Raspored ispita iz Anatomija čovjeka

 

O B A V I J E S T

 

OBAVJEŠTAVAJU SE VANREDNI STUDENTI FAKULTETA ZDRAVSTVENIH STUDIJA – SVI SMJEROVI, DA ĆE SE ISPIT IZ PREDMETA ANATOMIJA ČOVJEKA, U ZAVRŠNOM TERMINU ODRŽATI U PONEDJELJAK, 22.01.2018. GODINE U HIRURŠKOM AMFITEATRU ( U KRUGU KCUS-A) PREMA SLIJEDEĆEM RASPOREDU:

STUDIJ LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE - U 16,00 SATI

STUDIJ RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE           - U 16,30 SATI

STUDIJ ZDRAVSTVENA NJEGA                     - U 17,00 SATI

STUDIJ FIZIKALNA TERAPIJA                       -   U 17,30 SATI

STUDIJ SANITARNOG INŽINJERSTVA         -   U 17,30 SATI.

 

KATEDRA ZA ANATOMIJU

Nastava iz predmeta "Anatomija čovjeka"

Obavještavamo vanredne studente I godine da će nastava iz predmeta "Anatomija čovjeka" biti održana 14. i 15. 10.2017. godine u 09:00 sati u amfiteatru Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Reziltati - Anatomija čovjeka

 

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

VANREDNI STUDIJ

 

REZULTATI SA ISPITA IZ ANATOMIJE ČOVJEKA U

DRUGOM SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU

KOJI JE ODRŽAN 22.09.2017. GOD.

STUDIJSKI PROGRAM ZDRAVSTVENA NJEGA I TERAPIJA

 

1.

MEMIŠEVIĆ ARMIN

ŠEST (6)

 

 

STUDIJSKI PROGRAM FIZIKALNA TERAPIJA

 

1.

OSMANOVIĆ RIFET

ŠEST (6)

2.

SIJERČIĆ AMIN

SEDAM (7)

3.

ZULIĆ MURIZ

ŠEST (6)

STUDIJSKI PROGRAM SANITARNI INŽINJERING

1.

BAJRAKTAREVIĆ LEJLA

ŠEST (6)

2.

ĆELO DŽENITA

SEDAM (7)

3.

KURTAGIĆ ILHANA

ŠEST (6)

4.

PUSTAHIJA AMAR

SEDAM (7)

STUDIJSKI PROGRAM RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE

1.

CVIKO DŽANI

ŠEST (6)

2.

MARIJANOVIĆ ADRIAN

SEDAM (7)

 

STUDIJSKI PROGRAM LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE

 

1.

NEZIR RUBINA

SEDAM (7)

UPIS OCJENA ĆE SE OBAVITI U UTORAK, 26.09.2017. GODINE U 12,00 SATI NA KATEDRI ZA ANATOMIJU MEDICINSKOG FAKULTETA U SARAJEVU.

 

KATEDRA ZA ANATOMIJU

Ispit - Fiziologija čovjeka

 

 

OBAVJEŠTENJE

 

ISPIT IZ PREDMETA FIZIOLOGIJA ČOVJEKA ODRŽAT ĆE SE U HIRURŠKOM AMFITEATRU

 

Rezultati - Engleski jezik

 

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

UNIVERZITETA U SARAJEVU

DATUM: 18. 09. 2017.

REZULTATI ISPITA (POPRAVNI SEPTEMBARSKI ROK) IZ PREDMETA

ENGLESKI JEZIK (VANREDNI STUDENTI)

 1. Memišević, Armin (Njega i terapija) 8
 2. Pustahija, Amar (San. inž) 7
 3. Macić, Medžida (Fiz. ter.) 7
 4. Brđanin, Sabina (San. inž) 7
 5. Paljanin, Muhamed (Zdravlje i ek.) 7
 6. Vračo, Adnan (Lab. tehn.) 6
 7. Džanko, Lejla (Lab. tehn.) 6
 8. Cerovac, Iris (Fiz. ter.) 6
 9. Srnja, Aida (Njega i terapija) 6
 10. Ćato, Damira (San. inž.) 6
 11. Ihtijarević, Melika (Lab. teh.) 6
 12. Seferović, Fatima (San. inž.) 6
 13. Seferović, Adem (Fiz. ter.) 6
 14. Seferović, Amela (Fiz. ter.) 6
 15. Aletić, Faris (Lab. teh.) 6
 16. Šilić, Damir (Radiološke teh.) 6
 17. Rizvo, Ajla (Njega i ter.) 6
 18. Bojić, Majda (Fiz. ter.) 6 – NEMA ISSS PRIJAVE
 19. Jamak, Nasiha (Njega i ter) 6
 20. Mazalović, Lejla 8Radiološke tehn.) 6
 21. Džeko, Ajla (Lab. teh.) 6
 22. Mustafić, Selma (Fit. terapija) 6
 23. Tahirović, Almina (Lab. teh.) 6
 24. Bečar, Ilma – Odstranjena radi prepisivanja (mobitel) - 5
 25. Merajić, Aldin – Odstranjena radi prepisivanja - 5

Upis ocjena će biti zakazan U ZADNJOJ SEDMICI SEPTEMBRA, na dan socijalnog ispitnog roka (informacije o datumu i mjestu održavanja ispitnog roka naknadno).

Fakultet zdravstvenih studija

Strana 1 od 6

  erasmus  

ISO 9001