• SVEČANA AKADEMIJA

  SVEČANA AKADEMIJA

 • Studij: Fizikalna terapija

  Studij: Fizikalna terapija

 • Studij: Laboratorijske tehnologije

  Studij: Laboratorijske tehnologije

 • Studij: Zdravlje i ekologija

  Studij: Zdravlje i ekologija

 • Studij: Zdravstvena njega i terapija

  Studij: Zdravstvena njega i terapija

 • Studij: Radiološke tehnologije

  Studij: Radiološke tehnologije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Sporazum o saradnji između Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu

Dekanesa Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, prof. dr Dijana Avdić sa saradnicima je posjetila Medicinski Fakultet Univerziteta u Novom Sadu. Tom prilikom je na obostrano zadovoljstvo potpisan Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji između ova dva fakulteta.

Na prijedlog dekanese Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, prof. dr Snežane Brkić ovaj sporazum je potpisan na neodređeno vrijeme i ima za cilj unapređenje saradnje dva fakulteta u pogledu struke, nauke, obrazovanja, istraživačkih i kulturnih odnosa.

Ovaj Sporazum je vrlo značajan za obje strane potpisnice, jer omogućava učešće nastavnika i saradnika u zajedničkim projektima, edukacijama i drugim programima, kao i razmjenu i mobilnost nastavnika i studenata. Sporazumom su posebno definisani kriteriji koji će se uvažavati prilikom planiranja i realizacije zajedničkih projekata između ove dvije visokoškolske ustanove.

novi sad1

Međunarodni kurs u Novom Sadu: Okupaciona terapija kao dio re/habilitacionog procesa

U petak, 02.09.2016. godine, na Klinici za dečju habilitaciju i rehabilitaciju, Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, u Novom Sadu, održan je Kurs kontinuirane medicinske edukacije Okupaciona terapija kao deo re/habilitacionog procesa. Kurs je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije pod rednim brojem A-1-2137/16 kao nacionalni kurs 1. kategorije.

Osim predavača i voditelja radionica iz Novog Sada i Beograda, ispred Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, svoja predavanja su izložile prof. dr Dijana Avdić i prof. dr Emira Švraka.

Sala Klinike za dečju habilitaciju i rehabilitaciju je bila puna. U radu su učestvovali stručnjaci raznih profila (fizijatri, fizioterapeuti, okupacioni terapeuti, ortoped...) koji učestvuju u multidisciplinarnom timu dječije re/habilitacije. Kroz diskusiju poslije predavanja i kroz radionicu o Komunikaciji u okupacionoj terapiji, razmijenjena su profesionalna iskustva. Domaćini su izrazili želju za nastavak saradnje i učešće u organizaciji stručnog seminara u Sarajevu.

novi sad2

Prezentacija radne verzije doktorske disertacije

OBAVJEŠTENJE
studentima petog semestra trećeg ciklusa studija / doktorskog studija
Fakulteta zdravstvenih studija

Obavještavaju se studenti petog semestra trećeg ciklusa studija /doktorskog studija Fakulteta zdravstvenih studija da je prezentacija radne verzije doktorske disertacije predviđena u četvrtak 15.09.2016. godine, s početkom u 10,00 sati, u prostorijama učionice 1. Fakulteta zdravstvenih studija, prema niže utvrđenom rasporedu:
Mr. sci. Badurina Mirela, 10,00 - 11,00 sati
Mr. sci. Šehić Adnan, 11,00 - 12,00 sati
Mr. sci. Enisa Šljivo, 12,00 - 13,00 sati.

Predsjednica Vijeća III ciklusa studija
Prof. dr. Fatima Jusupović, sr.

Konkurs za upis u I godinu II ciklusa studija

Na osnovu člana 73. do 81. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13 i 13/15) i Pravila studiranja za drugi ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu  o b j a v l j u j e

KONKURS
ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA 
UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2016/2017. GODINI

Opširnije...

Još članaka...

 1. Iz medija
 2. Konačna rang lista kandidata koji su konkurisali za upis u I godinu I ciklusa studija 2016/2017. akademske godine
 3. Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2016/2017. godini
 4. Obavještenje studentima petog semestra trećeg ciklusa studija / doktorskog studija
 5. Obavještenje studentima trećeg semestra trećeg ciklusa studija / doktorskog studija
 6. Predaja završnih radova za II ciklus studija
 7. Humanijada 2016
 8. Svjetski dan higijene ruku - 5. maj
 9. Sajam Univerziteta i univerzitetske knjige
 10. Obilježen 7. april - Svjetski dan zdravlja
 11. Stručna praksa - iskustvo kojim ostvarujete prednost
 12. Obavijest za studente redovnog studija
 13. 22. mart - Svjetski dan voda
 14. Studentski kongres „HRANA-ISHRANA-ZDRAVLJE“
 15. Sretan 8. mart
 16. 1. mart, Dan nezavisnosti BIH
 17. Obavještenje
 18. Početak nastave u ljetnom semestru
 19. 31. januar: “Nacionalni dan bez cigarete”
 20. Izbor najuspješnijih sportista BiH za 2015. godinu

Strana 1 od 7