Odbrana završnih za apsolvente 2017/2018

 

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

 

VAŽI ZA STUDENTE SA STATUSOM STUDENTA APSOLVENTA I CIKLUSA (REDOVNI i VANREDNI STUDIJ)- BOLONJSKI NAČIN STUDIRANJA

 

O B A V J E Š T E NJ E

ZAVRŠNI ISPIT-ODBRANA STRUČNIH RADOVA, JE PREDVIĐENA 26.01.2018.GODINE I OBAVLJAĆE SE U UČIONICI BROJ 2. STUDENTIMA JE OTVORENA MOGUĆNOST PRIJAVLJIVANJA ISPITA PUTEM ISSS APLIKACIJE OD 19.-25.01.2018.GODINE.

(UKOLIKO SE ISPIT NE PRIJAVI, STUDENT NE MOŽE PRISTUPITI ISPITU.

STUDENTI SU PRIJE TREBALI PREDATI INDEXE U STUDENTSKU SLUŽBU SA MOLBOM ZA SREĐENJE DOSIJEA- INAČE NE MOGU PRISTUPITI ISPITU.

STUDENT NA ISPITU MORA IMATI INDEX RADI UPISA OCJENE U ISTI).

TAKOĐER, STUDENTI TREBAJU OBAVJESTITI SVOJE MENTORE O DATUMU ODREĐENOM ZA ODBRANE STRUČNIH RADOVA I KOJI SE TREBAJU ODMAH JAVITI KOORDINATORU ZA

I CIKLUS DR.SCI.VEDRAN ĐIDO RADI REZERVIRANJA TERMINA ODBRANE.

NAKON ODBRANE STRUČNOG RADA STUDENT TREBA U BIBLIOTEKU OSTAVITI JEDAN PRIMJERAK STRUČNOG RADA U PRINTANOJ VERZIJI I NA CD-u, TE SE JAVITI U STUDENTSKU SLUŽBU RADI ADMINISTRATIVNIH OBAVEZA, A MENTORU REĆI DA TREBA ELEKTRONSKIM PUTEM POSLATI AMELI ŠATROVIĆ TEMU STRUČNOG RADA, DATUM ISPITA I POSTIGNUTU OCJENU.

SVE INFORMACIJE I POMOĆ, STUDENTI MOGU DOBITI NA STUDENTSKOJ SLUŽBI.

 

19.01.2018.                                                                                  STUDENTSKA SLUŽBA

Rezultati ispita - Scintigrafija i PET CT

 

PREDMET : SCINTIGRAFIJA i PET/CT (vanredni studenti)

 

IME

PREZIME

BROJ INDEXA

OCJENA

Alić

Adnan

212/13-R

8

Andelija

Šaćir

266/14-R

7

Bavčić

Lejla

281/14-R

10

Bjelak

Amar

261/14-R

10

Crnomerović

Harun

276/14-R

10

Fatić

Selma

278/14-R

10

Gonilović

Haris

239/14-R

10

Halilović

Minela

271/14-R

10

Hamzić

Sead

263/14-R

10

Heljić

Almedina

284/14-R

10

Hodžić

Sabina

221/13-R

9

Ivanović

Jovana

255/14-R

10

Klisura

Mahira

279/14-R

10

Krndžija

Armin

250/14-R

10

Kubat

Lejla

273/14-R

10

Marjanović

Kristijan

262/14-R

10

Memetović

Talib

286/14-R

10

Mičić

Jelena

332/15-R

10

Mujanović

Sabina

257/14-R

10

Mušanović

Delila

260/14-R

9

Palić

Lejla

267/14-R

10

Paraganlija

Nedžad

283/14-R

10

Parla

Samira

256/14-R

10

Sekulović

Marko

253/14-R

10

Solak

Ermin

249/14-R

9

Spahić

Najla

287/14-R

10

Šahinagić

Dženana

265/14-R

9

Šenderović

Miralem

147/10-R

10

Šito

Ervin

325/15-R

10

Rezultati - Terapija sa radionulkeidima

Terapija sa radionukleidima        
Vanredni            
Datum 15.01.2018.          
             
