Obavještenje - Fiziologija čovjeka

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA                                                     

                             

O B A V J E Š T E N J E

SVI STUDENTI REDOVNOG I VANREDNOG STUDIJA KOJI SU  POLOŽILI ISPIT IZ PREDMETA FIZIOLOGIJA ČOVJEKA TREBAJU ODNIJETI INDEX 18.07.2018.GODINE  U 12 SATI RADI UPISA OCJENE U INDEX NA KATEDRU ZA FIZIOLOGIJU MEDICINSKOG FAKULTETA (OSTAVITI KOD SEKRETARICE KATEDRE I DOGOVORITI PREUZIMANJE ISTIH NAKON UPISA OCJENE).

17.07.2018.                                                                                                          STUDENTSKA SLUŽBA

Obavještenje - Upis ocjene iz fiziologije

 

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA                                          

                             

O B A V J E Š T E N J E

PREDSTAVNICI SVIH STUDIJSKIH PROGRAMAVANREDNOG STUDIJA TREBAJU SKUPITI INDEXE KOLEGA KOJI SU NA ZAVRŠNOM ISPITU POLOŽILI ISPIT IZ PREDMETA FIZIOLOGIJA ČOVJEKA I DOSTAVITI IH RADI UPISA OCJENE U INDEX U UTORAK 10.07.2018.GODINE OD 10-11 SATI NA KATEDRU ZA FIZIOLOGIJU MEDICINSKOG FAKULTETA (OSTAVITI KOD SEKRETARICE KATEDRE I DOGOVORITI PREUZIMANJE ISTIH NAKON UPISA OCJENE).

 

Obavještenje

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

                                    FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA                                                                               

O B A V J E Š T E N J E

STUDENTI REDOVNOG I VANREDNOG STUDIJA KOJI ŽELE, MOGU IZVRŠITI UVID U RAD IZ PREDMETA FIZIOLOGIJA ČOVJEKA U PONEDJELJAK 02.07.2018.GODINE NA KATEDRI ZA FIZIOLOGIJU MEDICINSKOG FAKULTETA (TRAŽITI PROF.DR. JASMINKO HUSKIĆ)

OBAVJEŠTENJE !!!

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

                                         FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA                                                                                

O B A V J E Š T E N J E

STUDENTI SVIH GODINA STUDIJA KOJI SU PRENIJELI NEKI ISPIT U NAREDNU GODINU STUDIJA I KOJI TAJ ISPIT NE MOGU PRIJAVITI PUTEM ISSS APLIKACIJE ZA POLAGANJE, TREBAJU 6 DANA PRIJE ISPITA (7 DANA PRIJE ISPITA SE  OTVARA MOGUĆNOST PRIJAVE) JAVITI U STUDENTSKU SLUŽBU LIČNO, TELEFONOM ILI MAIL-om, RADI DOBIJANJA  POMOĆI OKO ISTOG.

STUDENTI KOJI SE NE JAVE NA GORE NAPISANI NAČIN I KOJI NE BUDU NA SPISKU PRIJAVLJENIH STUDENATA ZA POLAGANJE, NEĆE MOĆI PRISTUPITI ISPITU.

25.06.2018.                                                                                       STUDENTSKA SLUŽBA

Rezultati - Unapređenje zdravlja i zdravstveno obrazovanje

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

                        REZULTATI   ISPITA, 18.06.2018. - VANREDNI  STUDIJ

                                   II SEMESTAR, šk. godina 2017./2018.

