Ispit - Zdravstvena njega u neurologiji

 

Redovni  i Vanredni studij

 

Ispit iz predmeta - Zdravstvena njega u neurologiji

 
28.09.2017.godine  u 15.00 h, Klinika za Neurohirurgiju
 
 
 

Izmjena termina za polaganje ispita

 
 
Izmjena termina kod Doc dr. Jasmina Mahmutović
 
 
Opći principi zdravstvene njege 22.09 u 12.00
 
Proces zdravstvene njege          22.09 u 12.00
 
Zdravstvena njega u infektologiji  22.09 u 12.00
 
Zdravstvena njega internističkih bolesnika  29.09. u 12.00
 
Praktični rad I   29.09 u 12
 
 
Izmjena je samo u satnici a termini su isti,
 

 

Termini popravnih ispita za septembar ak.2016/2017

 

TERMINI POPRAVNIH ISPITA ZA AKADEMSKU 2016/17.. GODINU

STUDIJ FIZIKALNE TERAPIJE- VAREDNI STUDIJ

 

PREDMETI

TERMIN ISPITA

PREDMETI

TERMIN ISPITA

Klinička kineziologija

18.09.2017.god

16 h

Učionica br 1

Fizikalna terapija

26.09.2017.god

16 h

Učionica br 1

Fizika

19.09.2017.god

16 h

Učionica br 1

Fizikalna terapija u reumatološkoj rehabilitaciji

27.09.2017.god

16 h

Učionica br 3

Primjenjena epidemiologija

           20. 09.2017.god

16 h

Veterinarski fakultet

Radiografska morfologija

25.09.2017.god

16 h

Hirurški amfiteatar

Osnovi kliničke prakse

21.09.2017.god

16 h

Klinika za ortopediju

Terapija pokretom

28.09.2017.god

16 h

Učionica br 1

Disfunkcija ljudskog organizma

22.09.2017.god

16 h

Veterinarski fakultet

 

 

Fizikalna terapija u rehabilitaciji lokomotornog sistema u ortopediji

18.09.2017.god

16 h

Učionica br 3

Fizikalna terapija u neurološkoj rehabilitaciji

 

25.09.2017.god

17 h

Učionica br 3

Fizikalna terapija u rehabilitaciji lokomotornog sistema u traumatologiji

19.09.2017.god

16 h

Učionica br 3

Fizikalna terapija u rehabilitaciji senzornih onesposobljenja

26.09.2017.god

17 h

Učionica br 3

Funkcionalna pomagala

20.09.2017.god

17 h

Učionica br 3

Fizikalna terapija us portu i sportskoj medicini

27.09.2017.god

17 h

Učionica br 3

Fizikalna terapija u kardio-pulmonalnoj rehabilitaciji

21.09.2017.god

16 h

Učionica br 3

Bolni sindromi u rehabilitaciji

28.09.2017.god

16 h

Učionica br 3

Manuelna masaža

22.09.2017.god

16 h

Učionica br 3

Fizikalna terapija u gerijatrijskoj rehabilitaciji

29.09.2017.god

16 h

Učionica br 3

Fizikalna terapija u rehabilitaciji neuroloških i senzornih onesposobljenja

18.09.2017.god

16 h

Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju

Ferijalna praksa

25.09.2017.god

16 h

Učionica br 3

Rehabilitacija u dječijem dobu

(cerbralna paraliza)

19.09.2017.god

17 h

Učionica br 3

Upravljanje kvalitetom u zdravstvenoj zaštiti

26.09.2017.

16 h

Učionica br 3

Profesionalna rehabilitacija

20.09.2017.god

16 h

Učionica br 3

Zdravstvena ekonomika

27.09.2017.god

16 h

Učionica br 3

Primjena informatičkih sistema u fizikalnoj terapiji i rehabilitaciji

21.09.2017.god

16 h

Sala za informatiku

Opšta metodologija istraživanja u zdravstvu

28.09.2017.god

10 h

Učionica br 3

 

Termini popravnih ispita za septembar ak.2016/2017

 

TERMINI POPRAVNIH ISPITA ZA AK. 2016/17.. GODINU

STUDIJ LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE- VANREDNI STUDIJ

 

PREDMETI

TERMIN ISPITA

PREDMETI

TERMIN ISPITA

Osnovi mikrobiologije

18.09.2017..god

17 h

Učionica br 1

Kliničko laboratorijska dijagnostika

 

25.09.2017.god

17 h

Učionica br 2

Upravljanje kvalitetom u zdravstvenoj zaštiti

21.09.2017.god

16 h

Učionica br 2

Metode u mikrobiologiji

26. 09.2017.god

17 h

Učionica br 2

Opšta, anorganska i organska hemija

19. 09.2017.god

16 h

Hirurški amfiteatar

Morfologija u dijagnostici

27.09.2017.god

17 h

Učionica br 3

Primjenjena epidemiologija

           20. 09.2017.god

16 h

Veterinarski fakultet

Biohemija

28.09.2017.god

16 h

Hirurški amfiteatar

Disfunkcija ljudskog organizma

22.09.2017.god

16 h

Veterinarski fakultet

Laboratorijske tehnologije u imunologiji

29.09.2017.god

17 h

Učionica br 2

Metode u citodijagnostici

18.09.2017.god

18 h

Učionica br 1

Kliničko hemijske laboratorijske tehnologije II

25.09.2017.god

18 h

Učionica br 3

Kliničko hemijske laboratorijske tehnologije I

19.09.2017.god

18 h

         Učionica br 1

Osnove tehnologije molekularne biologije

26.09.2017.god

18 h

Učionica br 3

Instrumentacija sa fizikom zračenja

20.09.2017.god

18 h

         Učionica br 1

Metode u morfologiji

27.09.2017.god

18 h

Učionica br 1

Dinamika ćelije

21.09.2017.god

18 h

           Učionica br 1

Stručna praksa I

28.09.2017.god

18 h

Učionica br 3

   

Obrada laboratorijskih podataka

29.09.2017.god

18 h

Učionica br 3

Metode u citodijagnostici

18.09.2017.god

18 h

         Učionica br 1

Aplikativne metode u kultivaciji humanih stanica

25.09.2017.god

18 h

Učionica br 3

Laboratorijske tehnologije u molekularnoj biologiji

19.09.2017.god

18 h

Učionica br 3

Upravljanje kvalitetom u zdravstvenoj zaštiti

26.09.2017.

