Obavještenje

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA                                                     

                              

O B A V J E Š T E N J E

STUDENTI IV GODINE VANREDNOG  STUDIJA I CIKLUSA STUDIJA KOJI POLAGANJEM ZADNJEG ISPITA ZAVRŠAVAJU STUDIJ, TREBAJU SE JAVITI NA STUDENTSKU SLUŽBU SA INDEXOM UZ NAPISANU MOLBU RADI SREĐENJA STUDENTSKOG DOSIJEA. ROK ZA PREDAJU INDEXA JE DAN KADA JE STUDENT IMAO ZADNJI ISPIT.

POTREBNI KRITERIJ:

- UPISAN VIII SEMESTAR STUDIJA

- USLOV ZA PRIJAVLJIVANJE ISPITA PUTEM ISSS APLIKACIJE I POLAGANJE ISTOG JE 

   POTPIS  PREDMETNOG NASTAVNIKA U INDEXU

- SVE POTPISE OD PREDMETNIH NASTAVNIKA U INDEXU IZ VIII SEMESTRA STUDIJA

- UPISANE SVE OCJENE U INDEX IZ SVIH PREDMETA  

- UPISANE SVE OCJENE U ISSS APLIKACIJU (PRIJE PREKONTROLOSATI RANIJE POLOŽENE 

   ISPITE I UPOREDITI SA INDEXOM)

- UPLATA 500,00KM NA IME ZADNJE RATE UPISNINE LJETNOG SEMESTRA 2017/18.

- PEČAT IZ BIBLIOTEKE DA NEMAJU DUGOVANJA KNJIGA

STUDENTI SVE ISPITE TREBAJU PRIJAVITI PUTEM ISSS APLIKACIJE. STUDENTI NA ISPITU MORAJU IMATI INDEX.

STUDENTI KOJI NE ISPUNE GORE NAPISANI KRITERIJ, NEĆE MOĆI DOBITI UVJERENJE O DIPLOMIRANJU.

ZA DOBIJANJE UVJERENJA O DIPLOMIRANJU, STUDENTI TREBAJU UZ INDEX NAPISATI MOLBU SA NAZNAKOM ZBOG ČEGA IM TREBA UVJERENJE O DIPLOMIRANJU. UZ MOLBU SE PREDAJU I DOKAZI O UPLATI OD 30,00KM NA IME IZDAVANJA UVJERENJA, TE DOKAZ O UPLATI 90,00KM NA IME TROŠKOVA IZRADE DIPLOME (BROJ ŽIRO RAČUNA FAKULTETA IMA NA WEB STRANICI)

ONI STUDENTI KOJI ĆE ZADNJI ISPIT POLAGATI U SEPTEMBRU, ISTO TREBAJU URADITI.

06.06.2018.                                                                           STUDENTSKA SLUŽBA

Nastava - Profesionalna rehabilitacija

 

IV GODINA                                                                                FIZIKALNA TERAPIJA

VANREDNI STUDIJ

 

OBAVIJEST

Obavještavamo vanredne studente studijskog programa Fizikalna terapija da će nastava iz predmeta PROFESIONALNA REHABILITACIJA biti održana u subotu 12.05.2018. godine s početkom u 09:00 sati na Fakultetu zdravstvenih studija (Učionica 3).

POPRAVNI ISPIT-ODBRANA STRUČNIH RADOVA

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

 

VAŽI ZA STUDENTE SA STATUSOM STUDENTA APSOLVENTA I CIKLUSA (REDOVNI i VANREDNI STUDIJ)- BOLONJSKI NAČIN STUDIRANJA

 

O B A V J E Š T E NJ E

POPRAVNI ISPIT-ODBRANA STRUČNIH RADOVA, JE PREDVIĐENA 20.02.2018.GODINE I OBAVLJAĆE SE U UČIONICI BROJ 2. STUDENTIMA JE OTVORENA MOGUĆNOST PRIJAVLJIVANJA ISPITA PUTEM ISSS APLIKACIJE OD 13.-20.02.2018.GODINE.

(UKOLIKO SE ISPIT NE PRIJAVI, STUDENT NE MOŽE PRISTUPITI ISPITU.

STUDENTI SU PRIJE TREBALI PREDATI INDEXE U STUDENTSKU SLUŽBU SA MOLBOM ZA SREĐENJE DOSIJEA- INAČE NE MOGU PRISTUPITI ISPITU.

