OBAVJEŠTENJE !!!

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

                                         FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA                                                                                

O B A V J E Š T E N J E

STUDENTI SVIH GODINA STUDIJA KOJI SU PRENIJELI NEKI ISPIT U NAREDNU GODINU STUDIJA I KOJI TAJ ISPIT NE MOGU PRIJAVITI PUTEM ISSS APLIKACIJE ZA POLAGANJE, TREBAJU 6 DANA PRIJE ISPITA (7 DANA PRIJE ISPITA SE  OTVARA MOGUĆNOST PRIJAVE) JAVITI U STUDENTSKU SLUŽBU LIČNO, TELEFONOM ILI MAIL-om, RADI DOBIJANJA  POMOĆI OKO ISTOG.

STUDENTI KOJI SE NE JAVE NA GORE NAPISANI NAČIN I KOJI NE BUDU NA SPISKU PRIJAVLJENIH STUDENATA ZA POLAGANJE, NEĆE MOĆI PRISTUPITI ISPITU.

25.06.2018.                                                                                       STUDENTSKA SLUŽBA

Ovjera i upis ak. 2017/2018

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA      I CIKLUS- REDOVAN STUDIJ !!!

OVJERA I, III, V i VII SEMESTRA

UPIS u II, IV, VI, VIII SEMESTAR

OBNOVA II, IV, VI, VIII SEMESTRA

APSOLVENTSKI STATUS ZA VIII SEMESTAR

DATUM

SEMESTAR

VRIJEME

VRIJEME

VRIJEME

VRIJEME

VRIJEME

 

 

 

09.00 sati

10.00 sati

11.00 sati

12.00 sati

13.00 sati

 

 

12.02.2018

 

 

II

semestar

 

Fizikalna terapija

 

Laboratorijske tehnologije

 

Radiološke tehnologije

 

Sanitarno inžinjerstvo

 

Zdravstvena njega

 

13.02.2018

 

IV

semestar

 

Fizikalna terapija

 

Laboratorijske tehnologije

 

Radiološke tehnologije

 

Sanitarno

inžinjerstvo

 

Zdravstvena njega i terapija

 

14.02.2018

 

VI

semestar

 

Fizikalna terapija

 

Laboratorijske tehnologije

 

Radiološke tehnologije

 

Zdravlje

i ekologija

 

Zdravstvena njega i terapija

 

15.02.2018

 

 

VIII semestar

 

Fizikalna terapija

 

Laboratorijske tehnologije

 

Radiološke tehnologije

 

Zdravlje

i ekologija

 

Zdravstvena njega i terapija

 

MJESTO UPISA: UČIONICA BR.1

ZA OVJERU NEPARNOG (ZIMSKOG) SEMESTRA JE POTREBNO:

  • SVI POTPISI U INDEXU PREDMETA ZIMSKOG SEMESTRA
  • UPISANE SVE OCJENE U INDEX POLOŽENIH ISPITA ZIMSKOG SEMESTRA

ZA UPIS PARNOG (LJETNOG) SEMESTRA JE POTREBNO:

  • ISPUNJEN SEMSTRALNI LIST SA PREDNJE I STRAŽNJE STRANE

( MOŽE SE KUPITI U STUDENTSKOJ SLUŽBI – 0,50KM)

  • ISPUNJEN INDEX SA PREDMETIMA SEMESTRA KOJI SE UPISUJE

( PREDMETI SU NA OGLASNOJ PLOČI)

ZA OBNOVU PARNOG (LJETNOG) SEMESTRA JE POTREBNO

  • POPUNJENA PREDNJA I STRAŽNJA STRANA SEMESTRALNOG LISTA SA PREDMETIMA KOJE STUDENT NIJE POLOŽIO IZ LJETNOG– II, IV,VI ili VIII SEMESTRA (MOŽE SE KUPITI U STUDENTSKOJ SLUŽBI - 0,50KM)
  • UPISANI PREDMETI U INDEX KOJE STUDENT NIJE POLOŽIO IZ LJETNOG –

II, IV, VI ili VIII SEMESTRA                                                                   

ZA APSOLVENTSKI STATUS ZA VIII SEMESTAR JE POTREBNO:

  • POPUNJENA PREDNJA I STRAŽNJA STRANA SEMESTRALNOG LISTA SA PREDMETIMA KOJE STUDENT NIJE POLOŽIO IZ LJETNOG VIII SEMESTRA

(MOŽE SE KUPITI U STUDENTSKOJ SLUŽBI - 0,50KM)

  • UPISANI PREDMETI U INDEX KOJE STUDENT NIJE POLOŽIO IZ LJETNOG VIII SEMESTRA                                                                    

 

OBRASCI SE MORAJU POPUNITI ČITKO I ŠTAMPANIM SLOVIMA I SEMESTRALNI LIST STUDENT LIČNO POTPISATI.

STUDENTI KOJI OPRAVDANO NEĆE BITI U SARAJEVU NA DAN UPISA, MOGU SE ODMAH JAVITI U STUDENTSKU SLUŽBU RADI POMOĆI I DA UNAPRIJED DOBIJU OBRASCE I ISTE POTPIŠU I OSTAVE KOLEGAMA DA ZA NJIH OBAVE UPIS.

