Ispit - Anatomija čovjeka

 
 
Promjena mjesto održavanja ispita iz Anatomije čovjeka za redovne i vanredne studente Fakulteta zdravstvenih studija i to:
 
22.09.2017. godine u 09,00 sati - Medicinski fakultet - redovni studenti
22.09.2017. godine u 16,00 sati - Medicinski fakultet - vanredni studenti.
 

Upis ocjene - Zaštita i njega u urgentnim stanjima

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA                                                   

U SARAJEVU  

                              

VAŽI ZA REDOVAN i VANREDAN STUDIJ!!!

O B A V J E Š T E N J E

UPIS OCJENE U INDEX IZ PREDMETA ZAŠTITA I NJEGA U URGENTNIM STANJIMA OBAVIĆE SE:

21.09.2017.GODINE U 13 SATI NA KLINICI ZA UROLOGIJU UKCS.

ISKLJUČIVO, STUDENTI PREDSTAVNICI STUDIJSKIH PROGRAMA TREBAJU DOSTAVITI INDEXE U GORE NAPISANO VRIJEME KOD PREDMETNOG NASTAVNIKA PROF.DR. KULOVAC BENJAMIN.

POJEDINAČNO DOSTAVLJANJE INDEXA NA KLINIKU, NIJE MOGUĆE.

SA NASTAVNIKOM JE POTREBNO DOGOVORITI I PREUZIMANJE ISTIH NAKON UPISA OCJENE.

PO POTREBI, POMOĆ STUDENTIMA OKO UPISA OCJENE PRUŽIĆE STUDENTSKA SLUŽBA.

 

18.09.2017.                                                                  STUDENTSKA SLUŽBA

Rezultati - Engleski jezik

 

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

UNIVERZITETA U SARAJEVU

DATUM: 18. 09. 2017.

REZULTATI ISPITA (POPRAVNI SEPTEMBARSKI ROK) IZ PREDMETA

ENGLESKI JEZIK (VANREDNI STUDENTI)

 1. Memišević, Armin (Njega i terapija) 8
 2. Pustahija, Amar (San. inž) 7
 3. Macić, Medžida (Fiz. ter.) 7
 4. Brđanin, Sabina (San. inž) 7
 5. Paljanin, Muhamed (Zdravlje i ek.) 7
 6. Vračo, Adnan (Lab. tehn.) 6
 7. Džanko, Lejla (Lab. tehn.) 6
 8. Cerovac, Iris (Fiz. ter.) 6
 9. Srnja, Aida (Njega i terapija) 6
 10. Ćato, Damira (San. inž.) 6
 11. Ihtijarević, Melika (Lab. teh.) 6
 12. Seferović, Fatima (San. inž.) 6
 13. Seferović, Adem (Fiz. ter.) 6
 14. Seferović, Amela (Fiz. ter.) 6
 15. Aletić, Faris (Lab. teh.) 6
 16. Šilić, Damir (Radiološke teh.) 6
 17. Rizvo, Ajla (Njega i ter.) 6
 18. Bojić, Majda (Fiz. ter.) 6 – NEMA ISSS PRIJAVE
 19. Jamak, Nasiha (Njega i ter) 6
 20. Mazalović, Lejla 8Radiološke tehn.) 6
 21. Džeko, Ajla (Lab. teh.) 6
 22. Mustafić, Selma (Fit. terapija) 6
 23. Tahirović, Almina (Lab. teh.) 6
 24. Bečar, Ilma – Odstranjena radi prepisivanja (mobitel) - 5
 25. Merajić, Aldin – Odstranjena radi prepisivanja - 5

Upis ocjena će biti zakazan U ZADNJOJ SEDMICI SEPTEMBRA, na dan socijalnog ispitnog roka (informacije o datumu i mjestu održavanja ispitnog roka naknadno).

Fakultet zdravstvenih studija

Rezultati ispita - Zaštita i njega u urgentnim stanjima

vanredni Sanitarno inžinjerstvo

 1. Bašalija Minela
 2. bećirbašić armina     5
 3. Brđanin sabina         5
 4. Ćesko nejra             7
 5. Dragholj Anesa       5
 6. Godinjak Kerim       5
 7. kalkan anesa             6
 8. karahmet benjamin   7
 9. Karup Haris             5
 10. Musić berina           6
 11. Ošijan Adnan           6
 12. Seferović fatima     5
 13. Smajić Aljo            5
 14. Smajlović Amra       6