STUDENT NA ISPITU MORA IMATI INDEX RADI UPISA OCJENE U ISTI).

TAKOĐER, STUDENTI TREBAJU OBAVJESTITI SVOJE MENTORE O DATUMU ODREĐENOM ZA ODBRANE STRUČNIH RADOVA I KOJI SE TREBAJU ODMAH JAVITI KOORDINATORU ZA

I CIKLUS DR.SCI.VEDRAN ĐIDO RADI REZERVIRANJA TERMINA ODBRANE.

NAKON ODBRANE STRUČNOG RADA STUDENT TREBA U BIBLIOTEKU OSTAVITI JEDAN PRIMJERAK STRUČNOG RADA U PRINTANOJ VERZIJI I NA CD-u, TE SE JAVITI U STUDENTSKU SLUŽBU RADI ADMINISTRATIVNIH OBAVEZA, A MENTORU REĆI DA TREBA ELEKTRONSKIM PUTEM POSLATI AMELI ŠATROVIĆ TEMU STRUČNOG RADA, DATUM ISPITA I POSTIGNUTU OCJENU.

SVE INFORMACIJE I POMOĆ, STUDENTI MOGU DOBITI NA STUDENTSKOJ SLUŽBI.

13.02.2018.                                                                                  STUDENTSKA SLUŽBA

Rezultati ispita - Modeliranje ekoloških rizika i ekološko inžinjerstvo

 

Rezultati ispita iz predmeta Modeliranje ekoloških rizika i ekološko inžinjerstvo za vanredne studente održan dana 23.01.2018.

 

Red. broj

Prezime

studenta

Ime studenta

Bodovi Ukupno

(max.1000)

KONAČNA OCJENA

1.       

Beganović

Amar

69

7

2.       

Zundja

Amina

0

Nije položio

3.       

Mahmić

Amina

71

7

4.       

Kahriman

Adela

55

6

5.       

Hosavcic

Ema

78

8

6.       

Kozić

Emil

65

7

7.       

Muhić

Adnan

64+1

7

8.       

Beganović

Emina

62

6

9.       

Mašić

Edin

53

Nije položio

10.   

Bicic

Almedina

60

6

11.   

Kero

Armin

60

6

12.   

Balović

Anerita

65

7

13.   

Kesko

Anida

93

9

14.   

Kadrović

Ilma

64

6

15.   

Muratović

Haris

72

7

16.   

Bedić

Bajro

53

Nije položio

 

Sarajevo, 31.01.2018.

Ovjera i upis ak. 2017/2018

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA                                         I CIKLUS- VANREDAN STUDIJ !!!

 

OVJERA I, III, V i VII SEMESTRA

UPIS u II, IV, VI, VIII SEMESTAR

OBNOVA II, IV, VI, VIII SEMESTRA

APSOLVENTSKI STATUS ZA VIII SEMESTAR

 

DATUM

SEMESTAR

VRIJEME

VRIJEME

VRIJEME

VRIJEME

VRIJEME

 

 

 

09.00 sati

10.00 sati

11.00 sati

12.00 sati

13.00 sati

 

 

19.02.2018

 

 

II

semestar

 

Fizikalna terapija

 

Laboratorijske tehnologije

 

Radiološke tehnologije

 

Sanitarno inžinjerstvo

 

Zdravstvena njega

 

20.02.2018

 

IV

semestar

 

Fizikalna terapija

 

Laboratorijske tehnologije

 

Radiološke tehnologije

 

Sanitarno inžinjerstvo

 

Zdravstvena njega i terapija

 

21.02.2018

 

VI

semestar

 

Fizikalna terapija

 

Laboratorijske tehnologije

 

Radiološke tehnologije

 

Zdravlje

i ekologija

 

Zdravstvena njega i terapija

 

22.02.2018

 

 

VIII semestar

 

Fizikalna terapija

 

Laboratorijske tehnologije

 

Radiološke tehnologije

 

Zdravlje

i ekologija

 

Zdravstvena njega i terapija

 

MJESTO UPISA: UČIONICA 1

 

ZA OVJERU NEPARNOG (ZIMSKOG) SEMESTRA JE POTREBNO:

