Voditelj biblioteke: Adnana Mašala-Šapčanin, dipl.komp. i dipl.bibl.

Telefon: 033 569 823
E-mail: adnana.sapcanin-m@fzs.unsa.ba

Radno vrijeme: 8:00 – 16:00 (ponedjeljak-petak)

O biblioteci

Kako je Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu prolazio kroz sve faze svog razvoja, tako je biblioteka Fakulteta sve to trpila i nosila se sa svim tim. Biblioteka Fakulteta je dobila svoje prostorije prošle godine, i time se svrstala u sistem ostalih Visokoškolskih biblioteka.

Svaka visokoškolska biblioteka, kao vrsta specijalne biblioteka, sastavni je dio odgojno-obrazovnog procesa, a to znači da njena knjižna građa je ukomponovana u plan i program rada Fakulteta u kojem se nalazi. Cilj biblioteke je da zadovolji ostvarivanje zadatog programa fakulteta, ali i zadovoljenje potreba svih njenih korisnika.

Biblioteka Fakulteta zdravstvenih studija posjeduje monografske publikacije, medicinske riječnike, dvojezične riječnike, enciklopedije, atlase, domaće i inostrane medicinske časopise, magistarske i doktorske radove, diplomske radove odbranjene na Fakultetu zdravstve