Izmjena termina za polaganje ispita

 
 
 
Izmjena termina kod Doc dr. Jasmina Mahmutović
 
 
Opći principi zdravstvene njege 22.09 u 12.00
 
Proces zdravstvene njege          22.09 u 12.00
 
Zdravstvena njega u infektologiji  22.09 u 12.00
 
Zdravstvena njega internističkih bolesnika  29.09. u 12.00
 
Praktični rad I   29.09 u 12
 
 
Izmjena je samo u satnici a termini su isti,
 

 

Ispiti za Laboratorijske tehnologije

 
Ispiti iz predmeta:
 
Laboratorijske tehnologije u molekularnoj biologiji
Dinamika stanice,
Eksperimentalne laboratorijske tehnologije,
Apikativne metode u kultivaciji ćelija
- Osnove tehnologije u molekularnoj biologiji
 
održati na Institutu za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju a ne na Fakultetu? 

U isto vrijeme i datum, samo se mjesto održavanja mjenja.

 

Termini popravnih ispita za septembar ak.2016/2017

 

Termini odbrane Stručnih radova–završni rok, redovni i vanredni studij za ak.2016/17. godinu

18.09.2017.

19.09.2017.

UČIONICA

1

2

3

1

2

3

 

Prof.dr Dijana Avdić

 

8.30-9.00

Doc. dr Jasmina Mahmutović

 

9.00-11.00

Prof. dr Aida Rudić

 

9.00-10.00

Prof .dr Aida Ramić Čatak

 

9.00-12.00

Prof. Fatima Jusupović

 

8.30-9.00

Prof. dr Jozo Ćorić

 

9.00-12.00

 

Prof. dr Emira Švraka

9.00-11.00

Doc. dr. Amila Jaganjac

 

11.00-13.00

Prof .dr Nafija Serdarević

11.00-13.00

Prof. dr Mirsad Muftić

 

 

13.00-16.00

Prof.dr Nafija Serdarević

 

9.30-11.30

 

 

 

 

Prof. dr Meliha Sakić

12.00-16.00

Doc. dr Amra Mačak Hadžiomerović

13.30-15.30

 

 

Doc. dr Enes Slatina

 

12.00-15.30

Doc.dr Irma Salimović Bešić

 

15.00-17.00

20.09.2017.

21.09.2017.

UČIONICA

1

2

3

1

2

3

 

Doc. dr Lana Lekić

 

9.00-11.00

Prof. dr Naris Pojskić

 

9.00-10.00

Doc. dr Suada Branković

9.00-12.00

Prof. dr Zarema Obradović

 

9.00-10.00

Doc. dr Muris Pecar

 

 

11.00-13.00

Prof. dr Jozo Ćorić

 

9.00-11.00

 

Doc. dr Arzija Pašalić

11.30-15.00

Doc. dr Bakir Katana

10.30-13.00

Doc. dr Amela Dedejić Ljubović

14.00-16.00

Doc.dr Nermana Basara

10.30-13.00

Doc. dr Snježana Unčanin

13.30-16.00

Prof. dr Aida Pilav

        

12.00-15.00

 

 

 

Doc. dr Mehmed Cero

13.30-16.00

 

Doc. dr Maja Banjin

 

13.30-16.00

 

Prof. dr Ermina Mujičić

 

Profesorica Obradovic 3

9.00 10.00

 

22.09.petak

 

                 

 

 

Termini popravnih ispita za septembar ak.2016/2017

 

TERMINI POPRAVNIH ISPITA ZA AKADEMSKU 2016/17.. GODINU

STUDIJ FIZIKALNE TERAPIJE- VANREDNI STUDIJ

 

PREDMETI

TERMIN ISPITA

PREDMETI

TERMIN ISPITA

Klinička kineziologija

18.09.2017.god

16 h

Učionica br 1

Fizikalna terapija

26.09.2017.god

16 h

Učionica br 1

Fizika

19.09.2017.god

16 h

Učionica br 1

Fizikalna terapija u reumatološkoj rehabilitaciji

27.09.2017.god

16 h

Učionica br 3

Primjenjena epidemiologija

           20. 09.2017.god

16 h

Veterinarski fakultet

Radiografska morfologija

25.09.2017.god

16 h

Hirurški amfiteatar

Osnovi kliničke prakse

21.09.2017.god

16 h

Klinika za ortopediju

Terapija pokretom

28.09.2017.god

16 h

Učionica br 1

Disfunkcija ljudskog organizma

22.09.2017.god

16 h

Veterinarski fakultet

 

 

Fizikalna terapija u rehabilitaciji lokomotornog sistema u ortopediji

18.09.2017.god

16 h

Učionica br 3

Fizikalna terapija u neurološkoj rehabilitaciji

 

