Akademski kalendar III ciklusa studija

Preuzmite PDF.

III ciklus

 

OBAVJEŠTENJE

studentima petog semestra Trećeg ciklusa studija/doktorskog studija

Obavještavaju se studenti petog semestra Trećeg ciklusa studija/doktorskog studija Fakulteta zdravstvenih studija da je termin prezentacije obavezne aktivnosti Izrada teze – prezentacija napisanog,  24.02.2017. god., sa početkom u 9,00 h, na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu.

Studenti su obavezni za zakazani termin dostaviti svoju prezentaciju napisanu u powerpointu i wordu, u elektronskoj i printanoj verziji (tri primjerka svaki).

Sarajevo, 16.02.2017. god

Ovjera III i V sem. III ciklus


UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA                                                                                   III CIKLUS STUDIJA

U SARAJEVU

OBAVJEŠTENJE

OVJERA III i V SEMESTRA

UPIS u IV i VI SEMESTAR

OBAVIĆE SE OD 26.09-30.09.2016.GODINE OD

12.00-14.00 SATI.

ZA OVJERU NEPARNOG (ZIMSKOG) SEMESTRA JE POTREBNO:

-          UPLATA CIJELOG IZNOSA UPISNINE OD 2.000,00 KM ZA ZIMSKI SEMESTAR

-          POTPIS NASTAVNIKA U INDEXU  (VAŽI SAMO ZA STUDENTE III SEMESTR)

ZA UPIS PARNOG (LJETNOG) SEMESTRA JE POTREBNO:

-          ISPUNJEN SEMSTRALNI LIST SA PREDNJE STRANE ( DOBIJE SE BESPLATNO U STUDENTSKOJ SLUŽBI)

-          UPLATA 1.500,00KM NA IME UPISNINE I RATE LJETNOG SEMESTRA (BROJ RAŽUNA FAKULTETA ZA UPLATU 1610000000940135)

SAMO ONI STUDENTI KOJI  UPIŠU SEMESTAR U GORE PREDVIĐENO VRIJEME, BIT ĆE NA SPISKU STUDENATA I MOĆI ĆE ISPUNJAVATI PREDVIĐENE OBAVEZE U SEMESTRU KOJI UPISUJU! NAKNADNI UPIS NEĆE BITI MOGUĆ!

 

Sarajevo, 20.09.2016.                                                                     STUDENTSKA SLUŽBA

Prezentacija radne verzije doktorske disertacije

OBAVJEŠTENJE
studentima petog semestra trećeg ciklusa studija / doktorskog studija
Fakulteta zdravstvenih studija

Obavještavaju se studenti petog semestra trećeg ciklusa studija /doktorskog studija Fakulteta zdravstvenih studija da je prezentacija radne verzije doktorske disertacije predviđena u četvrtak 15.09.2016. godine, s početkom u 10,00 sati, u prostorijama učionice 1. Fakulteta zdravstvenih studija, prema niže utvrđenom rasporedu:
Mr. sci. Badurina Mirela, 10,00 - 11,00 sati
Mr. sci. Šehić Adnan, 11,00 - 12,00 sati
Mr. sci. Enisa Šljivo, 12,00 - 13,00 sati.

Predsjednica Vijeća III ciklusa studija
Prof. dr. Fatima Jusupović, sr.

Strana 1 od 2

  erasmus  

ISO 9001