Nastava iz predmeta "Anatomija čovjeka"

Obavještavamo vanredne studente I godine da će nastava iz predmeta "Anatomija čovjeka" biti održana 14. i 15. 10.2017. godine u 09:00 sati u amfiteatru Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Reziltati - Anatomija čovjeka

 

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

VANREDNI STUDIJ

 

REZULTATI SA ISPITA IZ ANATOMIJE ČOVJEKA U

DRUGOM SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU

KOJI JE ODRŽAN 22.09.2017. GOD.

STUDIJSKI PROGRAM ZDRAVSTVENA NJEGA I TERAPIJA

 

1.

MEMIŠEVIĆ ARMIN

ŠEST (6)

 

 

STUDIJSKI PROGRAM FIZIKALNA TERAPIJA

 

1.

OSMANOVIĆ RIFET

ŠEST (6)

2.

SIJERČIĆ AMIN

SEDAM (7)

3.

ZULIĆ MURIZ

ŠEST (6)

STUDIJSKI PROGRAM SANITARNI INŽINJERING

1.

BAJRAKTAREVIĆ LEJLA

ŠEST (6)

2.

ĆELO DŽENITA

SEDAM (7)

3.

KURTAGIĆ ILHANA

ŠEST (6)

4.

PUSTAHIJA AMAR

SEDAM (7)

STUDIJSKI PROGRAM RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE

1.

CVIKO DŽANI

ŠEST (6)

2.

MARIJANOVIĆ ADRIAN

SEDAM (7)

 

STUDIJSKI PROGRAM LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE

 

1.

NEZIR RUBINA

SEDAM (7)

UPIS OCJENA ĆE SE OBAVITI U UTORAK, 26.09.2017. GODINE U 12,00 SATI NA KATEDRI ZA ANATOMIJU MEDICINSKOG FAKULTETA U SARAJEVU.

 

KATEDRA ZA ANATOMIJU

Ispit - Fiziologija čovjeka

 

 

OBAVJEŠTENJE

 

ISPIT IZ PREDMETA FIZIOLOGIJA ČOVJEKA ODRŽAT ĆE SE U HIRURŠKOM AMFITEATRU

 

Rezultati - Engleski jezik

 

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

UNIVERZITETA U SARAJEVU

DATUM: 18. 09. 2017.

REZULTATI ISPITA (POPRAVNI SEPTEMBARSKI ROK) IZ PREDMETA

ENGLESKI JEZIK (VANREDNI STUDENTI)

 1. Memišević, Armin (Njega i terapija) 8
 2. Pustahija, Amar (San. inž) 7
 3. Macić, Medžida (Fiz. ter.) 7
 4. Brđanin, Sabina (San. inž) 7
 5. Paljanin, Muhamed (Zdravlje i ek.) 7
 6. Vračo, Adnan (Lab. tehn.) 6
 7. Džanko, Lejla (Lab. tehn.) 6
 8. Cerovac, Iris (Fiz. ter.) 6
 9. Srnja, Aida (Njega i terapija) 6
 10. Ćato, Damira (San. inž.) 6
 11. Ihtijarević, Melika (Lab. teh.) 6
 12. Seferović, Fatima (San. inž.) 6
 13. Seferović, Adem (Fiz. ter.) 6
 14. Seferović, Amela (Fiz. ter.) 6
 15. Aletić, Faris (Lab. teh.) 6
 16. Šilić, Damir (Radiološke teh.) 6
 17. Rizvo, Ajla (Njega i ter.) 6
 18. Bojić, Majda (Fiz. ter.) 6 – NEMA ISSS PRIJAVE
 19. Jamak, Nasiha (Njega i ter) 6
 20. Mazalović, Lejla 8Radiološke tehn.) 6
 21. Džeko, Ajla (Lab. teh.) 6
 22. Mustafić, Selma (Fit. terapija) 6
 23. Tahirović, Almina (Lab. teh.) 6
 24. Bečar, Ilma – Odstranjena radi prepisivanja (mobitel) - 5
 25. Merajić, Aldin – Odstranjena radi prepisivanja - 5

Upis ocjena će biti zakazan U ZADNJOJ SEDMICI SEPTEMBRA, na dan socijalnog ispitnog roka (informacije o datumu i mjestu održavanja ispitnog roka naknadno).

