• Studij: Fizioterapija

  Studij: Fizioterapija

 • Studij: Laboratorijske tehnologije

  Studij: Laboratorijske tehnologije

 • Studij: Sanitarno inžinjerstvo

  Studij: Sanitarno inžinjerstvo

 • Studij: Zdravstvena njega

  Studij: Zdravstvena njega

 • Studij: Radiološke tehnologije

  Studij: Radiološke tehnologije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Posjeta delegacije iz Albanije

U okviru saradnje Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu i Projekta jačanja sestrinstva (ProSes) u BiH u utorak, 15.05.2018. godine upriličena je posjetila delegacija iz Albanije. Delegaciju su sačinjavali prestavnici različitih institucija: Švicarske ambasade u Albaniji, predstavnici domova zdravlja - medicinske sestre i ljekari porodične medicine, profesori sa Fakulteta za zdravstvenu njegu, predstavnica Helath for all Projekta HAP kao i medicinske sestre iz prakse.

Svrha posjete je upoznavanje sa načinom studiranja na Studijskom programu Zdravstvena njega, predstavljanje revidiranog kurikuluma Zdravstvena njega usklađenog sa EU direktivom za regulisane profesije, kompetencije svršenih studenata I, II i III ciklusa studiranja, mogućnostima akademskog napredovanja medicinskih sestara u BiH, te predstavljanja i obilazak kabineta kliničkih vještina.

Sastanku su prisustvovali Prof.dr. Fatima Jusupović, dekanesa Fakulteta, Prof.dr. Emira Švraka, prodekan za II ciklus studiranja i rukovodilac Ureda za cjeloživotno učenje, Doc.dr. Suada Branković, rukovodilac Studijskog programa Zdravstvena njega, te Doc.dr. Jasmina Mahmutović, rukovodilac Ureda za međunarodnu saradnju Fakulteta i predstavnik Fakulteta u Projektu jačanja sestrinstva u BiH.

Upoznavanje sa iskustvima u domenu obrazovanja medicinskih sestara biće vodilja odgovornim osobama iz Albanije da unapijede obrazovanje, akademsko napredovanje i status medicinskih sestara u Albaniji.

Sarajevo,
16.5.2018.godine

Obavijest

Obavještavamo vanredne studente VI semestra studija Fizioterapije da će se nastava iz predmeta "Fizikalne terapija u sportu i sportskoj medicini" održati u petak 18.05.2018. godine u 14:00 sati.

Termini ispita iz predmeta „Izrada projekta za završni rad“

I ispitni rok 18.06.2018 god.
II ispitni rok 09.07.2018 god.

Sajam kineskih obrazovnih institucija iz Pekinga

Sajam predstavnika kineskih srednjih i visoko obrazovnih institucija iz Pekinga, BEIJING 2018, će se održati u četvrtak, 17. maja 2018. god. u terminu od 09:00 – 12:00 sati u hotelu Holiday Inn u Sarajevu. Cilj sajma je upoznavanje s ponudama pomenutih institucija iz oblasti obrazovanja, u smislu: naučne saradnje, zajedničkog učešća na seminarima, konferencijama, stipendiranja i razmjene studenata, učenika odn predavača, internship programa, te spremnosti istih da vlastite studente upisuju na bh.univerzitete odn srednje škole. Ovo je jedinstvena prilika za prijem velikog broja kineskih studenata na bh.univerzitete, srednje škole i sl. a koji imaju namjeru da od slijedeće školske godine posjete BiH, ali i prilika za naše učenike i studente da započnu ili nastave studij u Pekingu.

Reklamin plakat preuzmite ovdje.

Još članaka...

 1. Konkurs za izbor 150 asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu u Sarajevu
 2. Nastava iz predmeta ZAŠTITA NA RADU U LABORATORIJI
 3. 7. Balkanski kongres nuklearne medicine
 4. Posjeta prof. Marlene Cristina Neves Rosa s Politehničkog instituta Leiria - Portugal
 5. Isplori 2018
 6. Obavijest
 7. Sajam Univerziteta i univerzitetske knjige
 8. Obavijest
 9. Dan otvorenih vrata Univerziteta u Sarajevu
 10. Obavještenje
 11. Dan otvorenih vrata Fakulteta zdravstvenih studija
 12. Predaja završnih radova
 13. Obavijest
 14. Dan otvorenih vrata Univerziteta u Sarajevu
 15. Prijave ispita
 16. Obavijest
 17. Promocija knjige: Inkluzivna praksa I dio – Re/habilitacija u inkluziji Emira Švraka i saradnici
 18. Obilježen 22. mart - svjetski dan voda
 19. I. međunarodna studentska GREEN konferencija
 20. 22. mart - svjetski dan voda "PRIRODA ZA VODU"
  erasmus  

ISO 9001