Nastava - Bol, paliajtivna i terminalna njega

                                                                                                              

  VI SEMESTAR

                                                                                                          VANREDNI STUDIJ

 

OBAVIJEST

Obavještavamo vanredne studente da će nastava iz predmeta Bol, palijativna i terminalna njega biti održana po rasporedu, i to19.04.2018. godine s početkom u 16 sati.

Nastva će zbog nadoknade trajati do 20 sati.

Nastava - Uvod u radioizotopske tehnologije

 

RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE                                                                                                                VI SEMESTAR

                                                                                                            VANREDNI STUDIJ

 

OBAVIJEST

Obavještavamo vanredne studente da će nastava iz predmeta UVOD U RADIOIZOTOPSKE TEHNOLOGIJE biti održana u petak 20.04.2018. godine s početkom u 17 sati.

Nastava će biti održana u Učionici 1.

Rezultati - Kompjuterizirana tomografija CT

 

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA KOMPJUTERIZIRANA TOMOGRAFIJA ODRŽANOG  12. 02. 2018. GODINE

VANREDNI

 

1.OBRADOVIĆ FATIMA                        ŠEST(6)

 1. UDOVČIĆ BLANKA                           SEDAM(7)

3.MUHOVIĆ ENIDA                               ŠEST(6)

4.TRIVUN SARA                                     SEDAM(7)

5.ŠTAKA MARINA                                  SEDAM(7)

6.BILALOVIĆ NERMANA                     ŠEST(6)

7.SALKIĆ AZRA                                     OSAM(8)

8.MUJANOVIĆ HARUN                         SEDAM(7)

 1. PARAGANLIJA AJLA                        OSAM(8)

10.KALDŽIJA ENIDA                             SEDAM(7)

11.KARAHODŽA LEJLA                      ŠEST(6)

12.HIDO HANKA                                   OSAM(8)

13.ALJUŠEVIĆ ARIJANA                     NIJE ZADOVOLJILA

14.LJUCA MERJEMA                           SEDAM(7)

15.SEFEROVIĆ ŠAĆIR                         ŠEST(6)

16.AGOVIĆ SELMA                              NIJE ZADOVOLJILA

17.PLOČO BERINA                               ŠEST(6)

18.ZUKIĆ JASMINA                             OSAM(8)

19.KADIĆ AMRA                                  OSAM(8)

20.BALIČEVAC KERIM                      ŠEST(6)

 

NASTAVNIK:

PROF. DR. SANDRA VEGAR-ZUBOVIĆ

 

Ovjera i upis ak. 2017/2018

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA                                         I CIKLUS- VANREDAN STUDIJ !!!

 

OVJERA I, III, V i VII SEMESTRA

UPIS u II, IV, VI, VIII SEMESTAR

OBNOVA II, IV, VI, VIII SEMESTRA

APSOLVENTSKI STATUS ZA VIII SEMESTAR

 

DATUM

SEMESTAR

VRIJEME

VRIJEME

VRIJEME

VRIJEME

VRIJEME

 

 

 

09.00 sati

10.00 sati

11.00 sati

12.00 sati

13.00 sati

 

 

19.02.2018

 

 

II

semestar

 

Fizikalna terapija

 

Laboratorijske tehnologije

 

Radiološke tehnologije

 

Sanitarno inžinjerstvo

 

Zdravstvena njega

 

20.02.2018

 

IV

semestar

 

Fizikalna terapija

 

Laboratorijske tehnologije

 

Radiološke tehnologije

 

Sanitarno inžinjerstvo

 

Zdravstvena njega i terapija

 

21.02.2018

 

VI

semestar

 

Fizikalna terapija

 

Laboratorijske tehnologije

 

Radiološke tehnologije

 

Zdravlje

i ekologija

 

Zdravstvena njega i terapija

 

22.02.2018

 

 

VIII semestar

 

Fizikalna terapija

 

Laboratorijske tehnologije

 

Radiološke tehnologije

 

Zdravlje

i ekologija

 

Zdravstvena njega i terapija

 

MJESTO UPISA: UČIONICA 1

 

ZA OVJERU NEPARNOG (ZIMSKOG) SEMESTRA JE POTREBNO:

 • SVI POTPISI U INDEXU PREDMETA ZIMSKOG SEMESTRA
 • UPISANE SVE OCJENE U INDEX POLOŽENIH ISPITA ZIMSKOG SEMESTRA

ZA UPIS PARNOG (LJETNOG) SEMESTRA JE POTREBNO:

