Obavještenje - Fiziologija čovjeka

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

 

VAŽI ZA REDOVNE STUDENTE II SEMESTRA

 

O B A V J E Š T E NJ E

OBAVJEŠTAVAJU SE REDOVNI STUDENTI II SEMESTRA-PREDSTAVNICI SVIH STUDIJSKIH PROGRAMA, DA SE TREBAJU JAVITI 07.03.2018.GODINE U 12 SATI NA KATEDRU ZA FIZIOLOGIJU MEDICINSKOG FAKULTETA

( TRAŽITI PROF.DR. JASMINKO HUSKIĆ), RADI DOGOVORA OKO NASTAVE.

06.03.2018.                                                                                       STUDENTSKA SLUŽBA

  erasmus  

ISO 9001