Predmet: UNAPREĐENJE ZDRAVLJA I ZDRAVSTVENO OBRAZOVANJE

 

Odgovorni nastavnik: Doc. dr Suada Branković

 

                                             

 

 1. Bašović Benjamin

287/17-F          sedam (7)

 1. Garibović Selimović Lajla

288/17-F          sedam (7)

 1. Redžepović Zerina

289/17-F          osam (8)

 1. Manjak Đorđe

290/17-F           x

 1. Elez Jovana

291/17-F          devet (9)

 1. Cvetković Ivana

292/17-F           x

 1. Duraković-Degiremendžić Sabina

293/17-F          osam (8)

 1. Hrustemović Edin

294/17-F            x

 1. Jelica Maja

295/17-F            x

 1. Mehić Anes

296/17-F          devet (9)

 1. Potur Almir

297/17-F         osam (8)       

 1. Muminović Amina

298/17-F         sedam (7)

 1. Dautbegović Badema

299/17-F         devet (9)

 1. Muratović Amar

300/17-F         šest (6)

 1. Grbić Armin

301/17-F         sedam (7)

 1. Ćatović Enver

302/17-F         osam (8)

 1. Sarajlić Ajla

303/17-F         devet (9)

 1. Alimanović Nermina

304/17-F         sedam (7)  

 1. Hodžić Irma

305/17-F         devet (9)

 1. Stanić Stjepan

306/17-F         devet (9)

 1. Dervišević Amina

307/17-F         osam (8)

 1. Hadžić Emina

308/17-F         sedam (7)

 1. Ramić Ismail

309/17-F          pet (5)

 1. Beganović Melina

310/17-F          deset (10)

 1. Gutović Nataša

311/17-F          osam (8)

 1. Jakovljević Andjelka

312/17-F          šest (6)

27.  Bojić Majda

284/16-F          šest (6)

  

                                                                                                               

 1. Čajić Ilma

310/17-L        x

 1. Dubravac Dženita

311/17-L      osam (8)

 1. Brkanović Amra

312/17-L     x

 1. Čizmić Ante

313/17-L      devet(9)

 1. Džaferović Edina

314/17-L      osam (8)

 1. Delić Senada

315/17-L       sedam (7)

 1. Dervišević Ajla

316/17-L       devet(9)

 1. Husejnović Rabija

317/17-L       devet(9)

 1. Kapo Ilma

318/17-L       sedam (7)

 1. Mirvić Ermin

319/17-L       pet (5)

 1. Selimović Anesa

320/17-L        osam (8)

 1. Jašarević Kenan

321/17-L        šest (6)

 1. Šućur Sara

322/17-L        x

 1. Agić Anela

323/17-L-      šest (6)

 1. Imširović Enis

324/17-L       osam (8)

 1. Kahriman Mahmut

325/17-L        sedam (7)

 1. Ravnjak Bilal

326/17-L          šest (6)

 1. Ligata Emina

327/17-L         sedam (7)

 1. Šilić Sanja

328/17-L         devet(9)

 1. Torlić Amina

329/17-L         osam (8)

 1. Softić Amra

330/17-L          devet(9)

 1. Fijuljanin Sejla

331/17-L          devet(9)

 1. Starčević Lejla

332/17-L          devet(9)

 1. Bandić Ajla

333/17-L          sedam (7)

 1. Vrca Harun

334/17-L          deset (10)

 1. Perenda Emir

335/17-L          šest (6)

 1. Srdanović Dragana

336/17-L          sedam (7)

 1. Ahmić Sadeta

337/17-L          osam (8)

 1. Hadžić Fatima

338/17-L          šest (6)

      30.Nezir Rubina

294/16-L          šest (6)

                                                                                 

 1. Dželilović Fahrudin

368/17-R      pet (5)

 1. Delahmetović Azra

369/17-R      sedam(7)

 1. Bećirović Aldin

370/17-R      šest (6)

 1. Kušeš Elhana

371/17-R     devet(9)

 1. Kereš Mirela

372/17-R     devet(9)

 1. Berilo Amna

373/17-R      devet(9)

 1. Tabaković Azra

374/17-R      osam (8)

 1. Gurda Adnan

375/17-R       osam (8)

 1. Duraković Dalila

376/17-R        osam (8)

 1. Beširević Irma

377/17-R        X

 1. Čomor Azra

378/17-R       osam (8)

