Izmjena rasporeda III sem - Radiološke tehnologije

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 15.09.2017.godine

Raspored predavanja i vježbi za zimski semestar ak.2017/18.

STUDIJ RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE– vanredni studij, III semestar

 

 

 

 

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

SUBOTA

NEDJELJA

 

PREDMET

 

Primjenjena epidemiologija(P)

Fizika (P+V)

Primjenjena epidemiologija(P)

 

 

Radiološka aparatura (P)

Disfunkcija ljudskog organizma (P)

 

 

 

Radiološka aparatura (V)

Disfunkcija ljudskog organizma (P)

 

 

Pof. Dr Zarema Obradović

Prof. dr Ago Omerbašić

V. ass Zijad Muharemović

Pof. Dr Zarema Obradović

 

Doc. Dr Nurija Bilalović

v.ass Adnan Šehić

Doc. Dr Nurija Bilalović

SATNICA

16.00-17.30

15.00-17.30

16.00-18.15

16.00-18.30

15.00-16.30

8.30-12.00

9.00-11.15

 

PROSTOR

 

VETERINARSKI FAKULTET

HIRURŠKI AMFITEATAR

 

VETERINARSKI FAKULTET

 

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

 

VETERINARSKI FAKULTET

 

UKCS

 

VETERINARSKI FAKULTET

 

PREDMET

 

Primjenjena epidemiologija(V)

 

Osnovi kliničke prakse (V)

 

 

 

Disfunkcija ljudskog organizma (V)

 

 

Osnovi kliničke prakse (P)

 

 

 

Radiološka aparatura (V)

 

Ass. Eldina Smječanin

V.ass Hadžan Konjo

 

 

V.ass Faruk Skenderi

Doc. dr Đemil Omerović

v.ass Adnan Šehić

 

SATNICA

17.45-20.00

18.00-20.00

 

 

17.00-18.30

12.00-14.30

12.30-15.00

 

PROSTOR

 

VETERINARSKI FAKULTET

 

UKCS

 

 

 

VETERINARSKI FAKULTET

 

KLINIKA ZA ORTOPEDIJU

 

UKCS


 NAPOMENA: Nastava će se održati u periodu od 9.-15.10. 2017.;27.11.-03.12.2017.;15-21.01.2018.godine

 

Izmjena rasporeda III sem - Fizikalna terapija

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 15.09.2017.godine

Raspored predavanja i vježbi za zimski semestar ak.2017/18.

STUDIJ FIZIKALNE TERAPIJE– vanredni studij, III semestar

 

 

 

 

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

SUBOTA

NEDJELJA

PREDMET

 

Primjenjena epidemiologija(P)

Fizika (P+V)

 

Primjenjena epidemiologija(P)

 

Klinička kineziologija (P)

Disfunkcija ljudskog organizma (P)

 

 

Osnovi kliničke prakse (V)

 

Disfunkcija ljudskog organizma (P)

 

Prof. dr Zarema Obradović

Prof. dr Ago Omerbašić

V. ass Zijad Muharemović

Prof. dr Zarema Obradović

Doc. Dr Amra Mačak Hadžiomerović

 

 

v.ass Hadžan Konjo

Doc. Dr Nurija Bilalović

SATNICA

 

16.00-17.30

15.00-17.30

 

16.00-18.15

16.00-20.00

15.00-16.30

9.00-11.30

9.00-11.15

PROSTOR

 

VETERINARSKI FAKULTET

HIRURŠKI AMFITEATAR

 

VETERINARSKI FAKULTET

 

UČIONICA BR 1

 

VETERINARSKI FAKULTET

 

KLINIKA ZA ORTOPEDIJU

 

VETERINARSKI FAKULTET

PREDMET

Primjenjena epidemiologija(V)

 

 

 

Disfunkcija ljudskog organizma (V)

 

 

Osnovi kliničke prakse (P)

 

 

Klinička kineziologija (V)*

Ass. Eldina Smjčanin

 

 

 

V.ass Faruk Skenderi

Doc. dr Đemil Omerović

Doc. Dr Amra Mačak Hadžiomerović

Doc. Dr Eldad Kaljić

SATNICA

17.45-20.00

 

 

 

17.00-18.30

12.00-14.30

12.00-18.00

PROSTOR

 

VETERINARSKI FAKULTET

 

 

 

 

VETERINARSKI FAKULTET

 

KLINIKA ZA ORTOPEDIJU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

 

*termin i mjesto održavanja u dogovoru sa odgovornim nastavnikom

 

NAPOMENA: Nastava će se održati u periodu od 9.-15.10. 2017.;27.11.-03.12.2017.;15-21.01.2018.godine

 

Ispit - Osnovi mikrobiologije

 

Ispit iz predmeta Osnovi Mikrobiologije

 
Institut za Mikrobiologiju
 
22.09 u 16.00          Vanredni
 
Za studije ZDRAVSTVENE NJEGE I ZDRAVLJE I EKOLOGIJA
 

Izmjena termina za polaganje ispita

 
 
Izmjena termina kod Doc dr. Jasmina Mahmutović
 
 
Opći principi zdravstvene njege 22.09 u 12.00
 
Proces zdravstvene njege          22.09 u 12.00
 
Zdravstvena njega u infektologiji  22.09 u 12.00
 
Zdravstvena njega internističkih bolesnika  29.09. u 12.00
 
Praktični rad I   29.09 u 12
 
 
Izmjena je samo u satnici a termini su isti,

 

Strana 1 od 11

  erasmus  

ISO 9001