Nastava - Sanitarno-medicinski značaj toksikologije i rješavanje urgentnih stanja

 

VANREDNI                                                                                                         VI SEMESTAR

                                                                                                                       ZDRAVLJE I EKOLOGIJA

 

OBAVIJEST

Obavještavamo vanredne studente 3. godine studijskog programa Zdravlje i ekologija da će nastava iz predmeta Sanitarno-medicinski značaj toksikologije i rješavanje urgentnih stanja biti održana u nedjelju 03.06.2018. godine s početkom u 13 sati na Fakultetu zdravstvenih studija (Učionica 2).

 

Nastava - Sanitarno medicinski značaj toksikologije i rješavanje urgentnih stanja

 

ZDRAVLJE I EKOLOGIJA                                                           VANREDNI STUDIJ

III GODINA

 

 

OBAVIJEST

 

Obavještavamo studente da će nadoknada nastave iz predmeta Sanitarno medicinski značaj toksikologije i rješavanje urgentnih stanja biti održana u subotu 05.05.2018. godine u periodu od 9-14 sati na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu (Učionica 1).

Nastava - Bol, paliajtivna i terminalna njega

                                                                                                              

  VI SEMESTAR

                                                                                                          VANREDNI STUDIJ

 

OBAVIJEST

Obavještavamo vanredne studente da će nastava iz predmeta Bol, palijativna i terminalna njega biti održana po rasporedu, i to19.04.2018. godine s početkom u 16 sati.

Nastva će zbog nadoknade trajati do 20 sati.

Nastava - Uvod u radioizotopske tehnologije

 

RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE                                                                                                                VI SEMESTAR

                                                                                                            VANREDNI STUDIJ

 

OBAVIJEST

Obavještavamo vanredne studente da će nastava iz predmeta UVOD U RADIOIZOTOPSKE TEHNOLOGIJE biti održana u petak 20.04.2018. godine s početkom u 17 sati.

Nastava će biti održana u Učionici 1.

Rezultati - Kompjuterizirana tomografija CT

 

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA KOMPJUTERIZIRANA TOMOGRAFIJA ODRŽANOG  12. 02. 2018. GODINE

VANREDNI

 

1.OBRADOVIĆ FATIMA                        ŠEST(6)

  1. UDOVČIĆ BLANKA                           SEDAM(7)

3.MUHOVIĆ ENIDA                               ŠEST(6)

4.TRIVUN SARA                                     SEDAM(7)

5.ŠTAKA MARINA                                  SEDAM(7)

6.BILALOVIĆ NERMANA                     ŠEST(6)

7.SALKIĆ AZRA                                     OSAM(8)

8.MUJANOVIĆ HARUN                         SEDAM(7)

  1. PARAGANLIJA AJLA                        OSAM(8)

10.KALDŽIJA ENIDA                             SEDAM(7)

11.KARAHODŽA LEJLA                      ŠEST(6)

12.HIDO HANKA                                   OSAM(8)

13.ALJUŠEVIĆ ARIJANA                     NIJE ZADOVOLJILA

14.LJUCA MERJEMA                           SEDAM(7)

15.SEFEROVIĆ ŠAĆIR                         ŠEST(6)

16.AGOVIĆ SELMA                              NIJE ZADOVOLJILA

17.PLOČO BERINA                               ŠEST(6)

18.ZUKIĆ JASMINA                             OSAM(8)

19.KADIĆ AMRA                                  OSAM(8)

20.BALIČEVAC KERIM                      ŠEST(6)

 

NASTAVNIK:

PROF. DR. SANDRA VEGAR-ZUBOVIĆ

 

Strana 1 od 10

  erasmus  

ISO 9001