Studentska služba Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu postoji i funkcioniše od dana osnivanja Fakulteta. Studentska služba u svojim aktivnostima je usmjerena na studente, a ogleda se u sljedećem:

  • Davanje informacija o studijskim programima i pravilima studiranja
  • Izdavanje potvrda i drugih dokumenata
  • Kontakt sa studentima
  • Implementacija ISSS-a
  • Procedure po zahtjevima korisnika
  • Procedure za studente dodiplomskog i postdiplomskog studija

Radno vrijeme Studentske službe: svaki radni dan od 11-13h, osim, utorkom od 09-11h.

Adresa: Stjepana Tomića 1, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 569 802
Fax: +387 33 569 825
E-mail: studentska.sluzba@fzs.unsa.ba

Šef Studentske službe: Dr.sci. Munib Smajović
Tel