• SVEČANA AKADEMIJA

 • Studij: Fizikalna terapija

 • Studij: Laboratorijske tehnologije

 • Studij: Zdravlje i ekologija

 • Studij: Zdravstvena njega i terapija

 • Studij: Radiološke tehnologije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Konačne rang liste za upis u I godinu I ciklusa studija 2015/16

Kandidati koji su konkurisali za upis na redovan studij, a nisu primljeni zbog ograničenog broja odobrenih mjesta za upis, mogu se molbom obratiti dekanatu Fakulteta zdravstvenih studija za upis na vanredan studij na kom još uvijek ima slobodnih mjesta, uz naznaku željenog studija (Studij Fizikalne terapije 1 mjesto i Studij zdravlja i ekologije 15 mjesta).

Prijem molbi će se vršiti u Studentskoj službi Fakulteta u dane 14., 15., i 16. 07. 2015. godine u vremenu od 10.00 do 12.00 sati.

Dekanesa
Prof. dr. Dijana Avdić

Preliminarne rang liste kandidata za upis u I godinu I ciklusa studija 2015/16

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija akademske 2015/2016. godine

 • Tekst konkursa preuzmite ovdje: [PDF].
 • Plan upisa studenata preuzmite ovdje: [PDF].
 • Upute za predaju dokumenata i provođenje upisa preuzmite ovdje: [PDF]
   

ISO 9001