Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, koje zastupa ministar Prof. dr. Elvir Kazazović i Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu koji zastupa v.d. dekanesa doc. dr. Arzija Pašalić su 02.10.2018. godine potpisali ugovor za sufinansiranje naučnoistzraživačkih/umjetničkoistraživačkih/istraživačkorazvojnih projekata od posebnog interesa za Kanton Sarajevo u 2018. godini pod nazivom Znanje i zastupljenost vitamiona B12, B6 i folata u ishrani studenstske populacije u cilju prevencije ateroskleroze.