Radiološke tehnologije

 1. Almaš Mirta         6
 2. Bejdić Faris           6
 3. Brica Amna           6
 4. Dardagan Amar     5
 5. Franjić Teo           5
 6. Hodžić Faris           5
 7. Ibrišimović Nejra
 8. Iličić Dario             5
 9. Kapidžić Rijad       5
 10. Marijanović Adrian   5
 11. mazalović Lejla         5
 12. Mrgud mihajlo           5
 13. Mulić Mahir               5
 14. Nišić Haris
 15. Pamuk Muhidin         8
 16. Paraganlija Ajla        5
 17. Ramić Amina             5
 18. Reč Elma                   6
 19. Sabljica Kenan           7
 20. Sirćo Rijad                 5
 21. Šilić Damir                 5
 22. Šljivo Senaid               6
 23. Torlak Ildin                 5
 24. Uzunović Kanita         5

nisu na spisku   podgorica mejem 5

                           Jovičić dijana       5

                           ?           Damir       5

Fizikalna terapija

 1. Beganović Samira       5
 2. Bojić Majda  
 3. Bulajić Marinko         6
 4. Cazim Muhammet Faruk   5
 5. Cengiz Hakki
 6. Dugonja Emina               6
 7. Gök Abdullah                 5
 8. Harba Merima                 5
 9. Hodžić Amar                   6
 10. Hodžić Berina
 11. Ilhan Gizem                   5
 12. Kopić Maida                   5
 13. Kurum Menduh               5
 14. Lepić Sumeja                  7
 15. Metal Aldin
 16. Mujić Berina                   7
 17. Nazak Ali                         7
 18. Njemčević Dizija             5
 19. Ocak Orkun                       5
 20. Oračević Mirsad                 5
 21. Polutan Tarik                     5
 22. Savuran Musa Emrihan     5
 23. Seferović Amela                 5
 24. Šaković Senad                     5
 25. Šljivo Belmin                       5
 26. Šutković Amina                   5
 27. Topalović Amar                   5
 28. Ustahuseyin Umut    
 29. Vojvodić Dragutin
 30. Vuković Marina                  7
 31. Zajmović Azra                     5

Nisu na spisku: Jukić Sandra 5

                         Mustafić Selma   5

Zdravlje i Ekologija

 1. Alagić Adnan     5
 2. Aljević Emina
 3. Berebić Muamera     6
 4. Bjelokosić Mihaela
 5. Ćosić ajdin
 6. Halilović Džafer         5
 7. Hasanbegović Amar
 8. Herceglić Amar           6
 9. Katica Berin                   6
 10. Maksumić Adnan
 11. Memić Dino               5
 12. Merdić Amir
 13. Omerović Edo                 5
 14. Tahirbegović Amar           6

Nije na spisku Selmanović Kermal     5

Zdravstvena njega i terapija

 1. Bečar Ilma               6
 2. Beganović vedad     5
 3. Bukvić Aida             5
 4. Emšo Amra             5
 5. Halimić Ibrahim       5
 6. Hasanović seid         5
 7. Horman Emina       5
 8. Jamak Nasiha         5
 9. Klino Inda               5
 10. Kuduzović Mejrem   6
 11. Muhić Naida
 12. Omerspahić Armen     6
 13. Paljanin Muharem       6
 14. Poturković Ilma           6
 15. Rizvo Ajla                   5
 16. Salčinović Nejira         7
 17. Sitnić Alisa                   5
 18. Srnja Aida                     5
 19. Šljivo Amina                 6
 20. Tihić Benjamin             5
 21. Topalović Nejra             6
 22. Zaimović Nadira             5

Termini popravnih ispita za septembar ak.2016/2017

 

TERMIN POPRAVNIH ISPITA ZA AKADEMSKU 2016/17. GODINU

I GODINA SVI STUDIJSKI PROGRAMI- VANREDNI STUDIJ

PREDMETI

TERMIN ISPITA

PREDMETI

TERMIN ISPITA

Sistemi zaštite zdravlja

 

 

18.09.2017.god

16 h

Veterinarski fakultet

Unapređenje zdravlja i zdravstveno obrazovanje

 

 

25.09.2017.god

16 h

Veterinarski fakultet

Zdravstvena ekologija

 

19.09.2017.god

16 h

Veterinarski fakultet

Fiziologija čovjeka

 

26.09.2017.god

16 h

Veterinarski fakultet

Tjelesni odgoj

20.09.2017.god

16 h

Veterinarski fakultet

Zaštita i njega u urgentnim stanjima

 

27.09.2017.god

16 h

Veterinarski fakultet

Sociologija zdravlja

21.09.2017.god

16 h

Veterinarski fakultet

Engleski jezik

28.09.2017.god

16 h

Veterinarski fakultet

Anatomija čovjeka

22.09.2017.god

16 h

Veterinarski fakultet

Uvod u zdravstv. statistiku i informatiku

 

29.09.2017.god

16 h

Veterinarski fakultet

 

 

Zaštita na radu u laboratoriji

27.09.2017.god

16 h

Učionica br 3

Strana 1 od 6

  erasmus  

ISO 9001