Termini popravnih ispita ak. 2016/2017 - I godina vanredni studij

 

TERMIN POPRAVNIH ISPITA ZA AKADEMSKU 2016/17.GODINU

I GODINA SVI STUDIJSKI PROGRAMI- VANREDNI STUDIJ

PREDMETI

TERMIN ISPITA

PREDMETI

TERMIN ISPITA

Sistemi zaštite zdravlja

 

 

04.09.2017.god

16 h

Hirurški amfiteatar

Unapređenje zdravlja i zdravstveno obrazovanje

 

 

11.09.2017.god

16 h

Hirurški amfiteatar

Zdravstvena ekologija

 

05.9.2017.god

16 h

Veterinarski fakultet

Fiziologija čovjeka

 

12.09.2017.god

16 h

Hirurški amfiteatar

Tjelesni odgoj

06.09.2017.god

16 h

Učionica br 2

Zaštita i njega u urgentnim stanjima

 

13.09.2017.god

16 h

Hirurški amfiteatar

Sociologija zdravlja

07.09.2017.god

16 h

Veterinarski fakultet

Uvod u zdravstv. statistiku i informatiku

14.09.2017.god

16 h

Hirurški amfiteatar

Anatomija čovjeka

08.09.2017.god

16 h

Hirurški amfiteatar

Engleski jezik

 

15.09.2017.god

16 h

Veterinarski fakultet

 

Zaštita na radu u laboratoriji

13.09.2017.god

16 h

Učionica br 3

Raspored predavanja i vježbi - Fizologija čovjeka

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI IZ PREDMETA “FIZIOLOGIJA ČOVJEKA”

SVI STUDIJSKI PROGRAMI, I GODINA – VANREDNI STUDIJ

PREDAVANJE

VJEŽBE

PROSTOR

25.02.2017.

VETERINARSKI FAKULTET

SVI STUDIJSKI PROGRAMI

04.03.2017.

9.00

STUDIJ LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE

13.00

STUDIJ RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE

VETERINARSKI FAKULTET

04.03.2017.

9.00

STUDIJ FIZIKALNA TERAPIJA

UČIONICA BR. 1 FZS

04.03. 2017.

9.00

STUDIJ ZDRAVLJE I EKOLOGIJA

13.00

STUDIJ ZDRAVSTVENA NJEGA I TERAPIJA

HIRURŠKI AMFITEATAR

01.04.2017.

9.00- 12.45

VETERINARSKI FAKULTET

SVI STUDIJSKI PROGRAMI

01.04.2017.

14.00

STUDIJ FIZIKALNA TERAPIJA    

VETERINARSKI FAKULTET

01.04.2017.

14.00

STUDIJ ZDRAVLJE I EKOLOGIJA  

HIRURŠKI AMFITEATAR

01.04.2017.

14.00

STUDIJ LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE

UČIONICA BR. 1 FZS

02.04.2017.

9.00

STUDIJ RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE

VETERINARSKI FAKULTET

02.04.2017.

9.00

STUDIJ ZDRAVSTVENA NJEGA I TERAPIJA

HIRURŠKI AMFITEATAR

20.05.2017.

9.00- 12.45

VETERINARSKI FAKULTET

SVI STUDIJSKI PROGRAMI

20.05.2017.

14.00

STUDIJ FIZIKALNA TERAPIJA

VETERINARSKI FAKULTET

20.05.2017.

14.00

STUDIJ LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE

UČIONICA BR. 1 FZS

20.05.2017.

14.00

STUDIJ ZDRAVLJE I EKOLOGIJA

HIRURŠKI AMFITEATAR

21.05.2017.

9.00

STUDIJ RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE

VETERINARSKI FAKULTET

21.05.2017.

9.00

STUDIJ ZDRAVSTVENA NJEGA I TERAPIJA

HIRURŠKI AMFITEATAR

Vježbe - Zaštita i njega u urgentnim stanjima

 

OBAVJEŠTENJE

VANREDNI STUDIJ

Vježbe iz predmeta  Zaštita i njega u urgentnim stanjiima

održat će se u nedjelju 26.02.2017.godine u 09.00 sati, po sljedećem rasporedu:

 

Fizikalne terapije i Radiološke tehnologije - Klinika za ortopediju KCUS,javiti se viši ass.Konjo Hadžan

Zdravsvena njega i terapija i Zdravlje i ekologija - Veterinarski fakultet, javiti se viši ass. Popović Nusret

 

 

 

Rezultati - Sociologija zdravlja

 

