Obavještenje - III ciklus

Obavještenje - III ciklus

 

OBAVJEŠTENJE

studentima petog semestra trećeg ciklusa studija / doktorskog studija

Fakulteta zdravstvenih studija

Obavještavaju se studenti petog semestra trećeg ciklusa studija /doktorskog studija Fakulteta zdravstvenih studija da je prezentacija Radne verzije doktorske disertacije predviđena u srijedu 05.04.2017. godine, s početkom u 09,00 sati, na Fakultetu zdravstvenih studija, u učionici broj 2. prema utvrđenom rasporedu:

  1. Hadžan Konjo, mr. zdravstvene njege i terapije, 9,00 – 9,45 sati,
  2. Dženana Hrustemović, mr. zdravstvene njege i terapije, 9,45 – 10,30 sati,
  3. Slavica Janković, mr. fizikalne terapije, 10,30 -11,15 sati,
  4. Nino Hasanica, mr zdravstvene njege i menadžmenta, 11,15 – 12,00 sati,
  5. Adnan Mujezinović, mr. zdravstvene njege i menadžmenta, 12.00 – 12,45,
  1. Nizama Rudić-Aliefendić, mr. zdravstvene njege i menadžmenta, 12.45 – 13,30 sati.

Uz saglasnost Prodekanese za III ciklus studija, prof. dr Emire Švrake.

Koordinator za organizaciju i unapređenje nastave za III ciklus studija

Doc. dr. Amra Mačak Hadžiomerović 

Akademski kalendar III ciklusa studija

Preuzmite PDF.

III ciklus

 

OBAVJEŠTENJE

studentima petog semestra Trećeg ciklusa studija/doktorskog studija

Obavještavaju se studenti petog semestra Trećeg ciklusa studija/doktorskog studija Fakulteta zdravstvenih studija da je termin prezentacije obavezne aktivnosti Izrada teze – prezentacija napisanog,  24.02.2017. god., sa početkom u 9,00 h, na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu.

Studenti su obavezni za zakazani termin dostaviti svoju prezentaciju napisanu u powerpointu i wordu, u elektronskoj i printanoj verziji (tri primjerka svaki).

Sarajevo, 16.02.2017. god

Strana 1 od 3

  erasmus  

ISO 9001