Studentska služba Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu postoji i funkcioniše od dana osnivanja Fakulteta. Studentske služba u svojim aktivnostima je usmjerena na studente, a ogleda se u sljedećem:

  • Davanje informacija o studijskim programima i pravilima studiranja
  • Izdavanje potvrda i drugih dokumenata
  • Kontakt sa studentima
  • Implementacija ISSS-a
  • Procedure po zahtjevima korisnika
  • Procedure za studente dodiplomskog i postdiplomskog studija

Radno vrijeme Studentske službe: svaki radni dan od 11-13h, osim, utorkom od 09-11h.

Adresa: Bolnička 25, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 569 800
Fax: +387 33 569 825
E-mail: [email protected]

Šef Studentske službe: Mr.sci. Munib Smajović, dipl.ing.
Telefon: +387 33 569 800
Fax: +387 33 569 825
E-mail: [email protected]

Stručni saradnik za studentska pitanja: Amela Šatrović
E-mail: [email protected] Telefon: +387 33 569 823

Referent: Slađana Ribić

Primjeri uplatnica

Administrativna taksa UNSA – 7 KM

Biblioteka – 20 KM

I ciklus studija, samofinansirajući studij ak. 2018.19. – 1000 KM

II ciklus – 550 KM

II ciklus studija, samofinansirajući studij -1100 KM

Ispisnica sa FZS UNSA – 50 KM

ISSS FZS UNSA – 10 KM

ISSS UNSA – 10 KM

Izdavanje nastavnog plana i programa FZS – 50 KM

Izrada diplome II ciklus – 100 KM

Izrada diplome I ciklus – 90 KM

Potvrda za inostranstvo -50 KM

Prenos ispita – 100 KM

Prepis ocjena – 20 KM

Prijava i odbrana završnog rada II ciklusa studija – 300 KM

Upisni materijal – 30 KM

Upisnina vanredni studij, rada – 500 KM

Uvjerenje o diplomiranju – 30 KM

III ciklus studija, biblioteka – 20 KM

III ciklus studija, ISSS FZS – 10 KM

III ciklus studija, ISSS UNSA – 10 KM

III ciklus studija, osiguranje studenta – 5 KM

III ciklus studija, školarina – 2000 KM