 • ISPUNJEN SEMSTRALNI LIST SA PREDNJE I STRAŽNJE STRANE

( MOŽE SE KUPITI U STUDENTSKOJ SLUŽBI - 0,50KM)

 • ISPUNJEN INDEX SA PREDMETIMA SEMESTRA KOJI SE UPISUJE

( PREDMETI SU NA OGLASNOJ PLOČI)

 • UPLATA 500,00KM NA IME UPISNINE I RATE LJETNOG SEMESTRA

( KUPITI UPLATNICU I POPUNITI NA SLJEDEĆI NAČIN:

broj žiro računa na koji treba uplatiti je: 1610000000940038(ima na web stranici)

Svrha doznake:upisnina I rate ljetnog semestra akademske 2017/18.,

Primalac: Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu,

Obavezno upisati broj indexa pored imena i prezimena, datum i mjesto uplate).

ZA OBNOVU PARNOG (LJETNOG) SEMESTRA JE POTREBNO:

 • POPUNJENA PREDNJA I STRAŽNJA STRANA SEMESTRALNOG LISTA SA PREDMETIMA KOJE STUDENT NIJE POLOŽIO IZ LJETNOG– II, IV,VI ili VIII SEMESTRA (MOŽE SE KUPITI U STUDENTSKOJ SLUŽBI - 0,50KM)
 • UPISANI PREDMETI U INDEX KOJE STUDENT NIJE POLOŽIO IZ LJETNOG –

II, IV, VI ili VIII SEMESTRA                                                                    

 • UPLATA ZA NEPOLOŽENE ISPITE LJETNOG SEMESTRA - 100,00KM PO ISPITU

(KUPITI UPLATNICU I POPUNITI NA SLJEDEĆI NAČIN:

broj žiro računa na koji treba uplatiti je: 1610000000940038(ima na web stranici),

Svrha doznake: nepoloženi ispiti parnog semestra i napisati naziv/e predmeta,

Primalac: Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu,

Obavezno upisati broj indexa pored imenai prezimena, datum i mjesto uplate).

ZA APSOLVENTSKI STATUS ZA VIII SEMESTAR JE POTREBNO:

 • POPUNJENA PREDNJA I STRAŽNJA STRANA SEMESTRALNOG LISTA SA PREDMETIMA KOJE STUDENT NIJE POLOŽIO IZ LJETNOG VIII SEMESTRA

(MOŽE SE KUPITI U STUDENTSKOJ SLUŽBI - 0,50KM)

 • UPISANI PREDMETI U INDEX KOJE STUDENT NIJE POLOŽIO IZ LJETNOG

VIII SEMESTRA                                                                                                                                                                                      

OBRASCI SE MORAJU POPUNITI ČITKO I ŠTAMPANIM SLOVIMA I SEMESTRALNI LIST STUDENT LIČNO POTPISATI.

STUDENTI KOJI OPRAVDANO NEĆE BITI U SARAJEVU NA DAN UPISA, MOGU SE ODMAH JAVITI U STUDENTSKU SLUŽBU RADI POMOĆI I DA UNAPRIJED DOBIJU OBRASCE I ISTE POTPIŠU I OSTAVE KOLEGAMA DA ZA NJIH OBAVE UPIS.

SAMO ONI STUDENTI KOJI SE UPIŠU/OBNOVE/ SEMESTAR /PRODUŽE STATUS STUDENTA APSOLVENTA U NAVEDENE DANE, BIT ĆE NA SPISKU STUDENATA I MOĆI ĆE PRISUSTVOVATI NASTAVI/IZVRŠAVATI PREOSTALE OBAVEZE, TE PRIJAVLJIVATI ISPITE! NAKNADNI UPIS NEĆE BITI MOGUĆ.

SVE INFORMACIJE I POMOĆ STUDENTI MOGU DOBITI NA ŠALTERU STUDENTSKE SLUŽBE ILI NA BROJ TELEFONA 033569802 U RADNO VRIJEME ISTE.

 

 

Sarajevo, 06.02.2018.                                                            STUDENTSKA SLUŽBA

Predavanje - Magnetna rezonansa

 

RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE                                                              VANREDNI STUDIJ

V semestar

 

OBAVIJEST

Obavještavamo vanredne studente (Radiološke tehnologije) da je termin predavanja iz predmeta MAGNETNA REZONANSA pomjeren, te ista počinju u 13 sati.

Dan i mjesto održavanja predavanja ostaju isti!

 

Strana 1 od 9

  erasmus  

ISO 9001