SAMO ONI STUDENTI KOJI SE UPIŠU/OBNOVE/ SEMESTAR /PRODUŽE STATUS STUDENTA APSOLVENTA U NAVEDENE DANE, BIT ĆE NA SPISKU STUDENATA I MOĆI ĆE PRISUSTVOVATI NASTAVI/IZVRŠAVATI PREOSTALE OBAVEZE, TE PRIJAVLJIVATI ISPITE! NAKNADNI UPIS NEĆE BITI MOGUĆ.

SVE INFORMACIJE I POMOĆ STUDENTI MOGU DOBITI NA ŠALTERU STUDENTSKE SLUŽBE ILI NA BROJ TELEFONA 033569802 U RADNO VRIJEME ISTE.

 

 

Sarajevo, 06.02.2018.                                                                                     STUDENTSKA SLUŽBA

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2017/2018 - Fizikalne terapije

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 15.09.2017.godine

 

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2017/18.

STUDIJ FIZIKALNE TERAPIJE – V SEMESTAR- REDOVNI STUDIJ

 

 

PONEDJELJAK

 

UTORAK

 

SRIJEDA

 

ČETVRTAK

 

PETAK

PREDMET

Fizikalna terapija u rehabilitaciji lokomotornog sistema u ortopediji (V)

Fizikalna terapija u rehabilitaciji lokomotornog sistema u ortopediji (P)

Fizikalna terapija u rehabilitaciji lokomotornog sistema u traumatologiji (P)

 

Fizikalna terapija u kardio-pulmonalnoj rehabilitaciji (V)

 

Fizikalna terapija u rehabilitaciji lokomotornog sistema u traumatologiji (V)

 

ODGOVORNI NASTAVNIK

Doc. dr Amila Jaganjac

Prof. dr Dijana Avdić

Prof. dr Dijana Avdić

Doc. dr Amra Mačak Hadžiomerović

Doc. dr Samir Bojičić

SATNICA

8.30-13.00

8.30 – 10.00

8.30 – 10.00

 

9.00-11.15

9.00-11.30

PROSTOR

OPĆA BOLNICA «ABDULAH NAKAŠ»

 

 

UČIONICA BR.1

 

 

UČIONICA BR.1

 

KABINET FZS

UKCS

JU «DOMOVI ZDRAVLJA»

PREDMET

Funkcionalna pomagala

(P)

 

Fizikalna terapija u kardio-pulmonalnoj rehabilitaciji (P)

Manuelna masaža (P)

Manuelna masaža (V)

 

Funkcionalna pomagala

(V)

ODGOVORNI NASTAVNIK

Doc. dr Bakir Katana

Doc. dr Amra Mačak Hadžiomerović

Doc. dr Amila Jaganjac

 

Doc. dr Amila Jaganjac

 

Doc. dr Bakir Katana

SATNICA

13.30-15.00

10.15-11.45

10.30 – 12.00

 

11.30-14.00

11.30-14.00

PROSTOR

UČIONICA BR. 3

 

 

UČIONICA BR.1

 

 

UČIONICA BR.1

 

KABINET FZS

 

JU «DOMOVI ZDRAVLJA»

PREDMET

 

Fizikalna terapija u rehabilitaciji lokomotornog sistema u traumatologiji (V) GRUPA I

 

 

 

ODGOVORNI NASTAVNIK

 

Doc. dr Samir Bojičić

 

 

 

SATNICA

 

12.30-15.00

 

 

 

PROSTOR

 

 

JU «DOMOVI ZDRAVLJA»

 

 

 

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2017/2018 - Laboratorijske tehnologije

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 15.09.2017.godine

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2017/18.

STUDIJ: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE –V SEMESTAR-REDOVNI STUDIJ

 

 

 

 

 

PONEDJELJAK

 

UTORAK

 

SRIJEDA

 

ČETVRTAK

 

PETAK

PREDMET

Metode u citodijagnostici (P)

Kliničko hemijske laboratorijske tehnologije I (P)

Dinamika stanice (P)

Dinamika stanice (V)

Instrumentacija sa fizikom zračenja (P)

ODGOVORNI NASTAVNIK

Doc. dr Snježana Unčanin

Prof. dr Nafija Serdarević

Prof. dr Naris Pojskić

Dr.sci Naida Lojo

Prof. dr Jozo Ćorić

SATNICA

11.30-13.00

8.00-12.30

7.45-9.15

12.30-14.00

9.00-11.15

PROSTOR

POLIKLINIKA „SUNCE“

UČIONICA BR 2

UČIONICA BR.3

INSTITUT ZA GENETIČKO INŽINJERSTVO I BIOTEHNOLOGIJU

UČIONICA BR 3

PREDMET

Instrumentacija sa fizikom zračenja (V)

 

Kliničko hemijske laboratorijske tehnologije I (V)

Metode u citodijagnostici (V)

Kliničko hemijske laboratorijske tehnologije I (V)

ODGOVORNI NASTAVNIK

v.ass Mirsad Panjeta

Nihad Batovac

Elma Kučukalić

 

v.ass Mirsad Panjeta

Jasmina Smajić

Jasmina Fočo Solak

Selvedina Duškan

Samira Hadžiabdić

V.ass Nina Jurić

Emina Smajić, str.sar

v.ass Mirsad Panjeta

Jasmina Smajić

Jasmina Fočo Solak

Selvedina Duškan

Samira Hadžiabdić

SATNICA

14.00-15.30

 

10.00-12.15

15.00 – 18.00

11.30-13.00

PROSTOR

DIP

 

DIP

POLIKLINIKA „SUNCE“

DIP

 

 

 

Strana 1 od 9

  erasmus  

ISO 9001