 1. Đugum Emir

379/17-R       osam (8)

 1. Krupić Senad

380/17-R        sedam(7)

 1. Efendić Emina

381/17-R        devet(9)

 1. Briga Anela

382/17-R       šest (6)

 1. Ristić Anđelina

383/17-R       osam (8)

 1. Smolo Ines

384/17-R       devet(9)

 1. Kvoco Nedim

385/17-R      šest (6)

 1. Hodžić Lamija

386/17-R      devet(9)

 1. Mahmutović Mubina

387/17-R      osam (8)

 1. Subašić Aldina

388/17-R      osam (8)

 1. Gurda Eldar

389/17-R      devet(9)

 1. Demić Edita

390/17-R      osam (8)

 1. Teletović Berina

391/17-R      devet(9)

 1. Sulejmanovski Eddi

392/17-R        osam (8)

 1. Ismić Lejla

393/17-R          x

 1. Mešetović Asija

394/17-R        sedam(7)

 1. Pranjić Petar

395/17-R          x

 1. Šehanović Amra

396/17-R        sedam(7)

 1. Brkić Hamza

397/17-R           x

      31. Franjić Petar

-R                   sedam(7)

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Krličević Sumeja

236/17-S       devet(9)

 1. Pejović Miloš

237/17-S        pet(5)

 1. Baralija Amar

238/17-S       sedam(7)

 1. Tukić Mirsada

239/17-S       šest (6)

 1. Korajac Amir

240/17-S       šest (6)

 1. Talović Tarik

241/17-S       pet(5)

 1. Ćeman Sara

242/17-S       devet(9)

 1. Biber Amna

243/17-S       osam (8)

 1. Petrović Mia

244/17-S       osam (8)

 1. Lučkin Adna

245/17-S        osam (8)

 1. Zolj Edis

246/17-S        X

 1. Busnov Amela

247/17-S        šest (6)

 1. Ibrišević Maida

248/17-S        šest (6)

 1. Kučuk Kadir

249/17-S       osam (8)

 1. Ramić Dženana

250/17-S       šest (6)

 1. Delić Selmin

251/17-S       osam (8)

 1. Kučukalić Aida

252/17-S        devet(9)

 1. Musić Elvedin

253/17-S       devet(9)

 1. Hasanbegović Elvedina

254/17-S       sedam(7)

                                                                                             

 1. Muharemagić Kerim

479/17-O        šest (6)

 1. Herak Adna

480/17-O        devet(9)  

 1. Bečirović Tea

481/17-O        devet(9)

 1. Ališić Nejla

482/17-O           X

 1. Štitkovac Lejla

483/17-O           X

 1. Uvejzović Emina

484/17-O      osam (8)

 1. Hamzić Emina

485/17-O      devet(9)

 1. Radmilović Anela

486/17-O       osam (8)

 1. Subašić Amer

487/17-O       osam (8)

 1. Ramić Amila

488/17-O       pet(5)

 1. Karić Edna

489/17-O       šest (6)

 1. Bogdanović Sandra

490/17-O       devet(9)

 1. Očuz Ajla

491/17-O       sedam(7)

 1. Kosovac Adisa

492/17-O        šest (6)

 1. Mujčić Tarik

493/17-O          X

 1. Mansour Aldin

494/17-O        šest (6)

 1. Džindo Emira

495/17-O       šest (6)

 1. Dautović Armin

496/17-O        pet(5)

 1. Bužo Almedina

497/17-O        devet(9)

 1. Zametica Tarik

498/17-O       pet(5)

 1. Krajišnjik Snježana

499/17-O       osam (8)

 1. Zvizdić Dino

500/17-O         X

 1. Memić Samira

501/17-O    devet(9)

 1. Memidžan Enis

502/17-O      sedam(7)

 1. Milinković Nevena

503/17-O       sedam(7)

Strana 1 od 7

  erasmus  

ISO 9001