25.09.2017.god

17 h

Učionica br 3

Fizikalna terapija u rehabilitaciji lokomotornog sistema u traumatologiji

19.09.2017.god

16 h

Učionica br 3

Fizikalna terapija u rehabilitaciji senzornih onesposobljenja

26.09.2017.god

17 h

Učionica br 3

Funkcionalna pomagala

20.09.2017.god

17 h

Učionica br 3

Fizikalna terapija us portu i sportskoj medicini

27.09.2017.god

17 h

Učionica br 3

Fizikalna terapija u kardio-pulmonalnoj rehabilitaciji

21.09.2017.god

16 h

Učionica br 3

Bolni sindromi u rehabilitaciji

28.09.2017.god

16 h

Učionica br 3

Manuelna masaža

22.09.2017.god

16 h

Učionica br 3

Fizikalna terapija u gerijatrijskoj rehabilitaciji

29.09.2017.god

16 h

Učionica br 3

Fizikalna terapija u rehabilitaciji neuroloških i senzornih onesposobljenja

18.09.2017.god

16 h

Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju

Ferijalna praksa

25.09.2017.god

16 h

Učionica br 3

Rehabilitacija u dječijem dobu

(cerbralna paraliza)

19.09.2017.god

17 h

Učionica br 3

Upravljanje kvalitetom u zdravstvenoj zaštiti

26.09.2017.

16 h

Učionica br 3

Profesionalna rehabilitacija

20.09.2017.god

16 h

Učionica br 3

Zdravstvena ekonomika

27.09.2017.god

16 h

Učionica br 3

Primjena informatičkih sistema u fizikalnoj terapiji i rehabilitaciji

21.09.2017.god

16 h

Sala za informatiku

Opšta metodologija istraživanja u zdravstvu

28.09.2017.god

10 h

Učionica br 3

 

 

Termini popravnih ispita za septembar ak.2016/2017

 

TERMINI POPRAVNIH ISPITA ZA AK. 2016/17.. GODINU

STUDIJ LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE- VANREDNI STUDIJ

 

PREDMETI

TERMIN ISPITA

PREDMETI

TERMIN ISPITA

Osnovi mikrobiologije

18.09.2017..god

17 h

Učionica br 1

Kliničko laboratorijska dijagnostika

 

25.09.2017.god

17 h

Učionica br 2

Upravljanje kvalitetom u zdravstvenoj zaštiti

21.09.2017.god

16 h

Učionica br 2

Metode u mikrobiologiji

26. 09.2017.god

17 h

Učionica br 2

Opšta, anorganska i organska hemija

19. 09.2017.god

16 h

Hirurški amfiteatar

Morfologija u dijagnostici

27.09.2017.god

17 h

Učionica br 3

Primjenjena epidemiologija

           20. 09.2017.god

16 h

Veterinarski fakultet

Biohemija

28.09.2017.god

16 h

Hirurški amfiteatar

Disfunkcija ljudskog organizma

22.09.2017.god

16 h

Veterinarski fakultet

Laboratorijske tehnologije u imunologiji

29.09.2017.god

17 h

Učionica br 2

Metode u citodijagnostici

18.09.2017.god

18 h

Učionica br 1

Kliničko hemijske laboratorijske tehnologije II

25.09.2017.god

18 h

Učionica br 3

Kliničko hemijske laboratorijske tehnologije I

19.09.2017.god

18 h

         Učionica br 1

Osnove tehnologije molekularne biologije

26.09.2017.god

18 h

Učionica br 3

Instrumentacija sa fizikom zračenja

20.09.2017.god

18 h

         Učionica br 1

Metode u morfologiji

27.09.2017.god

18 h

Učionica br 1

Dinamika ćelije

21.09.2017.god

18 h

           Učionica br 1

Stručna praksa I

28.09.2017.god

18 h

Učionica br 3

   

Obrada laboratorijskih podataka

29.09.2017.god

18 h

Učionica br 3

Metode u citodijagnostici

18.09.2017.god

18 h

         Učionica br 1

Aplikativne metode u kultivaciji humanih stanica

25.09.2017.god

18 h

Učionica br 3

Laboratorijske tehnologije u molekularnoj biologiji

19.09.2017.god

18 h

Učionica br 3

Upravljanje kvalitetom u zdravstvenoj zaštiti

26.09.2017.

16 h

Učionica br 3

Eksperimentalna laboratorijska tehnologija

20.09.2017.god

18 h

Učionica br 2

Zdravstvena ekonomika

27.09.2017.god

16 h

Učionica br 3

Dinamika stanica

21.09.2017.god

18 h

Učionica br 1

Opšta metodologija istraživanja u zdravstvu

28.09.2017.god

10 h

Učionica br 3

 

Robotika u laboratoriji

22.09.2017.god

18 h

Učionica br 2

 

 

Strana 1 od 7

  erasmus  

ISO 9001