  • SVI POTPISI U INDEXU PREDMETA ZIMSKOG SEMESTRA
  • UPISANE SVE OCJENE U INDEX POLOŽENIH ISPITA ZIMSKOG SEMESTRA

ZA UPIS PARNOG (LJETNOG) SEMESTRA JE POTREBNO:

  • ISPUNJEN SEMSTRALNI LIST SA PREDNJE I STRAŽNJE STRANE

( MOŽE SE KUPITI U STUDENTSKOJ SLUŽBI - 0,50KM)

  • ISPUNJEN INDEX SA PREDMETIMA SEMESTRA KOJI SE UPISUJE

( PREDMETI SU NA OGLASNOJ PLOČI)

  • UPLATA 500,00KM NA IME UPISNINE I RATE LJETNOG SEMESTRA

( KUPITI UPLATNICU I POPUNITI NA SLJEDEĆI NAČIN:

broj žiro računa na koji treba uplatiti je: 1610000000940038(ima na web stranici)

Svrha doznake:upisnina I rate ljetnog semestra akademske 2017/18.,

Primalac: Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu,

Obavezno upisati broj indexa pored imena i prezimena, datum i mjesto uplate).

ZA OBNOVU PARNOG (LJETNOG) SEMESTRA JE POTREBNO:

  • POPUNJENA PREDNJA I STRAŽNJA STRANA SEMESTRALNOG LISTA SA PREDMETIMA KOJE STUDENT NIJE POLOŽIO IZ LJETNOG– II, IV,VI ili VIII SEMESTRA (MOŽE SE KUPITI U STUDENTSKOJ SLUŽBI - 0,50KM)
  • UPISANI PREDMETI U INDEX KOJE STUDENT NIJE POLOŽIO IZ LJETNOG –

II, IV, VI ili VIII SEMESTRA                                                                    

  • UPLATA ZA NEPOLOŽENE ISPITE LJETNOG SEMESTRA - 100,00KM PO ISPITU

(KUPITI UPLATNICU I POPUNITI NA SLJEDEĆI NAČIN:

broj žiro računa na koji treba uplatiti je: 1610000000940038(ima na web stranici),

Svrha doznake: nepoloženi ispiti parnog semestra i napisati naziv/e predmeta,

Primalac: Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu,

Obavezno upisati broj indexa pored imena i prezimena, datum i mjesto uplate).

ZA APSOLVENTSKI STATUS ZA VIII SEMESTAR JE POTREBNO:

  • POPUNJENA PREDNJA I STRAŽNJA STRANA SEMESTRALNOG LISTA SA PREDMETIMA KOJE STUDENT NIJE POLOŽIO IZ LJETNOG VIII SEMESTRA

(MOŽE SE KUPITI U STUDENTSKOJ SLUŽBI - 0,50KM)

  • UPISANI PREDMETI U INDEX KOJE STUDENT NIJE POLOŽIO IZ LJETNOG

VIII SEMESTRA                                                                                                                                                                                      

OBRASCI SE MORAJU POPUNITI ČITKO I ŠTAMPANIM SLOVIMA I SEMESTRALNI LIST STUDENT LIČNO POTPISATI.

STUDENTI KOJI OPRAVDANO NEĆE BITI U SARAJEVU NA DAN UPISA, MOGU SE ODMAH JAVITI U STUDENTSKU SLUŽBU RADI POMOĆI I DA UNAPRIJED DOBIJU OBRASCE I ISTE POTPIŠU I OSTAVE KOLEGAMA DA ZA NJIH OBAVE UPIS.

SAMO ONI STUDENTI KOJI SE UPIŠU/OBNOVE/ SEMESTAR /PRODUŽE STATUS STUDENTA APSOLVENTA U NAVEDENE DANE, BIT ĆE NA SPISKU STUDENATA I MOĆI ĆE PRISUSTVOVATI NASTAVI/IZVRŠAVATI PREOSTALE OBAVEZE, TE PRIJAVLJIVATI ISPITE! NAKNADNI UPIS NEĆE BITI MOGUĆ.

SVE INFORMACIJE I POMOĆ STUDENTI MOGU DOBITI NA ŠALTERU STUDENTSKE SLUŽBE ILI NA BROJ TELEFONA 033569802 U RADNO VRIJEME ISTE.

 

Sarajevo, 06.02.2018.                                                            STUDENTSKA SLUŽBA

Strana 1 od 9

  erasmus  

ISO 9001