Studentska služba Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu postoji i funkcioniše od dana osnivanja Fakulteta. Studentske služba u svojim aktivnostima je usmjerena na studente, a ogleda se u sljedećem:

  • Davanje informacija o studijskim programima i pravilima studiranja
  • Izdavanje potvrda i drugih dokumenata
  • Kontakt sa studentima
  • Implementacija ISSS-a
  • Procedure po zahtjevima korisnika
  • Procedure za studente dodiplomskog i postdiplomskog studija

Radno vrijeme Studentske službe: svaki radni dan od 11-13h, osim, utorkom od 09-11h.

Adresa: Bolnička 25, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 569 800
Fax: +387 33 569 825
E-mail: [email protected]

Šef Studentske službe: Mr.sci. Munib Smajović, dipl.ing.
Telefon: +387 33 569 800
Fax: +387 33 569 825
E-mail: [email protected]

Stručni saradnik za studentska pitanja: Amela Šatrović
E-mail: [email protected] Telefon: +387 33 569 823

Referent: Slađana Ribić

Transakcijski račun: Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo, 1610000000940038