Prijave ispita - Aprilski rok

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

U SARAJEVU

VAŽI ZA REDOVNI, VANREDNI I DIFERENCIRANI STUDIJ

( DOBOLONJA)!!!!

                                       O B A V J E Š T E N J E

PRIJAVE ZA POLAGANJE ISPITA U APRILSKOM ISPITNOM ROKU PRIMAĆE SE OD :

I TERMIN : 23.03. – 30.03.2017.

II TERMIN: 03.04. – 10.04.2017.

PRIJAVE ZA POLAGANJE SE PREDAJU ISKLJUČIVO UZ INDEX.

PRIJAVE MOGU PREDATI STUDENTI KOJI SU IZMIRILI SVE OBAVEZE PLAĆANJA UPISNINE, TE KOJI IMAJU REGULISAN STATUS STUDENTA.

PRIJAVE ZA POLAGANJE STUDENTI DIFERENCIRANOG,VANREDNOG i REDOVNOG STUDIJA MOGU POSLATI I POŠTOM TAKO ŠTO ĆE UZ PRIJAVU ZA POLAGANJE, POSLATI KOPIRANU PRVU STRANU INDEXA SA SLIKOM I STRANU INDEXA KAO DOKAZ DA STUDENT IMA POTPIS IZ PREDMETA ZA KOJI PREDAJE PRIJAVU ZA POLAGANJE.

STUDENTI KOJI PRIJAVLJUJU ISPITE ZA POLAGANJE KAO PREOSTALE OBAVEZE, UZ PRIJAVU TREBAJU DONIJETI I UPLATNICU OD 60,00KM SA UPISANIM DATUMOM UPLATE I NAZIVOM PREDMETA ZA KOJI VAŽI UPLATA.

SAMO PRAVILNO POPUNJENE PRIJAVE, BIĆE PRIMLJENE.

NAKNADNO PRIJAVLJIVANJE ISPITA NEĆE BITI MOGUĆE.

SVU POMOĆ I INFORMACIJE STUDENTI MOGU DOBITI NA STUDENTSKOJ SLUŽBI SVAKI RADNI DAN OD 12.00-14.00 SATI ILI NA TEL.033 569 802.

17.03.2017.                                                                                         Šef Studentske službe

                                                                                            Mr.sci. Munib Smajović, dipl.ing.

Ispit - Kliničko-psihološki rad sa osobama sa senzornim oštećenjem

 

VAŽI ZA VANREDNI STUDIJ

O B A V J E Š T E NJ E

ISPIT IZ PREDMETA KLINIČKO-PSIHOLOŠKI RAD SA OSOBAMA SA SENZORNIM OŠTEĆENJEM

U MARTOVSKOM  ISPITNOM ROKU ODRŽAĆE SE:

21.03.2017.u 14.30 sati

ISPIT ĆE SE ODRŽATI U CSR-u.

Ispit - Kliničko-psihološki rad sa osobama sa senzornim oštećenjem

 

VAŽI ZA VANREDNI STUDIJ

O B A V J E Š T E NJ E

ISPIT IZ PREDMETA KLINIČKO-PSIHOLOŠKI RAD SA OSOBAMA SA SENZORNIM OŠTEĆENJEM

U MARTOVSKOM  ISPITNOM ROKU ODRŽAĆE SE:

21.03.2017.u 14.30 sati

ISPIT ĆE SE ODRŽATI U CSR-u.

Ispit - Kineziologija

 

MARTOVSKI APSOLVENTSKI ISPITNI ROK

STARI PROGRAM

KINEZIOLOGIJA (Redovni, vanredni i diferencirani studij)

I TERMIN:

PRAKTIČNI DIO ISPITA: Po dogovoru sa predmetnim višim asistentom

TEST:                                  30.03.2017. godine u 09:00 sati u prostorijama FZS-a

Strana 1 od 2

  erasmus  

ISO 9001