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA UNIVERZITETA U SARAJEVU

Nastavni predmet: SOCIOLOGIJA ZDRAVLJA

Popravni ispit od 9. 2. 2017. godine

VANREDNI STUDIJ

REZULTATI

RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE

LEJLA MAZALOVIĆ

ŠEST 6

NAĐA MUHIBIĆ

ŠEST 6

HARUN ĐERLEK

OSAM 8

DŽANI CVIKO

SEDAM 7

KANITA UZUNOVIĆ

SEDAM 7

AZRA DUMANJIĆ

SEDAM 7

MERJEM PODGORICA

SEDAM 7

DARIO ILIČIĆ

ŠEST 6

NADIRA GAŠANIN

ŠEST 6


SANITARNO INŽENJERSTVO

IDRIZ DRPLJANIN

OSAM 8

DAMIRA ĆATO

OSAM 8

VILDANA GAČANOVIĆ

ŠEST 6

AMAR PUSTAHIJA

ŠEST 6

MINELA BAŠALIJA

ŠEST 6

ANESA KALKAN

ŠEST 6

ALJO SMAJIĆ

ŠEST 6

FATIMA SEFEROVIĆ

ŠEST 6

FIZIKALNA TERAPIJA

ADNAN BOTIĆ

SEDAM 7

SUMEJAL LEPIĆ

DEVET 9

IRIS CEROVAC

OSAM 8

MERJEM JAŠAREVIĆ

SEDAM 7

MIRELA ALIBEGOVIĆ

DESET 10

AZRA KOČAN

SEDAM 7

FERHAT CERIT

OSAM 8

AMIN SIJERČIĆ

ŠEST 6

MURIZ ZULIĆ

DEVET 9

DENIS BAJROVIĆ

SEDAM 7

SANDRA JUKIĆ

ŠEST 6


LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE

MERIMA BEĆIROVIĆ

OSAM 8

ALMINA POŠKOVIĆ

SEDAM 7

HARIS KALTAK

SEDAM 7

LEJLA DŽANKO

SEDAM 7

AMINA OSMANOVIĆ

ŠEST 6

ALDINA MERAJIĆ

ŠEST 6

SARA BIBEZIĆ

ŠEST 6

JASMINKA DERVIŠEVIĆ

ŠEST 6

ZDRAVSTVENA NJEGA I TERAPIJA

ARMEN OMERSPAHIĆ

OSAM 8

MUHAREM PALJANIN

SEDAM 7

NAĐA KALAMUJIĆ

ŠEST 6

SEMIR MAŠIĆ

ŠEST 6

EMINA HORMAN

ŠEST 6

EDINA JAŽIĆ

ŠEST 6

INDA KLINO

ŠEST 6

Ostali kandidati nisu zadovoljili ispit.

Predstavnici studenata mogu donijeti indexe u srijedu 15. 02. 2017. od 9 do 11 sati (kabinet 59, prvi sprat); Filozofski fakultet u Sarajevu.

Prof. dr. Salih Fočo

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2016/17 - II semestar

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 06.02.2017.godine

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2015/16.

STUDIJ FIZIKALNA TERAPIJA, RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE, SANITARNO INŽINJERSTVO I ZDRAVSTVENA NJEGA I TERAPIJA–II SEMESTAR-VANREDNI STUDIJ

 

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

SUBOTA

NEDJELJA

PREDMET

Engleski jezik

(P+V)

Uvod u zdravstvenu statistiku i informatiku (P)

Zaštita i njega u urgentnim stanjima(P)

Unapređenje zdravlja i zdravstveno obrazovanje (P+V)

Uvod u zdravstvenu statistiku i informatiku (V)

Fiziologija čovjeka (P)

Zaštita i njega u urgentnim stanjima(V)

PO GRUPAMA

ODGOVORNI NASTAVNIK

Doc. dr Melisa Okičić

Prof. Dr Aida Ramić Čatak

Prof. dr Benjamin Kulovac

Doc. dr Suada Branković

Doc. dr Muris Pecar

Prof. dr Jasminko Huskić

V.ass Hadžan Konjo

SATNICA

16.00-20.00

16.00 – 18.30

15.30-17.45

15.00 – 20.00

16.00 – 18.30

11.30-14.00

9.00-13.00

PROSTOR

VETERINARSKI FAKULTET

VETERINARSKI FAKULTET

VETERINARSKI FAKULTET

VETERINARSKI FAKULTET

VETERINARSKI FAKULTET

VETERINARSKI FAKULTET

UKCS

PREDMET

Fiziologija čovjeka (V)

Zaštita i njega u urgentnim stanjima(V)

PO GRUPAMA

ODGOVORNI NASTAVNIK

Ass. Nusret Popović

SATNICA

8.30-11.00

9.00-13.00

PROSTOR

UKCS

NAPOMENA: NASTAVA ĆE SE PO ISTOM RASPOREDU ODRŽATI U SLJEDEĆIM TERMINIMA: 20-26.02.2017.;03-09.04.2017; 22-28.05.2017. GODINE

 

Strana 1 od 5

  erasmus  

ISO 9001