Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2016/17 - II semestar

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 06.02.2017.godine

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2015/16.

STUDIJ FIZIKALNA TERAPIJA, RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE, ZDRAVLJE I EKOLOGIJA I ZDRAVSTVENA NJEGA I TERAPIJA–redovni studij, II semestar

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

PREDMET

Zaštita i njega u urgentnim stanjima(V)

GRUPA I

Zaštita i njega u urgentnim stanjima(V)

GRUPA II

Zaštita i njega u urgentnim stanjima(V)

GRUPA III

Fiziologija čovjeka (V)

Zaštita i njega u urgentnim stanjima(V)

GRUPA IV

ODGOVORNI NASTAVNIK

V.ass Hadžan Konjo

V.ass Hadžan Konjo

Ass. Nusret Popović

Ass. Nusret Popović

SATNICA

10.30-12.00

11.00-12.30

11.00-12.30

8.30-11.00

9.00-10.30

PROSTOR

KCUS

KCUS

KCUS

MEDICINSKI FAKULTET

KCUS

PREDMET

Unapređenje zdravlja i zdravstveno obrazovanje (P)

Unapređenje zdravlja i zdravstveno obrazovanje (V)

GRUPA I

Uvod u zdravstvenu statistiku i informatiku (P)

Fiziologija čovjeka (P)

Unapređenje zdravlja i zdravstveno obrazovanje (V)

GRUPA II

ODGOVORNI NASTAVNIK

Doc. dr Suada Branković

Doc. dr Suada Branković

Prof. dr Aida Ramić Čatak

Prof. dr Jasminko Huskić

Doc. dr Suada Branković

SATNICA

13.00 – 15.15

13.15 – 15.30

13.30 – 15.00

11.30-14.00

12.00 – 14.15

PROSTOR

VETERINARSKI FAKULTET

VETERINARSKI FAKULTET

VETERINARSKI FAKULTET

MEDICINSKI FAKULTET

VETERINARSKI FAKULTET

PREDMET

Engleski jezik

(P+V)

Uvod u zdravstvenu statistiku i informatiku (V)

Zaštita i njega u urgentnim stanjima(P)

Doc. dr Melisa Okičić

Doc. dr Muris Pecar

Prof. dr Benjamin Kulovac

SATNICA

15.30-17.00

16.00 – 17.30

15.30-17.45

  erasmus  

ISO 9001