Procedura u vezi predaje Završnog rada

 

Zahtjev sadrži:

  • Prijavu (koju možete preuzeti OVDJE)
  • Pismenu saglasnost mentora da rad ispunjava kriterije navedene u obrazloženju teme (koju možete preuzeti OVDJE)
  • Tri primjerka rada (neukoričena)
  • CD na kom se nalazi kompletan rad i biografija
  • Potvrda o položenim ispitima i ECTS bodovima kandidata (izdaje Studentska služba)
  • Potvrda o izmirenju obaveza prema Fakultetu (izdaje Studentska služba)

Napominjemo da se Završni rad može predati tek nakon položenih svih ispita i izvršenih svih drugih obaveza predviđenih planom i programom II ciklusa studija na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu.

Prof. dr Fatima Jusupović
Dekanesa

Predaja završnih radova

Obavještavaju se studenti II ciklusa studija (REDOVNI I VANREDNI) ak.školske
godine 2017/2018 koji planiraju odbranu u junskom i julskom roku da svoje završne radove
predaju:
do 21.05.2018 god za junski rok
do 04.06.2018 god. za julski rok

Lista tema i mentora za II ciklus studija

Listu preuzmite ovdje.

Obavijest o aplikacionom obrascu

Obavještavamo studente II ciklusa (Redovne i Vanredne) ukoliko nisu predali aplikacione obrasce uz potpisanu saglasnost mentora i biografije koja se nalazi na web stranici fakulteta, da dostave od 22.02 do 02.03.2018. u terminu od 12 do 14h.

Napomena: Studenti koji su svoje aplikacione obrasce predali u prvom terminu, a nisu ispoštovali pisanje u elektronskoj formi i to u Time New Romansu, fontu 12, da svoje korigovane aplikacione obrasce mogu ponovno predati u naprijed navedenim terminima.

Uz saglasnost Prodekana za II ciklus studija prof.dr. Emire Švrake
Doc.dr. Amila Jaganjac-koordinator za II ciklus studija

Strana 1 od 3

  erasmus  

ISO 9001