u Sarajevu – Fakulteta zdravstvenih studija

Upravljanje kvalitetom s procedurama u fizioterapijskoj rehabiltaciji

Eldad Kaljić, Samir Bojičić, Suada Branković, Redžo Čaušević, Vedran Đido, Amila Jaganjac, Bakir Katana, Amra Mačak Hadžiomerović, Jasmina Mahmutović, Muris Pecar, Naim Salkić, Namik Trtak

Cijena: 25,00 KM (PDV uključen u cijenu)

Primjerak uplatnice – Udžbenik Upravljanje kvalitetom s procedurama u fizioterapijskoj rehabilitaciji

Konvencionalne radiološke metode

Fuad Julardžija, Adnan Šehić

Cijena: 25,00 KM (PDV uključen u cijenu)

Primjerak uplatnice – Udžbenik Konvencionalne radiološke metode

Web linkovi

 • SCIENCE DIRECT (sadrži preko 2500 naslova časopisa iz raznih oblasti)
 • EMERALD (sadrži više od 42000 dokumenata u full textu)
 • EBSCO (Jedna od najvećih svjetskih baza koja pohranjuje preko 8.000 naslova svjetskih časopisa (više od 4000 je u u full textu). EBSCOhost sadrži nekoliko podbaza od kojih je jedna za oblast medicinskih nauka).
 • Virtualna biblioteka Bosne i Hercegovine
 • COBISS Bosna i Hercegovina
 • COBISS: Co-operative Online Bibliographic System and Services
 • Bibliografske baze podataka svih zemalja članica COBISS sistema

Web linkovi

SCIENCE DIRECT http://www.sciencedirect.com

ScienceDirect je baza podataka koja je dio Elseviera (Nizozemska). Ona nudi pristup na 2500 časopisa i preko 1000 knjiga, iz područja medicinskih, tehničkih, prirodnih i društvenih nauka. Samo nekim časopisima je omogućen slobodan pristup full-text.

WEB OF SCIENCE (WOS) http://www.webofknowledge.com

Web of Science (WoS) je bibliografska i citatna baza podataka koja u svoja tri indeksa, Social Sciences Citation Index, Science Citation Index i Arts and Humanities Citation index. Ona omogućava pretraživanje preko 60 miliona zapisa iz časopisa, zbornika radova i knjiga iz oblasti prirodnih, društvenih i humanističkih nauka i umjetnosti.
Ugovoreni period pretplate: 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017. godine.

SCOPUS https://www.scopus.com

Scopus je najveća bibliografska i citatna baza podataka koja obuhvata naučne časopise, knjige, konferencijske zbornike radova i patente. Pristupom se može vršiti pretraživanje u oblasti nauke, tehnologije, medicine, društvenih i humanističkih nauka i umjetnosti. Ugovoreni period pretplate: 1. 9. 2016 – 31. 8. 2019. godine.

EBSCOhost https://search.ebscohost.com/

Preko EBSCO servisa – agregatne platforme imamo pristup na sljedeće baze podataka: Omogućen je pristup na slijedeće EBSCO baze podataka:

Academic Search Complete, Business Source Complete, Central and Eastern European Academic Source, eBook Academic Subscription Collection, eBook Business Subscription Collection, MasterFILE Premier, Newspaper Source, Health Source: Academic & Nursing Edition, Health Source: Consumer Edition, MEDLINE, ERIC, Regional Business News.

Obzirom da su za pristup neophodni korisnički podaci, molimo da se za pomoć obratite osoblju biblioteke .

Google Scholar https://scholar.google.com/

Google Scholar nudi jednostavan način širokog pretraživanja naučne literature. S jednog se mjesta mogu pretraživati mnoge znanstvene discipline iz različitih izvora: recenzirani radovi, knjige, sažeci i članci izdani od akademskih izdavača, profesionalnih društava, repozitorija preprinata…

COBISS BiH COBISS Bosna i Hercegovina

COBISS: Co-operative Online Bibliographic System and Services. Bibliografske baze podataka svih zemalja članica COBISS sistema

HINARI

Hinari je uspostavljen od strane Svjetske zdravstvene organizacije i ima pristup velikom broju zbirki biomedicinske i zdravstvene literature.On raspolaže sa više od 13.000 e-časopisa i 29.000 online knjiga, čiji izdavači su : Blackwell, Elsevier Science, the Harcourt Worldwide STM Group, Wolters Kluwer International Health & Science, Springer Verlag i John Wiley. HINARI je dio Research4Life, kolektivnog naziva za četiri programa – HINARI (focus je na unapređenju zdravlja), AGORA (focus je na svim granama poljoprivrede), OARE (focus je na zdravlju i okolišu) i ARDI (fokus se na primijenjenim znanostima i tehnologiji). Research4Life zajedno pruža svim zemljama u razvoju online podatke, sa akademskim i profesionalnim recenziranim sadržajima.

https://www.who.int/hinari/en/

http://extranet.who.int/hinari/en/journals.php

Pristup je omogučen na kompjuterima u Biblioteci Fakulteta zdravstvenih studija.

DOAJ

http://www.doaj.org/

Servis koji omogućava besplatno pretraživanje oko 2600 časopisa, od kojih je značajan broj u full textu.

HRČAK

http://hrcak.srce.hr/

HRČAK – centralni portal koji nudi pregled naučnih i stručnih hrvatskih časopisa kao i podatke o njihovoj dostupnosti. Za neke je moguće pregledati cjeloviti tekst, dok su za druge dostupni bibliografski podaci i sažetak. Časopisi su klasificirani prema abecedi I naučnoj oblasti, ali se nudi i mogućnost pretrage članaka po ključnoj riječi.

Go to Top