Rezultati - Klinička kineziologija

 

Spisak studenata Vanrednog studija – Fizikalne terapije, koji su položili

ispit (18.09.2017.) iz predmeta Klinička kineziologija:

 

Ime i prezime:

 

Položena (I parcijala)

Položena (II parcijala)

1.      Milica Čeliković

Sedam (7)

Osam (8)

2.      Melina Korać

Osam (8)

Sedam (7)

3.      Aida Krkić

 

Devet (9)

4.      Tarik Hodžić

 

Sedam (7)

 

                                                                                          

Sarajevo, 19.09.2017. god.                                         Doc. dr. Amra Mačak Hadžiomerović

Ispit - Osnovi mikrobiologije

 

Ispit iz predmeta Osnovi Mikrobiologije

 
Institut za Mikrobiologiju
 
22.09 u 16.00          Vanredni
 
Za studije ZDRAVSTVENE NJEGE I ZDRAVLJE I EKOLOGIJA
 

Izmjena termina za polaganje ispita

 
 
Izmjena termina kod Doc dr. Jasmina Mahmutović
 
 
Opći principi zdravstvene njege 22.09 u 12.00
 
Proces zdravstvene njege          22.09 u 12.00
 
Zdravstvena njega u infektologiji  22.09 u 12.00
 
Zdravstvena njega internističkih bolesnika  29.09. u 12.00
 
Praktični rad I   29.09 u 12
 
 
Izmjena je samo u satnici a termini su isti,

 

Rezultati ispita - Biohemija

 

Univerzitet u Sarajevu

Fakultet zdravstvenih studija

O B A V I J E S T

Na ponovljenom završnom ispitu iz Biohemije (vanredni studij), koji je održan 14.09.2017. god. postignuti su sljedeći rezultati:

Smjer: Laboratorijske tehnologije

#

PREZIME

IME

INDEKS

OCJENA

1.       

Agić

Ilma

257/15-L

5 (pet)

2.       

Ahmetović

Kenan

189/14-L

Nije pristupio

3.       

Bajraktarević

Samra

214/14-L

7 (sedam)

4.       

Baručija

Belma

246/15-L

Usmena dopuna

5.       

Bihorac

Naida

262/15-L

6 (šest)

6.       

Bilkić

Emina

220/14-L

5 (pet)

7.       

Brutus

Anel

192/14-L

5 (pet)

8.       

Čohadarević

Šejla

250/15-L

6 (šest)

9.       

Čolić

Elma

261/15-L

6 (šest)

10.   

Čović

Merima

249/15-L

5 (pet)

11.   

Dizdarević

Ermina

238/15-L

7 (sedam)

12.   

Hadžić

Melisa

240/15-L

6 (šest)

13.   

Hadžić

Dženana

186/14-L

6 (šest)

14.   

Halilović

Anesa

216/14-L

7 (sedam)

15.   

Halimić

Irma

237/15-L

5 (pet)

16.   

Karamović

Selma

245/15-L

5 (pet)

17.   

Karić

Admira

204/14-L

6 (šest)

18.   

Kurić

Merima

182/13-L

Nije pristupila

19.   

Majdandžić

Josipa

175/13-L

7 (sedam)

20.   

Merdan

Amna

263/15-L

5 (pet)

21.   

Muratović

Amina

206/14-L

5 (pet)

22.   

Orman

Almedina

125/12-L

5 (pet)

23.   

Popovac

Zerina

270/15-L

7 (sedam)

24.   

Popović

Milica

251/15-L

5 (pet)

25.   

Sakalaš

Dženita

208/14-L

6 (šest)

26.   

Suljić

Alma

264/15-L

Usmena dopuna

27.   

Tatar

Amila

222/14-L

Nije pristupila

28.   

Zahirović

Emina

234/15-L

6 (šest)

29.   

Zec

Amra

252/15-L

6 (šest)

30.   

Zlatić

Anisa

218/14-L

7 (sedam)

Smjer: Zdravlje i ekologija

#

PREZIME

IME

INDEKS

OCJENA

1.       

Alagić

Adnan

158/14-S

Nije pristupio

2.       

Berbić

Muamera

162/14-S

5 (pet)

3.       

Bojo

Melanie

137/14-S

6 (šest)

4.       

Bravo

Vedad

121/13-S

6 (šest)

5.       

Gadžo

Ajdin

194/15-S

7 (sedam)

6.       

Gondžo

Nermana

183/15-S

8 (osam)

7.       

Katica

Berin

201/15-S

6 (šest)

8.       

Macić

Dženita

144/14-S

Nije pristupila

9.       

Prosjanović

Amra

175/15-S

6 (šest)

10.   

Višća

Enisa

178/15-S

7 (sedam)

11.   

Zelić

Adnan

151/14-S

5 (pet)

 

Usmena dopuna i upis ocjena u indeks obavit će se u ponedjeljak, 18.09.2017. god. u 9:00 sati na PMF-u (visoka zgrada, IX sprat).

 

Sarajevo, 15.09.2017. god.

Prof. dr. Edhem Hasković

Bottom of Form

Bottom of Form

Strana 1 od 12

  erasmus  

ISO 9001