Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2017/2018

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 15.09.2017.godine

 

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2017/18.

SVI STUDIJSKI PROGRAMI–REDOVNI STUDIJ, I SEMESTAR

 

 

 

PONEDJELJAK

 

UTORAK

 

SRIJEDA

 

ČETVRTAK

 

PETAK

 

PREDMET

 

 

Tjelesni odgoj (P)

 

Sociologija zdravlja (V)

Anatomija čovjeka(V)

 

 

Zdravstvena ekologija(P)

 

Sistemi zaštite zdravlja (V) GRUPA   I

ODGOVORNI NASTAVNIK

Prof. dr Gordana Manić

V.ass Vedad Muharemović

 

 

Doc. Dr Arzija Pašalić

v.ass Vedran Đido

SATNICA

12.00-13.00

14.30-16.00

8.00-10.30

12.30-14.00

9.00-10.30

PROSTOR

VETERINARSKI FAKULTET

VETERINARSKI FAKULTET

MEDICINSKI FAKULTET

 

VETERINARSKI FAKULTET

 

HIRURŠKI  AMFITEATAR

 

PREDMET

 

 

Zdravstvena ekologija(V)

Sistemi zaštite zdravlja (P)

 

 

Sociologija zdravlja (P)

Tjelesni odgoj (V)

 

Sistemi zaštite zdravlja (V) GRUPA   II

ODGOVORNI NASTAVNIK

Ass. Eldina Smječanin

Prof. dr Aida Pilav

Prof. dr Salih Fočo

 

v.ass Vedran Đido

 

SATNICA

 

13.00 – 14.30

 

16.30-19.00

 

14.30 – 16.00

15.00-18.00

 

11.00 – 12.30

PROSTOR

 

VETERINARSKI FAKULTET

 

VETERINARSKI FAKULTET

 

VETERINARSKI FAKULTET

FAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA

 

HIRURŠKI  AMFITEATAR

 

PREDMET

 

Anatomija čovjeka

(P)

 

Zdravstvena ekologija (V)

 

 

 

 

Prof. dr Amela Kulenović

 

Ass. Eldina Smječanin

 

 

SATNICA

15.15-17.30

 

16.30-18.00

 

 

 

PROSTOR

 

MEDICINSKI FAKULTET

 

 

VETERINARSKI FAKULTET

 

 

 

  erasmus  

ISO 9001