Studentska služba

/Studentska služba
Studentska služba2018-07-13T16:01:26+00:00

Studentska služba Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu postoji i funkcioniše od dana osnivanja Fakulteta. Studentske služba u svojim aktivnostima je usmjerena na studente, a ogleda se u sljedećem:

  • Davanje informacija o studijskim programima i pravilima studiranja
  • Izdavanje potvrda i drugih dokumenata
  • Kontakt sa studentima
  • Implementacija ISSS-a
  • Procedure po zahtjevima korisnika
  • Procedure za studente dodiplomskog i postdiplomskog studija

Radno vrijeme Studentske službe: ponedjeljak-petak 12.00 – 14.00h

Adresa: Bolnička 25, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina 
Telefon: +387 33 569 800 
Fax: +387 33 569 825 
E-mail: [email protected]

Šef Studentske službe: Mr.sci. Munib Smajović, dipl.ing.
Telefon: +387 33 569 800 
Fax: +387 33 569 825 
E-mail: [email protected]

Referent: Amela Šatrović
E-mail: [email protected]

Referent: Slađana Ribić