Obavještenje - ispitni rok iz predmeta "Izrada projekta za završni rad"

 

OBAVJEŠTENJE

 

OBAVJEŠTAVAJU se studenti II ciklusa studija (REDOVNI I VANREDNI), da će se ispitni rok iz predmeta Izrada projekta za završni rad održati:

I  rok 14. 07. 2017 god. od 12 do 14h, u studentskoj službi

 

Uz saglasnost Dekanese, prof.dr Dijane Avdić i Prodekanese za ii ciklus studija, prof.dr. Fatime Jusupović

 

Hodogram II ciklusa za odbranu Završnih radova akademske 2016/17

HODOGRAM II CIKLUSA ZA ODBRANU ZAVRŠNIH RADOVA

I TERMIN ZA PREDAJU ZAVRŠNIH RADOVA

Do 31.05.2017 god.- Predaja završnih radova i sravnjavanje dosijea studenata od strane studentske službe

01.06.2017 god.- Distribucija završnih radova komisiji za pisanje izvještaja

08.06.2017 god.- Komisija dostavlja izvještaj  

12.06.2017 god.- Sjednica Vijeća Fakulteta zdravstvenih studija

Od 28.06.2017 god.- Odbrane završnih radova po planu koji će biti sačinjen

 

 II TERMIN ZA PREDAJU ZAVRŠNIH RADOVA

Od 21 do 25.08.2017 god.- Predaja završnih radova i sravnjavanje dosijea studenata od strane studentske službe

28.08.2017 god.- Distribucija završnih radova komisiji za pisanje izvještaja

04.09.2017 god.- Komisija dostavlja izvještaj

11.09.2017 god.- Sjednica Vijeća fakulteta zdravstvenih studija

Od 18.09.2017 god.- Odbrane završnih radova po planu koji će biti sačinjen

 

Uz saglasnost Dekanese, prof.dr Dijane Avdić i Prodekanese za II ciklus studija, prof.dr. Fatime Jusupović

Doc.dr.. Amila Jaganjac

    

konačna liste tema završnih radova II ciklusa studija za 2016/17 godinu

 

OBAVJEŠTENJE!!!

 

Konačnu listu tema za izradu Završnih radova II ciklusa studija za akademsku 2016/17 godinu možete preuzeti na slijedećem linku

KONAČNA LISTA TEMA ZAVRŠNIH RADOVA II CIKLUSA STUDIJA ZA 2016/17 GODINU

 

Aplikacioni obrazac za završni rad

new icon Obavještavamo studente II ciklusa studija (Redovne i Vanredne) da popune svoje aplikacione obrasce za završni rad i da predaju u dva primjerka na studentsku službu 27 i 28.02.2017 god

Aplikacioni obrazac prezmite [OVDJE]

Strana 1 od 2

  erasmus  

ISO 9001