ID Prezime Ime Indeks ocjena    
1 Alić Adnan 212/13-R 9    
2 Andelija Šaćir 266/14-R 9    
3 Bavčić Lejla 281/14-R 9    
4 Bjelak Amar 261/14-R 9    
5 Crnomerović Harun 276/14-R 10    
6 Fatić Selma 278/14-R 9    
7 Gonilović Haris 239/14-R 10    
8 Halilović Minela 271/14-R 10    
9 Hamzić Sead 263/14-R 10    
10 Heljić Almedina 284/14-R 10    
11 Hodžić Sabina 221/13-R 10    
12 Ivanović Jovana 255/14-R 9    
13 Klisura Mahira 279/14-R 10    
14 Krndžija Armin 250/14-R 8    
15 Kubat Lejla 273/14-R 10    
16 Marjanović Kristijan 262/14-R 10    
17 Memetović Talib 286/14-R 10    
18 Mičić Jelena 332/15-R 10    
19 Mujanović Sabina 257/14-R 10    
20 Mušanović Delila 260/14-R 10    
21 Palić Lejla 267/14-R 9    
22 Paraganlija Nedžad 283/14-R 10    
23 Parla Samira 256/14-R 9    
24 Sekulović Marko 253/14-R 9    
25 Solak Ermin 249/14-R 10    
26 Spahić Najla 287/14-R 9    
27 Šahinagić Dženana 265/14-R 10    
28 Šenderović Miralem 147/10-R 10    
29 Šito Ervin 325/15-R 8    
             
Predavač: Prof.dr. Elma Kucukalic-Selimović      
Predmetni asistenti: Dr. Sadzida Begović-Hadzimuratović, Mr.sci. Belma Tukić
             
             

Studenti apsolventi 2017/2018

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

 

VAŽI ZA STUDENTE SA STATUSOM STUDENTA APSOLVENTA I i II CIKLUSA (REDOVNI i VANREDNI STUDIJ)- BOLONJSKI NAČIN STUDIRANJA

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Studenti I i II ciklusa studija koji imaju regulisan status studenta apsolventa u akademskoj 2017./18.godini (potrebno da svi studenti provjere status u indexu) , shodno članu 78.(stav 8. i 10.) Zakona o visokom obrazovanju KS imaju pravo polagati nepoložene ispite u svim ispitnim rokovima u toku studijske godine.

Također, ukoliko je student položio sve ispite, izuzev stručnog/završnog rada, ima pravo polagati stručni/završni rad u toku studijske godine, bez obzira na ispitne rokove utvrđene Zakonom.

Shodno ovoj obavjesti, ukoliko ima nejasnoća o istom, studenti se trebaju hitno javiti u Studentsku službu radi dobijanja dodatnih informacija.

Za studente koji nisu stekli pravo za sticanje statusa studenta apsolventa i koji su obnovili IV godinu studija

(za I ciklus) ili I godinu studija (za II ciklus studija), ne važi primjena člana 78.

Sugeriše se svim studentima da se jave sa indexom na Studentsku službu prije početka ispitnih rokova.

Izmjena termina za polaganje ispita

 
 
 
Izmjena termina kod Doc dr. Jasmina Mahmutović
 
 
Opći principi zdravstvene njege 22.09 u 12.00
 
Proces zdravstvene njege          22.09 u 12.00
 
Zdravstvena njega u infektologiji  22.09 u 12.00
 
Zdravstvena njega internističkih bolesnika  29.09. u 12.00
 
Praktični rad I   29.09 u 12
 
 
Izmjena je samo u satnici a termini su isti,
 

 

Strana 1 od 8

  erasmus  

ISO 9001