Obavještenje

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

                                    FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA                                                                               

O B A V J E Š T E N J E

STUDENTI REDOVNOG I VANREDNOG STUDIJA KOJI ŽELE, MOGU IZVRŠITI UVID U RAD IZ PREDMETA FIZIOLOGIJA ČOVJEKA U PONEDJELJAK 02.07.2018.GODINE NA KATEDRI ZA FIZIOLOGIJU MEDICINSKOG FAKULTETA (TRAŽITI PROF.DR. JASMINKO HUSKIĆ)

 

  erasmus  

ISO 9001