Bolnička 25
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 560 000
info@fzs.unsa.ba