Fakultet zdravstvenih studija

Rezultati ispita - Zaštita i njega u urgentnim stanjima

vanredni Sanitarno inžinjerstvo

 1. Bašalija Minela
 2. bećirbašić armina     5
 3. Brđanin sabina         5
 4. Ćesko nejra             7
 5. Dragholj Anesa       5
 6. Godinjak Kerim       5
 7. kalkan anesa             6
 8. karahmet benjamin   7
 9. Karup Haris             5
 10. Musić berina           6
 11. Ošijan Adnan           6
 12. Seferović fatima     5
 13. Smajić Aljo            5
 14. Smajlović Amra       6

Radiološke tehnologije

 1. Almaš Mirta         6
 2. Bejdić Faris           6
 3. Brica Amna           6
 4. Dardagan Amar     5
 5. Franjić Teo           5
 6. Hodžić Faris           5
 7. Ibrišimović Nejra
 8. Iličić Dario             5
 9. Kapidžić Rijad       5
 10. Marijanović Adrian   5
 11. mazalović Lejla         5
 12. Mrgud mihajlo           5
 13. Mulić Mahir               5
 14. Nišić Haris
 15. Pamuk Muhidin         8
 16. Paraganlija Ajla        5
 17. Ramić Amina             5
 18. Reč Elma                   6
 19. Sabljica Kenan           7
 20. Sirćo Rijad                 5
 21. Šilić Damir                 5
 22. Šljivo Senaid               6
 23. Torlak Ildin                 5
 24. Uzunović Kanita         5

nisu na spisku   podgorica mejem 5

                           Jovičić dijana       5

                           ?           Damir       5

Fizikalna terapija

 1. Beganović Samira       5
 2. Bojić Majda  
 3. Bulajić Marinko         6
 4. Cazim Muhammet Faruk   5
 5. Cengiz Hakki
 6. Dugonja Emina               6
 7. Gök Abdullah                 5
 8. Harba Merima                 5
 9. Hodžić Amar                   6
 10. Hodžić Berina
 11. Ilhan Gizem                   5
 12. Kopić Maida                   5
 13. Kurum Menduh               5
 14. Lepić Sumeja                  7
 15. Metal Aldin
 16. Mujić Berina                   7
 17. Nazak Ali                         7
 18. Njemčević Dizija             5
 19. Ocak Orkun                       5
 20. Oračević Mirsad                 5
 21. Polutan Tarik                     5
 22. Savuran Musa Emrihan     5
 23. Seferović Amela                 5
 24. Šaković Senad                     5
 25. Šljivo Belmin                       5
 26. Šutković Amina                   5
 27. Topalović Amar                   5
 28. Ustahuseyin Umut    
 29. Vojvodić Dragutin
 30. Vuković Marina                  7
 31. Zajmović Azra                     5

Nisu na spisku: Jukić Sandra 5

                         Mustafić Selma   5

Zdravlje i Ekologija

 1. Alagić Adnan     5
 2. Aljević Emina
 3. Berebić Muamera     6
 4. Bjelokosić Mihaela
 5. Ćosić ajdin
 6. Halilović Džafer         5
 7. Hasanbegović Amar
 8. Herceglić Amar           6
 9. Katica Berin                   6
 10. Maksumić Adnan
 11. Memić Dino               5
 12. Merdić Amir
 13. Omerović Edo                 5
 14. Tahirbegović Amar           6

Nije na spisku Selmanović Kermal     5

Zdravstvena njega i terapija

 1. Bečar Ilma               6
 2. Beganović vedad     5
 3. Bukvić Aida             5
 4. Emšo Amra             5
 5. Halimić Ibrahim       5
 6. Hasanović seid         5
 7. Horman Emina       5
 8. Jamak Nasiha         5
 9. Klino Inda               5
 10. Kuduzović Mejrem   6
 11. Muhić Naida
 12. Omerspahić Armen     6
 13. Paljanin Muharem       6
 14. Poturković Ilma           6
 15. Rizvo Ajla                   5
 16. Salčinović Nejira         7
 17. Sitnić Alisa                   5
 18. Srnja Aida                     5
 19. Šljivo Amina                 6
 20. Tihić Benjamin             5
 21. Topalović Nejra             6
 22. Zaimović Nadira             5

Strana 1 od 6

  erasmus  

ISO 9001