16 h

Učionica br 3

Eksperimentalna laboratorijska tehnologija

20.09.2017.god

18 h

Učionica br 2

Zdravstvena ekonomika

27.09.2017.god

16 h

Učionica br 3

Dinamika stanica

21.09.2017.god

18 h

Učionica br 1

Opšta metodologija istraživanja u zdravstvu

28.09.2017.god

10 h

Učionica br 3

 

Robotika u laboratoriji

22.09.2017.god

18 h

Učionica br 2

 

 

Termini popravnih ispita za septembar ak.2016/2017

 

TERMINI POPRAVNIH ISPITA ZA AK. 2016/17. GODINESTUDIJ

RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE- VANREDNINI STUDIJ

 

PREDMETI

TERMIN ISPITA

PREDMETI

TERMIN ISPITA

Uvod u radiološku aparaturu

18.09.2017.god

16 h

Klinika za radiologiju

Radiogragfska morfologija

25.09.2017.god

16 h

Hirurški amfiteatar

Fizika

19.09.2017.god

9 h

Učionica br 1

Tehinike snimanja I

26.09.2017.god

16 h

Klinika za radiologiju

Primjenjena epidemiologija

           20. 09.2017.god

10 h

Veterinarski fakultet

Konvencionalne radiološke metode

27.09.2017.god

16 h

Klinika za radiologiju

Osnovi kliničke prakse

21.09.2017.god

16 h

Klinika za ortopediju

Tehnike ultrazvuka (UZ)

28.09.2017.god

16 h

Klinika za radiologiju

Disfunkcija ljudskog organizma

22. 09.2017.god

10 h

Veterinarski fakultet

 

 

Tehnika ultrazvuka

23.09.2017.god

16 h

Klinika za radiologiju

Propisivanja, planiranje i provođenje radioterapije

23.09.2017.god

17 h

Klinika za radiologiju

Kompjuterizirana tomografija - CT

24.08.2017.god

10 h

Klinika za radiologiju

Zaštita od zračenja u radioterapiji

24.09.2017.god

11 h

Klinika za radiologiju

Tehnike snimanja II

18.09.2017.god

10 h

Klinika za radiologiju

Magnetna rezonansa –MRI

30.09.2017.god

16 h

Učionica br.2

Onkologija

23.09.2017.god

16 h

Klinika za onkologiju

Primjena informatike u radiodijagnostici

01.10.2017.god

10 h

Klinika za radiologiju

Tehnologije u radioterapiji

24.09.2017.god

10 h

Klinika za radiologiju

Primjena informatike u radioterapiji

     01.10.2017.god

11 h

Klinika za radiologiju

Tehnika denzitometrije

Tehnika stereotaksije

25.09.2017.god

10 h

Klinika za radiologiju

Stručna praksa

     25.09.2017.god

9 h

Klinika za onkologiju

Uvod u radioizotposke tehnologije

23.09.2017.god

16 h

Klinika za nuklearnu medicinu

Digitalna subtrakciona angiografija – DSA

24.09.2017.god

13 h

Klinika za radiologiju

Radiološka zaštita pri radu sa otvorenim izvorima zračenja in vitro i in vivo

24.09.2017.god

10 h

Klinika za nuklearnu medicinu

Radiofarmakologija i priprema radiofarmaka

23.09.2017.god

18 h

Klinika za nuklearnu medicinu

Priprema pacijenta za pretrage i terapiju sa radionukleidima

24.09.2017.god

11 h

Klinika za nuklearnu medicinu

Radiokemija i izvođenje- RIA

24.09.2017.god

14 h

Klinika za nuklearnu medicinu

Osiguranje kvaliteta u radioterapiji – QA

18.09.2017.god

10 h

Klinika za nuklearnu medicinu

Terapija sa radionukleidima

30.09.2017.god

16 h

Klinika za nuklearnu medicinu

Fizička i klinička dozimetrija u radioterapiji

18.09.2017.god

12 h

Klinika za radiologiju

Primjena informatike u radioizotopskim tehnologijama

30.09. 2017.god

18 h

Klinika za nuklearnu medicinu

Posljedice radioterapije -suportivna njega u radioterapiji

23.09.2017.god

17 h

Klinika za radiologiju

Dozimetrija u radioizotopskim tehnologijama

01.10.2017.god

11 h

Klinika za nuklearnu medicinu

Scintigrafske pretrage sa radiofarmacima

23.09.2017.god

16 h

Klinika za nuklearnu medicinu

Kontrola kvaliteta rada u radioizotopskim tehnologijama

01.10.2017.god

13 h

Klinika za nuklearnu medicinu

Stručna praksa

24.09.2017.god

12 h

Klinika za nuklearnu medicinu

Zadesna stanja u radiodijagnostici

01.10.2017.god

10 h

Učionica br.2

Kontrola kvaliteta rada u radiodijagnostici

25. 09.2017.god

12 h

Klinika za radiologiju

 

 

Strana 1 od 8

  erasmus  

ISO 9001