Predaja završnih radova

Obavještavaju se studenti II ciklusa studija (REDOVNI I VANREDNI) ak.školske
godine 2017/2018 koji planiraju odbranu u junskom i julskom roku da svoje završne radove
predaju:
do 21.05.2018 god za junski rok
do 04.06.2018 god. za julski rok

Lista tema i mentora za II ciklus studija

Listu preuzmite ovdje.

Obavijest o aplikacionom obrascu

Obavještavamo studente II ciklusa (Redovne i Vanredne) ukoliko nisu predali aplikacione obrasce uz potpisanu saglasnost mentora i biografije koja se nalazi na web stranici fakulteta, da dostave od 22.02 do 02.03.2018. u terminu od 12 do 14h.

Napomena: Studenti koji su svoje aplikacione obrasce predali u prvom terminu, a nisu ispoštovali pisanje u elektronskoj formi i to u Time New Romansu, fontu 12, da svoje korigovane aplikacione obrasce mogu ponovno predati u naprijed navedenim terminima.

Uz saglasnost Prodekana za II ciklus studija prof.dr. Emire Švrake
Doc.dr. Amila Jaganjac-koordinator za II ciklus studija

Rezultati završnog testa i zaključne ocjene za predmet Rehabilitacija

UNIVERZITET U SARAJEVU
Fakultet zdravstvenih studija
Studij Fizikalna terapija
II ciklus studija
Izborni predmet: REHABILITACIJA

Rezultati završnog testa i zaključne ocjene

Strana 1 od 3

  erasmus  

ISO 9001